Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Cografya Bolumu Ogrencilerinin Bolgesel Cografya Dersinde Isbirlikli Ogrenme Uygulamalarına Ilıskın Gorusleri ve Oz Degerlendirmeleri

Kuram Ve Uygulamada Egitim Bilimleri, cilt.13, ss.2401-2418, 2013 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Ortaöğretim Öğrencilerinin Coğrafya Kavramına İlişkin Sahip Oldukları Metaforlar

Kuram Ve Uygulamada Egitim Bilimleri, cilt.10, ss.1313-1322, 2010 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

POLATLI İLÇESİ’NDE TARIMSAL PROBLEMLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.13, ss.171-182, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Technological Pedagogical Content Knowledge Competencies of Social Studies Teachers: The Case of the City of Karabuk

International Online Journal of Educational Sciences, cilt.11, ss.255-287, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye’de Karayolu Ulaşımının Tarihsel Gelişimi

Journal of Awareness, cilt.3, ss.257-266, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Coğrafya Eğitiminin Birey Yetiştirilmesindeki Rolü

International Journal of Geography and Geography Education (IGGE), ss.1-18, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Coğrafya Öğretmenlerinin Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (TPAB)Hakkındaki Düşünceleri ve Bunu Kullanma Durumları

Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, cilt.4, ss.88-100, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kültürel Turizmin Ekonomik, Sosyal ve Çevresel Etkilerine Yönelik Bir Araştırma: Safranbolu Örneği.

TARIH KULTUR VE SANAT ARASTIRMALARI DERGISI-JOURNAL OF HISTORY CULTURE AND ART RESEARCH, cilt.7, ss.461-474, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Examining the Anxiety and Attitudes of Secondary School Students towards Geography Lessons in terms of Some Variables

Review of International Geographical Education Online, cilt.8, ss.473-799, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Coğrafya Dersi Zümre Toplantılarına İlişkin Öğretmen Görüşleri

Doğu Coğrafya Dergisi, ss.75-86, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Determination of Flood Plains through GIS (Geographical Information Systems): The Sample of Silivri District

Journal of International Environmental Application Science, cilt.12, ss.90-102, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Coğrafya Öğretmenlerinin Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi İle İlgili Yeterliliklerinin İncelenmesi

Journal of History Culture and Art Research, cilt.6, ss.485-506, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Department of Geography Senior Students Self Effıcacy Beliefs Regarding Geography

International Journal of Eurasia Social Sciences, cilt.7, ss.37-49, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yenilikçilik ve Teknocoğrafya İlişkisi

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.9, ss.903-910, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Coğrafya Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Dersi Kapsamında Karşılaştığı Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.19, ss.285-304, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Coğrafya Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Dersine İlişkin Görüşleri

Cumhuriyet International Journal of Education, cilt.4, ss.35-49, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Attitudes of the Students of Geography Department toward Renewable Energy Sources

J. Int. Environmental Application Science, cilt.9, ss.389-397, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Coğrafya Bölümü Öğrencilerinin Portfolyo Değerlendirmeye İlişkin Görüşleri

Marmara Coğrafya Dergisi, ss.69-85, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ortaöğretim Öğrencilerinin Küresel Isınma Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi

Turkish Journal of Education, cilt.3, ss.15-27, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effects Of Geography Information Systems Supported Training On The Academic Success In Geography Course

Türkiye Sosyal Araştırmlar Dergisi, cilt.13, ss.179-796, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Geography teachers metaphors concerning the concept of Map

International Journal of Eurasia Social Sciences, cilt.5, ss.1-15, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Coğrafya Öğretmen Adaylarının Sürdürülebilir Çevreye Yönelik Tutumları

Kalem Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, cilt.3, ss.11-42, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Attitudes of the students of Geography Department in contemporary World Issues A Case Study from Turkey

J. Int. Environmental Application Science, cilt.8, ss.419-429, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ortaöğretim Öğrencilerinin Coğrafya Derslerinde Kullandıkları Öğrenme Stratejileri

International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, cilt.6, ss.199-212, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Geography Teaching and Metacognition

Education Research and Reviews, cilt.6, ss.274-278, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

The Role of Geography Course in Building Environmental Conscious

World Applied Sciences Journal, cilt.12, ss.822-829, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gifted Students Opinions about Earthquake A Qualitative Study

International Journal of the Physical Sciences, cilt.6, ss.1863-1873, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Secondary School Students Opinions about Geography Course A Qualitative Study

Archives of Applied Science Research, cilt.3, ss.297-305, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Geography Teacher Candidates Metacognitive Awareness Levels A Case Study from Turkey

