Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

  • 1971 - 1974 Doktora

    University Of Greenwich, Molecular Scıence Of Materıals, İngiltere

  • 1967 - 1971 Yüksek Lisans

    University Of Greenwich, Molecular Scıence Of Materıals, İngiltere

  • 1967 - 1970 Lisans

    University Of London, Electrıcal Engıneerıng, İngiltere