Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hegemonik Erkeklik Krizi ve Yeni TürkSineması’nda Erkeklik Halleri

Erciyes İletişim Dergisi, cilt.7, ss.1-24, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakikat Yitimi Koşullarında Sanat ve Sinema: Simülasyon, Post-Truth ve Gerçekçilik

Anadolu Üniversitesi Kurgu Dergisi, cilt.27, ss.78-98, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Reklam Fotoğraflarında Metafor Yaratmak: Kavramsal Fotoğrafçılık

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Medya ve İletişim Araştırmaları Hakemli E-Dergisi, ss.23-40, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1990 Sonrası Türk Sineması’nda Hastalık Temsilleri

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, cilt.6, ss.779-805, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Entrepreneurship And Culture: Entrepreneur Representations In Turkish Cinema After 1990

Humanities and Social Sciences Review, cilt.7, ss.387-404, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effect of Social Media Usage on Students’ Stress and Anxiety: A Research in Karabuk University Faculty of Business

International Journal of Multidisciplinary Thought, cilt.6, ss.253-260, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üniversiteler Kendini Nasıl Tanımlıyor? Üniversite Tanıtım Filmleri Üzerine Söylem Analizi

Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.5, ss.119-146, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hazır Giyim Moda Reklamları ve Çocuk Bedenine Yönelik İmgesel Baskı: Koton Örneği

Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, ss.277-288, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gündelik Yaşam Pratiklerinde Anlamı İnşa Eden Toplumsal Dinamikler

Ege Üniversitesi Sosyoloji Dergisi, ss.1-18, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kültürel Dönüşüm ve Şiddetin Nesnesi Olarak Kadın

İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, ss.102-120, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Deneyim Arayışı Olarak Turist Davranışı ve Sinema’nın Potansiyel Rolü

International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Antalya, Türkiye, 11 - 13 Nisan 2018, cilt.2, ss.274-280

Balkan Representations in Balkans Cinema And Balkan Image

SECOND MEDITERRANEAN INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES CONGRESS, Ohrid, Makedonya, 10 - 13 Ekim 2017, cilt.1, ss.169-182

KÜRESELLEŞME, BUNALIM VE TÜRK SİNEMASI’NDA İSTANBUL İMGESİ

International Congress of Management, Economy and Policy, İstanbul, Türkiye, 20 - 21 Mayıs 2017, ss.89-109

Kitap & Kitap Bölümleri

1990 Sonrası Türk Sineması’nda Taşra Anlatıları

Sinemaya Taşradan Bakmak, Meral Özçınar, Aslıhan Şahin Güven, Editör, Su Yayınevi, İstanbul, ss.121-156, 2020

Halkla İlişkiler

İşletme Bilimine Giriş, Şaban Esen, Alper Aytekin, Editör, Beta Basım Yayım, İstanbul, ss.393-422, 2018

İletişim ve Tarih

Bir Bakışta İletişim, Aktaş Yaşar, Kılıç Kenan, Editör, Paradigma Akademi Yayınları, Edirne, ss.83-124, 2013