Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Measuring Carbon Performance for Sustainable Green Supply Chain Practices: A Developing Country Scenario

Central European Journal Of Operations Research, cilt.15, ss.1-28, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

Intolerance of Uncertainty and Coping Mechanisms in Nonclinical Young Subjects

NOROPSIKIYATRI ARSIVI-ARCHIVES OF NEUROPSYCHIATRY, cilt.52, ss.400-405, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Commonalities and Disparities Between EU Candidate Countries

Romanian Journal Of Economic Forecasting, cilt.1, ss.173-187, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Comparison of the Selected Health Indicators of OECD Member Countries with Cluster and Discriminant Analysis

Turkiye Klinikleri Tip Bilimleri Dergisi, cilt.29, ss.1650-1659, 2009 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Comparing of Welfare Indicators Between Turkey and European Union Member States

Romanian Journal Of Economic Forecasting, cilt.9, ss.92-98, 2008 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Demir-Çelik Üretim Hattında Yalın Üretim

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, cilt.8, ss.801-806, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Project and cost-based evaluation of solar energy performance in three different geographical regions of Turkey: Investment analysis application

ENGINEERING SCIENCE AND TECHNOLOGY-AN INTERNATIONAL JOURNAL-JESTECH, cilt.22, ss.1098-1106, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Evaluation of the effectiveness of green practices in manufacturing sector using CHAID analysis

Journal of Remanufacturing, cilt.9, ss.3-27, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Investigation of the Alcohol Usage Habits of University Students byLogistic Regression Analysis

Karabük University Journal of Institute of Social Sciences, cilt.9, ss.278-292, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Data Mining and Text Mining with Big Data: Review of Differences

International Journal of Recent Advances in Multidisciplinary Research, cilt.6, ss.4391-4396, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Research on Factors Affecting Real Estate Values By Data Mining

Baltic Journal of Real Estate Economics and Construction Management, cilt.6, ss.220-239, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Research of Industry 4.0 Awareness: A Case Study of Turkey

Economics and Business, cilt.31, ss.247-263, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

A Model Proposal for Course Selection with the Fuzzy Moora Approach

Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, ss.366-377, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Performance Measurement in Business Management with Information Technologies

Baltic Journal of Real Estate Economics and Construction Management, cilt.6, ss.272-284, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

An Application of Logistics Regression Model to Determining the Credit Suitability and Impacting Factors in a Special Bank Branch

Communication in Mathematical Modeling and Applications, cilt.3, ss.1-12, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

An Evaluation of ISO 9001:2008 and ISO 9001:2015 Standard Changes in Quality Management System

International Journal of Economics and Management Engineering, cilt.11, ss.1-7, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Qualitative Data Analysis for Health Care Services

International Journal of Computer and Information Engineering, cilt.11, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License identifier identifier

Knowledge Discovery and Data Mining Techniques in Textile Industry

International Journal of Computer and Information Engineering, cilt.11, ss.929-933, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Tüketicilerin Cep Telefonu Tercihlerinin Karar Ağacı ile Modellenmesi

Gumushane Universitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi, cilt.8, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Dünyada ve Türkiye de Ham Çelik Üretimine Bakış

Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, cilt.32, ss.1-12, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Belirsizlikle Başa Çıkmada Etkili olan Kriterlerin Araştırılması: Bir Üniversite Uygulaması

Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.5, ss.215-232, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Belirsizlikle Başa Çıkmada Etkili Olan Kriterlerin Araştılrılması Bir Üniversite Uygulaması

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.25, ss.215-232, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Dünyada ve Türkiye de İnovasyon Göstergelerinin Analizi

Yeni Türkiye Stratejik Araştırma Merkezi Bilim ve Teknoloji Özel Sayısı, cilt.2, ss.281-290, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Electricity Generation from Renewables and Targets An Application of Multivariate Statistical Techniques

International Journal of Mathematical, Computational, Physical, Electrical and Computer Engineering, cilt.10, ss.330-336, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Determination of the Bank s Customer Risk Profile Data Mining Applications

