Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Okul ve Aile İşbirliğinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Education Sciences, cilt.14, ss.124-131, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmenlerin Denetim Sistemi İle İlgili Görüşlerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Researcher: Social Science Studies, cilt.6, ss.163-178, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye’nin AB Üyeliği Sürecinde Hayat Boyu Öğrenmede Yetişkin Eğitimcisi Yeterlikleri

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.38, ss.149-165, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Development Plans in Turkey in the Context of Life Long Learning (1963-2018)

5th İnternational Symposium Chaos, Complexity and Leadership, Ankara, Türkiye, 11 - 12 Aralık 2017

Kitap & Kitap Bölümleri

Lifelong Learning Phenomenon in Migration

Educational Development and Infrastructure for Immigrants and Refugees, Şefika Şule Erçetin, Editör, IGI Global Publication, ss.196-202, 2017