Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Tarihi Çevrede Ziyaretçi Yönetim Levhalarına Bir Yaklaşım: Safranbolu Örneği

21. YÜZYILDA TÜRK SANATI: MESELELER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİMilletlerarası Sempozyum-Sergi-Konser-Çalıştay, 08 Ekim 2018

Kitap & Kitap Bölümleri

Reasons of Preference in Kitchen Cabinet Door:A Research in Agri Province, Turke

A Critical Review of Social Sciences: Theory and Practice, Bora YENİHAN, Gökçe CEREV, Ömer Şükrü YUSUFOĞLU, Editör, Frontpage Publications Limited, 2018