Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Safranbolu’da Cumhuriyet Dönemi Konut Örnekleri Üzerine Bir Araştırma

Journal of Humanities and Tourism Research (Online), cilt.10, ss.432-455, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar