Araştırma Alanları

 • Sosyal ve Beşeri Bilimler

 • Ekonometri

 • Yöneylem

 • İstatistik

 • İşletme

 • Yönetim Bilişim Sistemleri

 • Bilgi Sistemleri, Haberleşme ve Kontrol Mühendisliği

 • Kontrol ve Sistem Mühendisliği

 • Benzetim, Modelleme ve Tanıma

 • Bilgisayar Bilimleri

 • Biyoenformatik

 • Yapay Zeka, Bilgisayarda Öğrenme ve Örüntü Tanıma

 • Bilgi Mühendisliği

 • Bilgisayar Öğrenimi

 • Örüntü Tanıma ve Görüntü İşleme

 • Endüstri Mühendisliği

 • Olasılıklı (Stokastik) Modelleme

 • Kuyruk Kuramı ve Uygulamaları

 • Olasılıklı (Stokastik) Süreçler

 • Eniyileme Kuramı ve Yöntemleri

 • Sezgisel Yöntemler

 • Benzetim

 • Benzetim Optimizasyonu

 • Üretim Planlaması ve Kontrolü

 • İmalat Sistemleri Modellemesi ve Analizi

 • Hizmet Sistemleri Modellemesi ve Analizi

 • Mühendislik Ekonomisi

 • Finansal Modeller ve Uygulamaları

 • Kalite ve Güvenilirlik

 • Kalite Kontrolü

 • Toplam Kalite Yönetimi

 • Karar Kuramı

 • Çok Kriterli Karar Verme

 • Karar Destek Sistemleri

 • İstatistik

 • İstatistik Analiz ve Uygulamaları

 • Temel Bilimler

 • Mühendislik ve Teknoloji