Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

XVI. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde Av Teşkilatı’nın Silistre Sancağındaki Yapılanması

GAZI AKADEMIK BAKIS-GAZI ACADEMIC VIEW, cilt.9, ss.23-40, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Nüfus Defterlerine Göre 19. Yüzyılın Ortalarında Safranbolu (Zağferanbolu) Kazasında Yaşayan Gayrimüslimler

Uluslararası Geçmişten Günümüze Karabük ve Çevresinde Dini, İlmi ve Kültürel Hayat, Karabük, Türkiye, 11 - 12 Ekim 2019

Kâtip Çelebi’nin Medeniyet Anlayışı

Uluslararası Kâtip Çelebi Araştırmaları Sempozyumu, 26 - 28 Mart 2015

Timur un Anadolu daki Yolu Anadolu Günlüğü

1402 Ankara Savaşı Uluslararası Kongresi, Ankara, Türkiye, 9 - 12 Ekim 2012