Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Voltammetric Investigations of 2 2 Azobispyridine Zinc II andNickel II Complexes

International Journal Of Electrochemical Science, cilt.10, ss.3106-3116, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

(E)-1,2-Bis(5-chloro-6-methylpyridin-2-yl)diazene

Acta Crystallographica Section E-Structure Reports Online, cilt.63, ss.3654-3662, 2007 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Aquadichloro(di-2-pyridyidiazene)-copper(II) monohydrate

Acta Crystallographica Section C-Crystal Structure Communications, cilt.60, ss.523-525, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

Spectrothermal studies on Co(II), Ni(II), Cu(II) and Zn(II) salicylato (1,10-phenanthroline) complexes

Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, cilt.76, ss.793-800, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hydrothermal Synthesis and Crystal Structure of Zn(II) Coordination Polymer with the Rigid 4,4'-azobispyridine

J. Turk. Chem. Soc., Sect. A: Chem., cilt.7, ss.43-48, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Hydrothermal Synthesis and Characterization of [Co(psa)(μ-abpy)(H2O)3]n.H2O

International Eurasian Conference onScience, Engineering and Technology(EurasianSciEnTech 2018), 22 - 23 Kasım 2018

Zn II Cd II ve Hg II nin Karışık Ligantlı 3 3 Azobispiridin ve Sakkarinat Komplekslerinin Sentezi ve Karakterizasyonu

V. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, Mersin Üniversitesi, Mersin, Mersin, Türkiye, 22 - 25 Nisan 2015, ss.238

abpy ZnCl2 n Kompleksinin Yapısı ve Özellikleri

1. Ulusal Anorganik Kimya Günleri, Çukurova Üniversitesi, Adana, Adana, Türkiye, 20 - 23 Nisan 2007