Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Improving the Energy Management of a Solar Electric Vehicle

ADVANCES IN ELECTRICAL AND COMPUTER ENGINEERING, cilt.15, ss.53-62, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Solar Panel Production for Charging Mobile Phones in Karabuk University Renewable Energy Engineering Research and Applications Center

ACADEMİC PLATFORM-JOURNAL OF ENGİNEERİNG AND SCİENCE, cilt.1, ss.56-59, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

solar powered wild animal detection and warning system design for sustainable hunting

1st International conference on environental science and technology, 9 - 12 Eylül 2015

EVALUATION AND DESIGN OF LAMINATION DEVICE TO PRODUCE SMALL-SCALE SOLAR MODULES INWORKSHOP ENVIRONMENT

Uluslararası Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Sempozyumu (ISIDE14), Karabük, Türkiye, 8 - 09 Mayıs 2014, ss.254-258

Design and Production of Small Scale PV Module Laminated ByPressure Method

Solar Energy for World Peace, İstanbul, Türkiye, 17 - 01 Ağustos 2013, ss.210

Solar Panel Production for Charging Mobile Phones in Karabuk University Renewable Energy Engineering Research and Applications Center

International Symposium on InnovativeTechnologies in Engineering and Science, ISITES2013., Sakarya, Türkiye, 7 - 09 Haziran 2013, ss.1202-1208