Archives of Applied Science Research, cilt.3, ss.551-557, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Evaluation of Geographic Information System GIS Based Teaching Process According to Primary Education Students Reflective Thinking Skills

Middle-East Journal of Scientific Research, cilt.7, ss.381-386, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Coğrafya Öğretmen Adaylarının Sınıf Yönetimi Stratejilerine İlişkin Görüşleri

Marmara Coğrafya Dergisi, ss.93-110, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Geography Teacher Candidates Views about the Reasons for Choosing the Teaching as a Profession

E-Journal of New World Sciences Academy (NWSA), cilt.6, ss.1375-1387, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Secondary Education Students Thoughts and Behaviours towards Environment Karabuk Sample Turkey

American-Eurasian Journal of Agricultural & Environmental, cilt.10, ss.248-256, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Geography Teacher Candidates Perceptions towards the Greenhouse Effect

American-Eurasian Journal of Agricultural & Environmental, cilt.10, ss.290-295, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Coğrafya Dersinde Verilen Ödevlerin Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, ss.27-41, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ortaöğretim Öğrencilerinin Coğrafya Dersinde Güdülenmelerine Olumsuz Etki Eden Faktörlere İlişkin Görüşleri

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.31-43, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ortaöğretim Öğrencilerinin Coğrafya Dersine Yönelik Akademik Benlik Düzeylerinin Değerlendirilmesi

International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, cilt.6, ss.642-658, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The effect of Kar Demir on Karabük City Population

Procedia Social and Behavioral Sciences, cilt.19, ss.494-498, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üniversite Öğrencilerinin Çevre Kavramına İlişkin Metaforik Algıları

Doğu Coğrafya Dergisi, cilt.26, ss.25-44, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sosyal Bilimler Lisesi Öğrencilerinin Çevre Duyarlılıklarının Değerlendirilmesi

Marmara Coğrafya Dergisi, cilt.24, ss.229-257, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Primary 8th Grade Students Understanding of Global Warming A Qualitative Study

World Applied Sciences Journal, cilt.12, ss.1428-1434, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Metaphoric Perceptions of Gifted Students towards Environment Concept Ankara Sample Turkey

Archives of Applied Science Research, cilt.3, ss.577-585, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sosyal Bilgiler Dersindeki Coğrafya Konularının Öğretiminde Akıllı Tahta Uygulamalarına İlişkin Öğrenci Görüşleri

Zeitchrift für die Welt der Türken (Journal of World of Turks), cilt.3, ss.179-189, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğrenci Görüşlerine Göre Coğrafya Öğretiminde Powerpoint ile Yapılan Ders Sunumlarının Önemi Turgutlu Örneği

E-Journal of New World Sciences Academy (NWSA), cilt.6, ss.341-352, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Secondary School Students Achievement Motivation towards Geography Lessons

Archives of Applied Science Research, cilt.3, ss.121-134, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Lise Coğrafya Dersinin Düşünme Becerileri Açısından Değerlendirmesi

Doğu Coğrafya Dergisi, ss.161-182, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Coğrafya Öğretmen Adaylarının Çevre Sorunları ve Çevre Eğitimi Hakkındaki Görüşleri Gazi Üniversitesi Örneği

International Online Journal of Educational Sciences (IOJES), cilt.2, ss.818-839, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ortaöğretim Öğrencilerinin Coğrafya Derslerindeki Güdülenmelerinin İncelenmesi

International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, cilt.5, ss.2006-2017, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Perceptions of Secondary School Students towards Earthquakes A Phenomenographic Research

World Applied Sciences Journal, cilt.9, ss.1013-1017, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Global Warming Perceptions of Primary Education 7th Grade Students in Turkey

World Applied Sciences Journal, cilt.10, ss.426-432, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlköğretim Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Deprem Kavramını Algılamaları Fenomenografik Bir Analiz

International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, cilt.5, ss.801-817, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Secondary School Students Perceptions towards Global Warming A Phenomenographic Analysis

Scientific Research And Essays, cilt.5, ss.1566-1570, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

The Efficacy of Geography Teachers According to Secondary School Students Views in Turkey Karabük Case

World Applied Sciences Journal, cilt.9, ss.1033-1038, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Coğrafya Öğretmen Adaylarının Coğrafya Kavramına İlişkin Algılarının Metaforlarla Yardımıyla Analizi

International Online Journal of Educational Sciences, cilt.2, ss.600-622, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Geography Teachers Views towards Vocational Geographic Information Systems GIS Seminar

Middle-East Journal of Scientific Research, cilt.6, ss.631-636, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Undergraduate Students Experiences in a Geography Fieldwork

