Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Reduced levels of circulating natural killer cells in children with celiac disease

Paediatrica Indonesiana, cilt.60, ss.124-129, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çocuklardaki çölyak hastalığının annelerin yaşam kalitesi ve depresyon düzeylerine etkisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi, ss.1-5, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çocukluk Çağında Progresif Familyalİntrahepatik Kolestaz

GÜNCEL GASTROENTEROLOJİ, cilt.23, ss.143-147, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Göğüs ağrısı olan mitral kapak prolapsuslu çocuk hastalarda gastroözofageal reflü birlikteliği

Akademik Gastroenteroloji Dergisi, cilt.18, ss.18-26, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Primary intestinal lymphangiectasia co-existing with rotavirus infection. Who pulled the triggerfor protein loss?

Annals of Gastroenterology and the Digestive System, cilt.2, ss.1-3, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

PROGRESSIVE FAMILIAL INTRAHEPATIC CHOLESTASİS IN CHILDREN

ANNALS OF GASTROENTEROLOGY AND THE DİGESTİVE SYSTEM, cilt.1, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Jejunal duvar kalınlaşmasının nadir bir nedeni: Primer seröz papiller peritoneal karsinoma

Akademik Gastroenteroloji Dergisi, cilt.17, ss.1-3, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Child with Esophageal Adenocarcinoma

BAOJ GASTROENTEROLOGY, cilt.1, ss.1-3, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Karabük İlinde Çocuk Hastalarda Hepatit A, B ve C seroprevalansı

Akademik Gastroenteroloji Dergisi, cilt.16, ss.97-100, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İnflamatuvar barsak hastalığı olan çocuk hastalarımızın değerlendirilmesi

Endoskopi Gastrointestinal, ss.1-5, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Eozinofilik gastroenterit, eozinofilik sistit ve assit: Olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi, cilt.16, ss.85-88, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Nadir bir karın ağrısı nedeni: mezenterik pannikülit

Akademik Gastroenteroloji Dergisi, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hepatosellüler karsinomlu olguların klinik olarak değerlendirilmesi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Erişkin çölyaklı hastalarımızın klinik değerlendirilmesi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çölyaklı çocuk hastalarımızın değerlendirilmesi.

Akademik Gastroenteroloji Dergisi, cilt.14, ss.1-4, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çölyaklı çocuk hastalarımızın klinik değerlendirmesi

akademik gastroenteroloji dergisi, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Eosinophilic Gastrointestinal Disorders

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çocuklarda Gastroözofageal Reflü ve Gastroözofageal Reflü

GÜNCEL GASTROENTEROLOJİ, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hemorrhagic gastritis caused by cow’s milk protein allergy

Akademik Gastroenteroloji Dergisi, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Prevelance of neural tupe defect in Şanlıurfa.

THE NEW JOURNAL OF MEDICINE, cilt.21, ss.251-255, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tekrarlayan kawasaki hastalığı:olgu sunumu.

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.1, ss.31-33, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kistik fibrozisli hastada psödobatter sendromu.

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.1, ss.34-36, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

5ANLIURFA’xxDA COCUKLARDA HEPATIT A, B, C SEROPREVALANSI

VIRAL HEPATIT DERGISI-VIRAL HEPATITIS JOURNAL, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ŞANLIURFA’DA HEPATİT A SEROPREVALANSI

VIRAL HEPATIT DERGISI-VIRAL HEPATITIS JOURNAL, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

İnflamatuvar Barsak Hastalıklarında Tanısal Yaklaşımlar

GENÇ BAKIŞ KONGRESİ, Türkiye, 28 - 30 Haziran 2019

FONKSİYONEL KABIZLIĞI OLAN İNFANTLARIN TEDAVİSİNDE BİFİDOBACTERİUM ANİMALİS BB-12’NİN ROLÜ

ÇOCUK GASTROENTEROROJİ HEPATOLOJİ VE BESLENME GÜNCELLEME TOPLANTISI, Türkiye, 21 - 22 Kasım 2019

Reduced levels of circulating natural killer cells in children with coeliac disease

52 TH ESPGHAN GLASGOW - SCOTTİSH, Glasgow, İngiltere, 5 - 08 Haziran 2019

HEMAKROMATOZİS

7.HEPATOLOJİ OKULU, Türkiye, 3 - 06 Mayıs 2018

SCL26A3 mutasyonuna sahip kardeş öyküsü olan konjenital klorür diyareli yenidoğan

12. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Kongresi, İzmir, Türkiye, 18 - 21 Nisan 2018

Özofagus Adenokarsinomu Olan Bir Çocuk

12. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Kongres, İzmir, Türkiye, 18 - 22 Nisan 2018

KARABÜK İLİNDE ÇOCUK HASTALARDA HEPATİT A, B VE C SEROPREVALANSI

12. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Kongresi, İzmir, Türkiye, 18 - 22 Nisan 2018

Gastrik Hipomotilitenin Tedavisinde Eksternal Müdahale Yöntemleri Mümkün mü?

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DATA 17 DİSİPLİNLER ARASI TIBBİ ARAŞTIRMALAR ÇALIŞTAYI, Türkiye, 2 - 03 Aralık 2017

The Effect Of Celiac Disease In Children On The Quality Of Life And Depression Levels Of Mothers

27. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 10 - 13 Mayıs 2017

Çölyaklı çocuk hastalarımızın klinik değerlendirmesi (Atipik yakınmalar artıyor mu ? )

VIII.ULUSAL HASEKİ TIP KONGRESİVII.HASEKİ HEMŞİRELİK SEMPOZYUMU, Türkiye, 4 - 07 Mayıs 2017

Hipoproteineminin Ayırıcı Tanısında Menetrier Hastalığı.

