Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ottoman period water structures and water-related architecture: examples in Safranbolu, Turkey

WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY-WATER SUPPLY, cilt.13, ss.743-752, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Safranbolu’da Cumhuriyet Dönemi Konut Örnekleri Üzerine Bir Araştırma

Journal of Humanities and Tourism Research (Online), cilt.10, ss.432-455, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yöresel Mimaride Geçici Yerleşmeler: Bulak Köyü Bağ Evi Örnekleri

Uluslararası Sosyal Araştımalar Dergisi, cilt.13, ss.532-546, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Urban Furniture in Historical Process

Journal of History Culture and Art Research, , cilt.8, ss.425-444, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Kastamonu Kırsalında Geleneksel Konut Örneği: Gümele Yapıları

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi,, cilt.12, ss.460-476, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Tarihsel Süreçte Safranbolu’da Sinemanın Gelişimi: Özer Sineması,

International Journal of History Studies, cilt.11, ss.1539-1554, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Turizm Potansiyeli Açısından Eko-Müze Kavramının Değerlendirilmesi: Safranbolu, Yörükköy, Bulak Köyü, Yazıköy Örnekleri

Karabük University Journal of Institute of Social Sciences, no.3, ss.71-83, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Churches in the Western Black Sea Region and Evaluation of Their Tourism Potential

Ricerche e progetti per il territorio la citta e l'architettura, cilt.8, no.11, ss.346-357, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

Safranbolu Çeşmeleri Üzerine Tipolojik Bir Yaklaşım

TURKISH STUDIES, cilt.9, ss.233-251, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Safranbolu da Su Mimarisi Havuzlu Oda Sofa Havuzlu Selamlık Köşkü

Erdem, cilt.1, ss.27-58, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kültürel Mirasımızda Endüstri Yapıları: Safranbolu Örneğinde Tabakhane Bölgesi ve Tarihi Tabakhaneler

Uluslararası XIX. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, Manisa, Türkiye, 21 - 24 Ekim 2015, ss.601-617

Kastamonu Sanayi Mektebi Binasının Dünü – Bugünü – Yarını: Sorunlar ve Çözüm Önerileri

”, 21. Yüzyılda Türk Sanatı Meseleler ve Çözüm Önerileri Milletlerarası Sempozyum -Sergi- Çalıştay, Kastamonu, Türkiye, 8 - 09 Ekim 2018

Tarihi Çevrede Ziyaretçi Yönetim Levhalarına Bir Yaklaşım: Safranbolu Örneği

21. YÜZYILDA TÜRK SANATI: MESELELER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİMilletlerarası Sempozyum-Sergi-Konser-Çalıştay, 08 Ekim 2018

Kültürel Mirasımızda Yöresel Mimari Değerler:Safranbolu ile Çevresinde Tarihi Su Değirmenleri

Uluslararası XVIII. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmalarıı Sempozyumu, Aydın, Türkiye, 22 - 25 Ekim 2014, ss.303-319

Churches in the Western Black Sea Region and Evaluation of Their Tourism Potential

Il futuro degli edifici di culto-The Future of Churches, Bologna, İtalya, 5 - 07 Ekim 2016

Safranbolu da Su Yolları Ve Jeolojik Özelliklere Bağlı Gelişen Kent Kurgusu Üzerine Örneklemeler

I. St International Conference On The Black Sea Regional Culture, 6-9 Ekim 2011, Sinop, 6 - 09 Ekim 2011

Osmanlı Dönemi Sağlık Yapılarına Bir Örnek Safranbolu Tarihi Hastane Binası Dünü ve Bugünü

Uluslararası Katılımlı XV. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, 19-21 Ekim, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, 19 - 21 Ekim 2011, ss.371-380

Osmanlı Dönemi İstanbul Kamu Yapılarının Dış Cephelerinde Saat Kullanımı

Safranbolu Saat Kulesi ve Zaman Ölçerler Sempozyumu, 21-22 Mayıs 2010, Türkiye, 21 - 22 Mayıs 2010, ss.51-70

Kent Kimliğinde Kültürel Değişimler Kent Tarihi Müzeleri Safranbolu Örneği

Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, 1. Sanat ve Tasarım Eğitimi Sempozyumu Dün - Bugün - Gelecek, 27-29 Nisan 2011, Türkiye, 27 - 29 Nisan 2011, ss.593-595

Osmanlı Sanatında Başkent Taşra Etkileşimine Bir Örnek İstanbul Safranbolu

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sanatta Kimlik ve Etkileşim Uluslararası Sempozyumu, 10-13 Mayıs 2010, 10 - 13 Mayıs 2010

Kitap & Kitap Bölümleri

Tarihi Yapılarda Çörtenler: Ağırnas ve Germir Örnekleri

Sosyal Bilimlerde Akademik Çalışmalar, Prof. Dr. Türkan ERDOĞAN Doç. Dr. Abidin TEMİZER Doç. Dr. Ruhi İNAN, Editör, Ivpe Cetinje, Montenegro, ss.815-829, 2020

Ulaşım Dışında Farklı İşlevsel Özelliklere Sahip Köprüler Üzerine Bir Değerlendirme

Sosyal ve Beşeri Bilimler Alanına Kuramsal Yaklaşımlar, Dr. Kazım KARTAL, Editör, İksad Publications, ss.99-127, 2020

Geleneksel Konutlarda Ev İçi Hamamları: Yörükköy Hamamlı Evleri

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Akademik Çalışmalar - 3, Prof. Dr. Hasan Babacan, Editör, Gece Kitaplığı, ss.397-419, 2020

Tarihi Yapılarda Yeni İşlev Önerilerinin Sürdürülebilirlik ve Korumaya Katkısı: Safranbolu Örneği

Gelenekselden Moderne Yapı Tasarımı ve Malzemesi, Dr. Öğr. Üyesi Berivan YILMAZER POLAT, Editör, İksad Publications, ss.91-123, 2020

Mimarlık Bölümü Öğrencilerinin Mimarlık Tarihi Dersine İlişkin Algılarına Yönelik Bir Araştırma

Mimarlık Alanında Güncel Çalışmalar, Merve Tuna Kayılı, Editör, İKSAD Publishing, Ankara, ss.53-74, 2019