Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2002 - 2007 Doktora

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Türkiye

 • 1999 - 2001 Yüksek Lisans

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Türkiye

 • 1995 - 1999 Lisans

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2007 Doktora

  Bazı geçiş elementlerinin azobispiridin komplekslerinin sentezi ve özelliklerinin araştırılması

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü

 • 2001 Yüksek Lisans

  "Co(II), Cu(II) ve Zn(II) geçiş metallerinin bazı N- baz karışık ligantlı salisilato komplekslerinin sentezi, spektroskopik ve termik özellikleri"

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü