Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Temporomandibular eklem bozukluklarında trombosit konsantrasyonlarının önemi

Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi, cilt.5, ss.38-46, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Two Different Odontogenic Keratocyst In The Mandibula: Case Report

Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 26. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 28 Nisan - 02 Mayıs 2019

Two Different Peripheral Giant Cell Granulomas In Maxilla And Mandibula: Case Report

Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 26. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 28 Nisan - 02 Mayıs 2019

Impacted Premolar Teeth Extraction With Lingual Approach: Two Case Reports

Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 26. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 28 Nisan - 02 Mayıs 2019

Osteonecrosis In Patients Who Using Bisphosphonate For Osteoporosis: Two Case Reports

Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 26. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 28 Nisan - 02 Mayıs 2019

Three Different Dentigerous Cysts With Impacted Third Molars: Case Reports

Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 26. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 28 Nisan - 02 Mayıs 2019

Dentin Graft Application After Extraction Of Impacted Canine: A Case Report

Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 26. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 28 Nisan - 02 Mayıs 2019

Mesiodenses: Two Case Reports

Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 26. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 28 Nisan - 02 Mayıs 2019

Deciduous Teeth’s Radicular Cysts Which Blocked Eruption Of Permanent Teeth: Two Case Reports

Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 26. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 28 Nisan - 02 Mayıs 2019

Two Different Complex Odontomas Observed In Maxillary And Mandibulary Premolar Regions: Case Reports

Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 26. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 28 Nisan - 02 Mayıs 2019

Extraction Of Mandibular Third Molar With Complication And Closure Of The Region: Case Report

Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 26. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 28 Nisan - 02 Mayıs 2019

Mucocele In The Lower Lip: Case Report

Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 26. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 28 Nisan - 02 Mayıs 2019

Erupted Odontoma: A Case Report

Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 26. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 28 Nisan - 02 Mayıs 2019

Marsupialization of Dentigerous Cyst: Report of a Case

ürk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 26. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 28 Nisan - 02 Mayıs 2019

Why Should Removable Dentures Be Compatible?

Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 26. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 28 Nisan - 02 Mayıs 2019

Reconstruction Of Radicular Cyst In Maxilla Posterior With Buccal Fat Pad: Case Report

Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 25. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 13 - 17 Mayıs 2018

What Is This Lession, Cementoblastoma Or Hypercementosis?

International Association of Oral and Maxillofacial Surgeons - Ağız ve Çene-Yüz Cerrahisi Birliği Derneği ortak katılımlı 12. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 9 - 13 Mayıs 2018

Peripheral Ossifying Fibroma: A Case Report

Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 23. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 26 - 30 Mayıs 2016

Three Different Dentigerous Cysts In Mandible

Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 23. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 26 - 30 Mayıs 2016

Surnumerary Teeth Which Bloked Permanent Tooth Eruption: Two Case Reports

Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 23. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 26 - 30 Mayıs 2016

Preventing wrong tooth extraction: Case Report

Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 23. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 26 - 30 Mayıs 2016

Peripheral Giant Cell Granuloma: Two Case Reports

Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 23. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 26 - 30 Mayıs 2016

Traumatic Bone Cyst: Case Report

Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 23. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 26 - 30 Mayıs 2016

Oral Hyaline Ring Granuloma: Two Case Reports

Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 22. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 19 - 23 Mayıs 2015

Laser-Assisted Natal Tooth Extraction From Two Weeks Old Baby Who Has Bilateral Cleft Lip: A Case Report

Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 22. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 19 - 23 Mayıs 2015