Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Türk Siyasal Hayatının Vakitsiz Doğan Çocuğu: Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası

Journal of Universal History Studies (JUHIS), cilt.1, ss.44-79, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İsmet Paşa’nın 1932 Sovyet Rusya Ziyareti

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.20, ss.249-260, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İzmir Milletvekili Halide Edip Adıvar’ın TBMM’deki Faaliyetleri (1950-1954)

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.10, ss.330-339, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Siyasi ve İdeolojik Kimliğiyle Mevlanzade Rıfat Bey

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, cilt.6, ss.1976-1997, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Milli Mücadele Döneminde İttihatçılar Üzerine Bir Değerlendirme

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, cilt.5, ss.2913-2933, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sorunlu Mirasın Reddi 22 Nisan 1926 Türkiye İran Güvenlik ve Dostluk Antlaşması

Yeni Türkiye, cilt.22, ss.237-252, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hilafetin Kaldırılması Sonrası Patrikhaneler ve Hahambaşılık Tartışmaları

The Journal Of Academic Social Science Studies, ss.111-127, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Lokarno ve Musul Kıskacında Türk Dış Politikası

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, cilt.5, ss.641-676, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mahkeme Tutanaklarına Göre İzmir Suikastı ve Ahmet Şükrü Bey

The Journal of Academic Social Science Studies, ss.155-176, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Savaş Kabinelerinin Sorgulanmalarına Göre Osmanlı Devletinin Birinci Dünya Savaşı na Girişi

History Studies International Journal of History, cilt.7, ss.121-138, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Doktor Abdullah Cevdet’in Samsun, Giresun, Ordu ve Trabzon Seyahat Notları

Turkish Studies, cilt.7, ss.1843-1857, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Cemiyet-i Akvam ve Türkiye’de Ermeni ve Rumlar” Adlı RaporÜzerine

II. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Kongresi, Karabük, Türkiye, 4 - 06 Ekim 2019, ss.361372

YUNAN İÇ SAVAŞI SIRASINDA BATI TRAKYA TÜRKLERİVE TÜRKİYE

Econder I. Uluslararası İktisat, İşletme ve Sosyal Bilimler Kongresi, Karabük, Türkiye, 18 - 20 Ekim 2019, ss.821-830

DEMOKRAT PARTİ KOCAELİ MİLLETVEKİLİ ÖMER CEBECİ (1957-1960)

Orhan Gazi ve Kocaeli Tarihi-Kültürü Sempozyumu, Kocaeli, Türkiye, 9 - 11 Mart 2018, ss.1325-1333

Anadolu Harbi Ve Yunanistan Üzerine Yunan MeclisindekiTartışmalar

1. Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Kongresi, Türkiye, 23 - 25 Kasım 2018, ss.321-334

İsmet Paşa’nın 1932 Sovyet Rusya Ziyareti Üzerine Bazı Tespitler

1. Uluslararası Sosyal Beşeri ve Eğitim Bilimleri Kongresi, İstanbul, Türkiye, 22 - 23 Aralık 2017, ss.137-142

Lozan Barış Antlaşması’nda Ecnebi Müşavirler İstihdamı Meselesi

1. Uluslararası Sosyal Beşeri ve Eğitim Bilimleri Kongresi, İstanbul, Türkiye, 22 - 23 Aralık 2017, ss.77-78

Şevket Süreyya Aydemir’in Gözüyle Bolşevik Devrimi ve Bolşevik Yönetimi (1917-1923)

II. Uluslararası Sosyal Bilimler Araştırmları Kongresi, Baku, Azerbaycan, 19 - 21 Ekim 2017, ss.56-57

Kağıt İstiklali Yolunda Önemli Bir Teşebbüs İzmit Kağıt Fabrikası

Gazi Süleyman Paşa ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu, Kocaeli, Türkiye, 25 - 27 Mart 2016, cilt.3, ss.1935-1950

Ermeni Azınlık Okullarının Ermeni Milliyetçiliğinin Doğuşundaki Rolü

II. Uluslar arası Sosyal Araştırmalar Sempozyumu (EUSAS-II), Kayseri, Türkiye, 22 - 24 Mayıs 2008, cilt.2, ss.87-110

Kitap & Kitap Bölümleri

Lozan Barış Antlaşması

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I, Kurtuluş, Kuruluş ve Modernleşme(1920-1938), Nurgün KOÇ, Editör, İdeal Kültür Yayıncılık, İstanbul, ss.178-210, 2019

Ortadoğu İle İlişkiler

Darbeden Muhtıraya Türk Dış Politikası(1960-1971), Latif Pınar, İsmail Şahin, Ersin Müezzinoğlu, Editör, İmaj Yayıncılık, Ankara, ss.89-147, 2019

Atatürk Dönemi Türkiye-İran İlişkileri

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası II, İsmail Şahin, Ersin MÜEZZİNOĞLU, Editör, İdeal Kültür Yayıncılık, İstanbul, ss.253-308, 2018

Atatürk Dönemi Türkiye-İtalya İlişkileri

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası I, İsmail Şahin, Editör, İdeal Kültür Yayıncılık, İstanbul, ss.85-147, 2017

Yabancı Ülkelerdeki Osmanlı Öğrencilerinin Teftişi, Heyet-i Teftişiyenin Teşekkülü ve İlk Raporu

Prof Dr Mustafa Keskin Armağanı, Remzi Kılıç, Editör, İdeal Kültür Yayıncılık, İstanbul, ss.769-780, 2014