Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Ergenlerin Bağlanma Stillerinin Demografik Faktörlere Göre İncelenmesi

ECONDER I. Uluslararası İktisat, İşletme ve Sosyal Bilimler Kongresi, Karabük, Türkiye, 18 - 20 Ekim 2019, ss.814-820