Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Solar radiation exergy and enviroeconomic analysis for Turkey

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXERGY, cilt.24, ss.281-300, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Energy and exergy analysis of flat plate solar collector-assisted active solar distillation system

DESALINATION AND WATER TREATMENT, cilt.57, ss.24313-24321, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

An investigation of some of the parameters involved in inclined solar distillation systems

ENVIRONMENTAL PROGRESS & SUSTAINABLE ENERGY, cilt.32, ss.350-354, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Comparative examination of vacuum insulation panels and classical insulation materials used for external insulation of buildings

ENERGY EDUCATION SCIENCE AND TECHNOLOGY PART A-ENERGY SCIENCE AND RESEARCH, cilt.28, ss.799-810, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Performance parameters estimation of MAC by using artificial neural network

EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS, cilt.37, ss.5436-5442, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

An Investigation into the Effects of Box Geometries on the Thermal Performance of Solar Cookers

INTERNATIONAL JOURNAL OF GREEN ENERGY, cilt.5, ss.508-519, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Investigation of using regression analysis and artificial neural network methods in estimate of solar radiation

ISI BILIMI VE TEKNIGI DERGISI-JOURNAL OF THERMAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, cilt.27, ss.15-20, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Biogas engine performance estimation using ANN

ENGINEERING SCIENCE AND TECHNOLOGY-AN INTERNATIONAL JOURNAL-JESTECH, cilt.20, ss.1563-1570, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

BİYOGAZ SAFLAŞTIRMA İŞLEMLERİNDE PONZA TAŞIKULLANILABİLİRLİĞİNİN DENEYSEL İNCELENMESİ

İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi, cilt.6, ss.72-77, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Biyogaz Saflaştırma İşlemlerinde Ponza Taşı Kullanılabilirliğinin Deneysel İncelenmesi

İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi, cilt.6, ss.72-77, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

AN EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF BIOGAS PURIFICATION WITH GRANULATED SLAG UNDER DIFFERENT PRESSURES

INTERNATIONAL JOURNAL OF ECOSYSTEMS AND ECOLOGY SCIENCE-IJEES, cilt.7, ss.657-662, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Adyabatik Soğutma Sistemlerinde Nozul Yapısının Soğutma Performansına Etkilerinin Teorik ve Deneysel İncelenmesi

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part:C, cilt.4, ss.83-90, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Seri Bağlı Ardışık Termoelektrik Soğutucuların Soğutma Performanslarının Deneysel İncelenmesi

NWSA-Engineering Sciences, cilt.10, ss.34-41, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SERİ BAĞLI ARDIŞIK TERMOELEKTRİK SOĞUTUCULARIN SOĞUTMA PERFORMANSLARININ DENEYSEL İNCELENMESİ

New World Sciences Academy, cilt.10, ss.34-41, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

ÜRE VE BORAKS ÇÖZELTİLİ GÜNEŞ HAVUZLARININ ISIDEPOLAMA KARAKTERİSTİKLERİNİN DENEYSELOLARAK İNCELENMESİ

PAMUKKALE UNIVERSITY JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES-PAMUKKALE UNIVERSITESI MUHENDISLIK BILIMLERI DERGISI, cilt.12, ss.449-455, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Isı borulu Güneş Enerjili Su Isıtma Sistemlerinde Soğutucu Akışkan R 22 Kullanımının Deneysel İncelenmesi

ZKÜ.Karabük Teknik Eğitim Fakültesi Teknoloji Dergisi,, cilt.8, ss.349-356, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Improvements That are Applicable in the Automation System to Increase CH4Ratio in Co-Fermentation Plants

2nd International Scientific Conference Chemical Technology and Engineering, Lviv, Ukrayna, 24 - 28 Haziran 2019, ss.306-310

Biogas Engine Performance Estimation Using ANFIS and Regression Analysis Methods

14th International Combustion Sysmposium (INCOS2018), Karabük, Türkiye, 25 - 27 Nisan 2018, ss.786-791

Comparison of regression analysis ANN and ANFIS methods in the prediction of monthly mean global solar radiation A case study

8th International Exergy, Energy and Environment Symposium, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2016, ss.226-231

Solar radiation exergy and enviroeconomic analysis for the West Black Sea region in Turkey

8th International Exergy, Energy and Environment Symposium, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2016, ss.220-225

Experimental Investigation of The Effects of Using Evaporative Condenser in Cooling Systems

XII. International HVAC+R Technology Symposium, 31 Mart - 02 Nisan 2016, ss.378-383

R-1234yf SOĞUTUCU AKIŞKANININ AKIŞ VE ISILKARAKTERİSTİKLERİNİN SAYISAL OLARAKİNCELENMESİ

R-1234yf SOĞUTUCU AKIŞKANININ AKIŞ VE ISIL KARAKTERİSTİKLERİNİN SAYISAL OLARAK İNCELENMESİ, Türkiye, 8 - 11 Nisan 2015, ss.1197-1205

Energy Recovery in The Industry Using Absorbtion Cooling

II. International Iron & Steel Symposium, İstanbul, Türkiye, 1 - 03 Nisan 2015, ss.806-809

Experimental Investigation of Thermal Conductivity of Different Vacuum Conditions of Blast Furnace Slag

II. International Iron & Steel Symposium, İstanbul, Türkiye, 1 - 03 Nisan 2015, ss.438-441

EJEKTÖRLÜ SOĞUTMA SİSTEMLERİNDE KULLANILAN EJEKTÖRLERİN TASARIM VE İMALATI

2. Ulusal İklimlendirme Soğutma Eğitimi Sempozyumu ve Sergisi, Türkiye, 23 - 25 Ekim 2014, ss.200-211

Ejektörlü Soğutma Sistemlerinde Kullanılan Ejektörlerin Tasarım ve İmalatı

2. Ulusal İklimlendirme Soğutma Eğitimi Sempozyumu ve Sergisi, İstanbul, Türkiye, 23 - 25 Ekim 2014, ss.225-236

R 236fa Kullanılan Bir Ejektör İçerisindeki Türbülanslı Akış ve Isı Transferinin Sayısal Olarak İncelenmesi

7. Mühendislik ve Teknoloji Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 15 - 16 Mayıs 2014, cilt.1, ss.265-270

A STUDY ON THE DETERMINATION OF ANIMAL-BASED BIOGAS ENERGY POTENTIAL OF TURKEY

39th International Symposium on Agricultural Engineering, Opatija, Hırvatistan, 22 - 25 Şubat 2011, cilt.39, ss.217-224 identifier

Kitap & Kitap Bölümleri

Comparison of ANN, Regression Analysis, and ANFIS Models in Estimation of Global Solar Radiation for Different Climatological Locations

Exergetic, Energetic and Environmental Dimensions, Ibrahim Dincer, C. Ozgur Colpan, Onder Kizilkan, Editör, Academic Press, London, ss.133-148, 2018

Solar-Powered Desalination

Desalination Updates, Robert Y. Ning, Editör, InTech, Rijeka, ss.89-124, 2015