Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Adenovirus 36 and its effect on vitamin D levels in obese and overweight patients

JOURNAL OF INFECTION IN DEVELOPING COUNTRIES, cilt.13, ss.665-670, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Are human adenovirus 5 and 36 associated with obesity in children

Journal Of Investigative Medicine, cilt.62, ss.821-4, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Çocukluk Çağı Gastroenteritlerinde Rotavirüs Sıklığının Araştırılması

Journal of Contemporary Medicine, cilt.8, ss.313-315, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Bakteriyel Konjonktivit Etkenlerinin Rutinde Kullanılan Antibiyotiklere İnvitro Duyarlılıkları

Konuralp Tıp Dergisi 201810(3): 369-372, cilt.10, ss.369-372, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Obezite ve Kilo Vermede Mikrobiyotanın Rolü

1. ULUSAL TIP ÖĞRENCİ KONGRESİ MİKROBİYOTA, Türkiye, 26 Nisan - 27 Haziran 2019, ss.19-20

KARABÜK İLİ HEPATİT B ENFEKSYONU SEROPREVALANSI

INTERNATIONAL HIPPOCRATES CONGRESS ON MEDİCAL AND HEALTH SCIENCES, Ankara, Türkiye, 1 - 03 Mart 2019, ss.57

HASTANEMİZDE İZOLE EDİLEN YARA ENFEKSİYON ETKENLERİ VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI

INTERNATIONAL EURASIAN CONFERENCE ON BIOLOGICAL AND CHEMICAL SCIENCES, 26 - 27 Nisan 2018

. Molecular Epidemiological Analysis of Bacillus spp. Pseudo Outbreak by Using Arbitrarily- Primed Polymerase Chain Reaction

INTERNATIONAL DNA DAY AND GENOME CONGRESS (IDDGC) 2017” 24 to 28 April 2017,Ahi Evran University, Kırşehir (Turkey)., 24 - 28 Nisan 2017

Antimicrobial Resistance Pattern of Vancomycin Resistant Enterococci and Molecular Epidemiological Analysis by PFGE as a Gold Standard”

INTERNATIONAL DNA DAY AND GENOME CONGRESS (IDDGC) 2017” 24 to 28 April 2017,Ahi Evran University, Kırşehir (Turkey)., 24 - 28 Nisan 2017

Hastanemizde Yatan Hastalardan İzole Edilen Yara Enfeksiyon Etkenleri ve Antibiyotik Direnç Profili.

1. Karadeniz Cerrahi Hemşireliğinde Temel Yaklaşımlar Kongresi,9-11 Mart 2017, Karabük., Türkiye, 9 - 11 Mart 2017

İnfluenza İle Karışan Tifoid Tularemi

31. Ankem Kongresi 4-8 Mayıs 2016 Bodrum Muğla., Türkiye, 4 - 08 Mayıs 2016

İleri Evre Alzheimer Hastasında Gelişen Çoklu İlaca Dirençli Aerococcus Viridans Sepsisi ps 056

30. Ankem Kongresi 6-10 Mayıs 2015 Girne KKTC Merit Park Otel, Kongre Merkezi, Türkiye, 6 - 10 Mayıs 2015, ss.151

İTP Nedeniyle Kortikosteroid Kullanan Hastada Gelişen Salmonella Enteritidis Menenjiti Olgu Sunumu ps 107

30. Ankem Kongresi 6-10 Mayıs 2015 Girne KKTC, Merit Park Otel, Kongre Merkezi, Türkiye, 6 - 10 Mayıs 2015, ss.212

Sağlık Çalışanlarında Kan Ve Vücut Sıvılarıyla İlişkili Yaralanmaların Değerlendirilmesi ps 104

30. Ankem Kongresi 6-10 Mayıs 2015 Girne KKTC, , Merit Park Otel, Kongre Merkezi., Türkiye, 6 - 10 Mayıs 2015, ss.209

Kedi Isırığı Sonrası Gelişen Pasteurella Multocida ya bağlı Sellülit Olgusu

XXXVI. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, 12-16 Kasım 2014, Antalya, PS 226.s.287-288., Türkiye, 12 - 16 Kasım 2014, ss.287-288

Kitap & Kitap Bölümleri

ANTİSEPSİ,DEZENFEKSİYON ve STERİLİZASYON

ETKİ MEKANİZMALARI, Ahmet BAŞUSTAOĞLU, A. Dürdal US, Editör, HİPOKRAT, ss.247-283, 2019

SAĞLIK BİLİMLERİNDEAKADEMİK ÇALIŞMALAR-2019

OBEZİTEYE FARKLI BİR BAKIŞ AÇISI ADENOVİRÜS 36, Nizami DURAN, Ayhan GÜLER, Editör, IVPE, 2019

SAĞLIK BİLİMLERİNDEGÜNCEL AKADEMİK ÇALIŞMALAR-2018

Blefaritli Hastalarda Kirpik Dibi Akar İncelemesi Demodex Folliculorum, Asst. Prof. Dr. Ayhan GÜLER, Editör, IVPE, 2018

SAĞLIK BİLİMLERİNDE GÜNCEL AKADEMİK ÇALIŞMALAR-2018

KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN CANDİDATÜRLERİNİN TANIMLANMASINDA KULLANILAN İKİFARKLI YÖNTEMİN DEĞERLENDİRİLMESİ, Asst. Prof. Dr. Ayhan GÜLER, Editör, IVPE, 2018