Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

An unusual case of asymptomatic diffuse alveolar hemorrhage related to amiodarone induced INR elevation

Journal of Experimental and Clinical Medicine, cilt.22, ss.622-629, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A very rare complication of sublingual captopril

Journal of Experimental and Clinical Medicine, cilt.36, ss.91-93, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Development of pacemaker lead thrombosis in a patient with atrial fibrillation during apixaban treatment

Journal of Tehran University Heart Center, cilt.14, ss.183-186, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Non-Dipper Kan Basınç Paterninin Aortik Ark Genişliği İle İlişkisi

Türk Aile Hekimliği Dergisi, cilt.21, ss.147-154, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Recurrent ST-elevation Myocardial Infarction in a Patient with Systemic Lupus Erythematosus

Journal of Thrombosis and Circulation: Open Access, cilt.3, ss.1000-123, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

A Very Rare Complication Of Sublingual Captopril

34th Turkish Cardiology Congress with International Participation, 20 - 23 Ekim 2018

A Life Threatening Combination: Indomethacin And Dabigatran

34th Turkish Cardiology Congress with International Participation, 20 - 23 Ekim 2018

Relationship between Fragmented QRS and Left Ventricular Functions in Patients with Acute Coronary Syndrome

14th International Congress Of Update In Cardiology And Cardiovascular Surgery, Antalya, Türkiye, 5 - 08 Nisan 2018, cilt.121, ss.24

An Unusual Case of Asymptomatic Diffuse Alveolar Hemorrhage Related to Amiodarone Induced INR Elevation

14th International Congress Of Update In Cardiology And Cardiovascular Surgery, 5 - 08 Nisan 2018, cilt.121, ss.115

Nadir Bir İdiyopatik Şilotoraks Olgusu

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 39. Ulusal Kongresi, Türkiye, 14 - 17 Ekim 2017

NADİR BİR İDİYOPATİK ŞİLOTORAKS OLGUSU

TÜRKİYE SOLUNUM ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ 39. ULUSAL KONGRE, Türkiye, 14 Ekim - 17 Kasım 2017

Pregabalin İlişkili Uzun QT Sendromu

Ulusal Aritmi Toplantısı 2017, Türkiye, 4 - 07 Mayıs 2017