Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Analjezik Nefropatisi: Bir Olgu Sunumu

İstanbul Tıp Fakültesi Geleneksel İç Hastalıkları Günleri, Sapanca, Türkiye, 15 - 18 Mart 2018