Middle-East Journal of Scientific Research, cilt.6, ss.637-641, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ticaret Meslek Lisesi Öğrencilerinin Coğrafya Dersine Yönelik Tutumlarının Değerlendirilmesi

Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.1, ss.183-203, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sosyal Bilimler Lisesi Öğrencilerinin Coğrafya Dersindeki Portfolyo Uygulamalarına İlişkin Görüşleri İstanbul Örneği

E-Journal of New World Sciences Academy, cilt.5, ss.1883-1896, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Genel Lise ve Meslek Lisesi Öğrencilerinin Coğrafya Dersine İlişkin Tutumları Elbistan Örneği

E-Journal of New World Sciences Academy, cilt.5, ss.1955-1965, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Olay Temelli Öğrenmede Çözümleme Analiz Tekniği ve Coğrafya Öğretiminde Kullanılmasına Bir Örnek Fırtınalar

E-Journal of New World Sciences Academy, cilt.5, ss.2006-2017, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ortaöğretim 1 Sınıf Coğrafya Dersinde İşbirlikli Öğrenmenin Akademik Başarıya Etkisi

Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.16, ss.11-22, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

İstanbul İli Kartal İlçesinde Gerçekleşen Trafik Kazalarının Mekansal Dağılımı

II. ULUSLARARASI COĞRAFYA EĞİTİMİ KONGRESİ, Eskişehir, Türkiye, 3 - 05 Ekim 2019, ss.753-770

Polatlı İlçesi Tarım Coğrafyası

InternationalMediterranean Social Sciences Congress (MECAS), 7 - 09 Eylül 2019

PEDAGOJİK FORMASYON ALAN COĞRAFYA BÖLÜM ÖĞRENCİLERİNİN OKUL DIŞI ÖĞRENME HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

V. Human Civilization Congress From Past to Future, Alanya, Türkiye, 17 - 21 Nisan 2019, ss.1051-1059

YENİ COĞRAFYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI HAKKINDA ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

V. Human Civilization Congress from Past to Future, Alanya, Türkiye, 17 - 21 Nisan 2019, ss.670-675

PLANLI DÖNEM ÖNCESİNDE TÜRKİYE’DE SANAYİNİN GELİŞİMİ (1923-1960)

2. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Türkiye, 7 - 08 Aralık 2018, ss.209-223

TÜRKİYE’DE HAVAYOLU ULAŞIMI: TARİHSEL GELİŞİMİ VE MEVCUT DURUMU

2. Uluslarası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Türkiye, 7 - 08 Aralık 2018, ss.197-207

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Termal Turizme Yönelik Görüşleri

III. Uluslararası Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi, Üsküp, Makedonya, 5 - 08 Eylül 2018

Uygulama Öğretim Elemanlarının Öğretmenlik Uygulaması Dersinde Yaşadıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri

2. Uluslararası Eğitim ve Değerler Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 17 - 20 Ekim 2018, ss.383394

Coğrafya Öğretmenliği Lisans Programının Değerlendirilmesi

2. Uluslararası Eğitim ve Değerler Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 17 - 20 Ekim 2018, ss.334-339

Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Trafik Kazalarının Analizi: Karabük Merkez İlçe Örneğ

TÜCAUM 30. Yıl Uluslararası Coğrafya Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 3 - 06 Ekim 2018, ss.355-369

Türkiye’de Karayolu Ulaşımının Tarihsel Gelişimi

III. Uluslararası Rating Academy Kongresi: Uygulamalı Bilimler, Lviv, Ukrayna, 6 - 07 Eylül 2018, ss.209-217

Üniversite Öğrencilerinin Küresel Vatandaşlık Tutum Düzeylerinin İncelenmesi

III. INES ULUSLARARASI EĞİTİM. VE SOSYAL BİLİMLERKONGRESi, Alanya, Türkiye, 28 Nisan - 01 Mayıs 2018, ss.1266-1272

Investigation of Alternative Tourism Types and Sights Via Geographic Information Systems: The Example of Safranbolu

4th International Workshop on Geoinformation Science: GeoAdvances 2017, Safranbolu, Türkiye, 14 - 15 Ekim 2017, cilt.4, ss.97-100 identifier

Determination of Recycling Boxes by Geographic Information Systems (Safranbolu Center Sample)

International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2017), Nevşehir, Türkiye, 15 - 17 Mayıs 2017, ss.259

KÜLTÜREL TURİZMİN EKONOMİK, SOSYAL VE ÇEVRESEL ETKİLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: SAFRANBOLU ÖRNEĞİ