5. Çocuk Dostları Kongresi, 6-8 Mart 2017, İstanbul, Türkiye, 6 - 08 Mart 2017

AMINO ACID LEVELS IN CHILDREN WITH CELIAC DISEASE

48.th Annual meeting of ESPGHAN – May 2015 Amsterdam –Netherland, 6 - 09 Mayıs 2015

YABANCI CİSİM YUTMA VAKALARININ ETYOLOJİK DAĞILIMLARI VE TEDAVİDE ENDOSKOPİK YÖNTEMLERİN ROLÜ

10. ULUSAL ÇOCUK GASTROENTEROLOJİ HEPATOLOJİ VE BESLENME KONGRESİ, Türkiye, 30 Nisan - 03 Mayıs 2014

IL12RB1 EKSİKLİĞİ OLAN HASTADA SALMONELLA TYPHİ TARAFINDAN TETİKLENEN CROHN HASTALIĞI

10. ULUSAL ÇOCUK GASTROENTEROLOJİ HEPATOLOJİ VE BESLENME KONGRESİ, Türkiye, 30 Nisan - 03 Mayıs 2014

KARACİĞER NAKLİ YAPILAN HASTALARIMIZIN ÖZELLİKLERİ

10. ULUSAL ÇOCUK GASTROENTEROLOJİ HEPATOLOJİ VE BESLENME KONGRESİ, Türkiye, 30 Nisan - 03 Mayıs 2014

ÇÖLYAKLI ÇOCUK HASTALARIMIZDA HELİKOBAKTER PYLORİ ENFEKSİYONU BİRLİKTELİĞİ

10. ULUSAL ÇOCUK GASTROENTEROLOJİ HEPATOLOJİ VE BESLENME KONGRESİ, Türkiye, 30 Nisan - 03 Mayıs 2014

AKALAZYANIN EŞLİK ETTİĞİ SUPERİOR MEZENTER ARTER SENDROMU: OLGU SUNUMA

10. ULUSAL ÇOCUK GASTROENTEROLOJİ HEPATOLOJİ VE BESLENME KONGRESİ, Türkiye, 30 Nisan 2104 - 03 Mayıs 2014

SPONTAN SAFRA YOLLARI RÜPTÜRÜ: ASSİT İLE BAŞVURAN 3 YAŞINDAKİ BİR VAKA

10. ULUSAL ÇOCUK GASTROENTEROLOJİ HEPATOLOJİ VE BESLENME KONGRESİ, Türkiye, 30 Nisan - 03 Mayıs 2014

MİKROSEFALİNİN EŞLİK ETTİĞİ PRİMER İNTESTİNAL LENFANJİEKTAZİ

57.TÜRKİYE MİLLİ PEDİYATRİ KONGRESİ, Türkiye, 1 Kasım - 04 Aralık 2013

Two hannekam sydrome cases presenting with massive pericardial effusion and hydrops

47th Annual Meeting of the Association for European Paediatric and Congenital Cardiology, 22 - 25 Mayıs 2013

NEFROKALSİNOZİS VE RİKETSLE BİRLİKTE GLUKOZ GALAKTOZ MALABSORBSİYONU

56. TÜRKİYE MİLLİ PEDİYATRİ KONGRESİ, Türkiye, 28 Kasım - 02 Aralık 2012

Pankreas divisum zemininde gelişen ciddi nekrotizan pankreatit

56. türkiye milli pediyatri kongresi, Türkiye, 28 Kasım - 02 Aralık 2012

ISONIAZID AND HYPOGLYCEMIA IN A PREMATURE INFANT

1. CONGRESS OF UNION OF MEDITERRANEAN NEONATAL SOCIETIES (UMENS) &12. NATIONAL CONGRESS OF NEONATOLOGY, 3 - 06 Eylül 2003

ATOPİK HASTALIKLARIN GELİŞİMİNDE GENETİK Mİ ? ENFEKSİYONLAR MI ?

ULUSLARARASI KATILIMLI 10. ULUSAL ALLERJİ VE KLİNİK İMMUNOLOJİ KONGRESİ, 24 - 27 Eylül 2002

ŞANLIURFADA ALLERJİK HASTALIKLAR VE SOSYOEKONOMİK FAKTÖRLER

ULUSLARARASI KATILIMLI 10. ULUSAL ALLERJİ VE KLİNİK İMMUNOLOJİ KONGRESİ, 24 - 27 Eylül 2002

ŞANLIURFADA ATOPİ PREVELANSI VE ALLERJEN DUYARLILIĞI

ULUSLARARASI KATILIMLI 10. ULUSAL ALLERJİ VE KLİNİK İMMUNOLOJİ KONGRESİ, 24 - 27 Eylül 2002

ÇOCUKLUK ÇAĞINDA KOMA ETYOLOJİSİNDE B12 VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ

2. ULUSAL PEDİYATRİK HEMATOLOJİ KONGRESİ, Türkiye, 4 - 06 Ekim 1999

Kitap & Kitap Bölümleri

GENETİK GEÇİŞLİ KOLESTATİK KARACİĞER HASTALIKLARI

TÜRKİYE KLİNİKLERİ GASTROENTEROLOJİ ÖZEL, , Editör, TÜRKİYE KLİNİKLERİ, Ankara, ss.83-88, 2018