International Conference on New Horizons (INTE), Berlin, Almanya, 17 - 19 Temmuz 2017

Küresel Isınma hakkındaki bilgi düzeylerinin belirlenmesi

International Conference on New Horizons, 17 - 19 Temmuz 2017

Evaluation of Erosion Risk Situation with GeographicInformation systems of Karabük City Center (Turkey)

International Conferance on Agriculture Forest Food Science and Technologies, 15 - 17 Mayıs 2017

Coğrafya Öğretiminde İnteraktif Haritalar

2016 Hoca Ahmet Yesevi Yılı Anısına Uluslararası Türk Dünyası EğitimBilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Aralık 2016, ss.395-400

Toplu Taşıma Hatlarının Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Analizi

Uluslarası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi Bildirilrti, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Aralık 2016, ss.383-394

Tarih Bölümü Son Sınıf Öğrencilerinin Coğrafya Kavramına İlişkin Sahip Oldukları Metaforlar

IV. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu, Muğla, Türkiye, 1 - 03 Eylül 2016, ss.495-507

Coğrafya Dersinde Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanımına Yönelik Öğretmen Görüşleri

ERPA International Congresses on Education 2016, Sarajevo, Bosna-Hersek, 2 - 04 Haziran 2016, ss.1009-1016

Coğrafi Bilgi Sistemlerine Yönelik Hizmetiçi Eğitim Faaliyetlerinin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

ERPA International Congresses on Education, Sarajevo, Bosna-Hersek, 2 - 04 Haziran 2016, ss.108-114

Coğrafya Bölümü Öğrencilerinin Çevre Etiğine Yönelik Farkındalık Düzeylerinin İncelenmesi

ERPA International Congresses on Education, Sarajevo, Bosna-Hersek, 2 - 04 Haziran 2016, ss.507-515

Coğrafya Öğretiminde Sınıf Dışı Okul Ortamlarının Kullanımına İlişkin Öğretmen Görüşleri

INTE (International Conference on New Horizons in Education), Wien, Avusturya, 13 - 17 Temmuz 2016, cilt.1, ss.535-545

Coğrafya öğretmen adaylarının Coğrafya öğretimine yönelik tutumları Gazi Üniversitesi örneği

Coğrafyacılar Derneği Yıllık Kongresi Fatih Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, 19 - 21 Haziran 2013, ss.212-221

Kitap & Kitap Bölümleri

Karabük İli Mağaraları

Ay-bay Kırtasiye İnşaat Gıda Pazarlama ve Ticaret Lim. Şir., Ankara, 2020

Yeri Şekillendiren İç Kuvvetler: Deprem ve Volkanizma

Yer Bilimi, Mete ALIM ve Serkan DOĞANAY, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.126-151, 2019

Coğrafya Dersi Öğretim Teknikleri ile Coğrafya Öğretiminde Kullanımı

Coğrafya Öğretimi I, Ülkü ESER ÜNALDI, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.59-123, 2019

Investigating the Seismicity of Urban Areas Using DefiniteParametres: City Center of Karabuk

New Approaches toSpatial Planning and DesignPlanning, Design, Applications, Özyavuz Murat, Editör, Peter Lang GmbH, Berlin, ss.595-610, 2019

Coğrafya Öğretiminde İnteraktif Haritaların Kullanımı

Coğrafya Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı, Adem SEZER, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.255-272, 2017

Eğitim Sorunları

Günümüz Dünya Sorunları, Aydın Fatih, Editör, PEGEM AKADEMİ, Ankara, ss.334-357, 2016

Mehmet Akif Ersoy'un Şiirlerinde Coğrafi Unsurlar

Türk Kültüründe Coğrafya II, TURHAN ÇETİN, MEYDAN ALİ, Editör, PEGEM AKADEMİ, Ankara, ss.1-41, 2016

İşbirlikli öğrenme yöntemi ile coğrafya öğretimi

Modern Yöntem ve Tekniklerle Cografya Ogretimi, KAYA Hüseyin, KARATEPE Akif, OZDER Adem, Editör, Pegem, 2014

Coğrafya Ögretiminde İşbirlikli Öğrenme

Kuramdan Uygulamaya Yapılandırmacı Coğrafya Öğretimi, COSKUN Mücahit, Editör, MKM Yayincilik, ss.81-121, 2011

Coğrafya Eğitimi ve Beyin Temelli Öğrenme

Kuramdan Uygulamaya Yapılandırmacı Coğrafya Öğretimi, Coşkun, Mücahit, Editör, Marmara Kitap Merkezi Yayınları (MKM), ss.229-264, 2011