International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic, Business and Industrial Engineering, cilt.10, ss.2148-2152, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Dünyada Ham Demir Üretiminin Kümeleme Yöntemi İle Analizi

Yer Altı Kaynakları Dergisi, ss.1-14, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Yurtdışı Eğitim Sisteminin Değerlendirilmesi ABD Deneyimi

Yeniden İmece, ss.43-47, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

OECD Ülkelerinde Biyokütle Enerji Üretiminin Çok Boyutlu Ölçekleme Analizi ile İncelenmesi

Türk Bilim Araştırma Vakfı (TÜBAV), cilt.8, ss.1-11, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Ankara İli Hanehalkı Su Tüketiminin Sınıflandırılması

Türkiye Belediyeler Birliği Dergisi, ss.50-60, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Otomobil Seçimine Çok Kriterli Yaklaşım Önerisi

İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi, cilt.2, ss.110-118, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Dünya Ticaret Örgütü (WTO) Üyesi Ülkelerin Uluslararası Ticaret Hacimleri Üzerine Bir Çalışma

Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi, cilt.2, ss.153, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Çalışanların İş Memnuniyeti, İş Stresi ve Ergonomik Koşullarının Değerlendirilmesi

Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, ss.82-99, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Kurşunlu maden alanı çevresindeki yeraltısularında asit kaya drenajı ve iz element kirliliği

Jeoloji Mühendisliği Dergisi, cilt.37, ss.1-25, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Development of Defence Capability from an Innovation Perspective The Case of Turkey

Journal of Economic Cooperation and Development, cilt.32, ss.19-38, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License identifier

Ders Seçimine Yönelik bir Model Önerisi

Afyon Kocatepe Üniversitesi - İİBF Dergisi, cilt.13, ss.227-249, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Ortaöğretim Öğrencilerinin Hayatında Bilgisayarın Yeri

Gazi Bilişim Teknolojileri, cilt.4, ss.19-28, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Savunma Sanayi Uygulamalarında Çok Kriterli Karar Verme Yöntemlerinin Literatür Araştırması

KHO Savunma Bilimleri Dergisi, cilt.1, ss.97-125, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Avrupa İnovasyon Göstergeleri EIS Işığında Türkiye nin Konumu

İTÜ Dergisi, B Serisi, cilt.6, ss.3-16, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Savunma Yeteneklerinin Geliştirilmesinde Bilgi Teknoloji Ar Ge ve İnovasyon un Rolü ile İnovasyon Göstergelerine Göre Türkiye nin Yeri

Türk Bilim Araştırma Vakfı (TÜBAV) Bilim Dergisi, cilt.2, ss.364-371, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Eğitim Simülatörlerinin Etkinlikleri

KHO Bilim Dergisi, cilt.19, ss.4-17, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye ile OECD Ülkelerinin Sağlık Düzeyleri ve Sağlık Harcamalarının Analizi

İstatistikçiler Dergisi, cilt.2, ss.95-104, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Determination of Variables That Affect the Satisfaction Levels of Visiting Tourists By Logistics Regression Analysis

1st International Data Science and Engineering Sympposium, Karabük, Türkiye, 2 - 03 Mayıs 2019, ss.274-287 Creative Commons License

Lean Production in Iron and Steel Production Line

International Data Science Engineering Symposium, Karabük, Türkiye, 2 - 03 Mayıs 2019, ss.303-304 Creative Commons License

Dijitalleşme Çağında Büyük Veri ve Analitiği: Sektörel Uygulamalar

4th International Congress on 3D Printing (Additive Manufacturing)Technologies and Digital Industry 2019, Antalya, Türkiye, 11 - 14 Nisan 2019, ss.712-720 Creative Commons License

Analysis of Earthquake Awareness In Education By Data Mining

International Data Science Engineering Symposium, Karabük, Türkiye, 2 - 03 Mayıs 2019

Demir Çelik Sektöründeki Üretim Hatalarının Veri Madenciliği İle Tespiti

International Data Science Engineering Symposium, Karabük, Türkiye, 2 - 03 Mayıs 2019 Creative Commons License

The Importance of Data Mining for Businesses

International Data Science Engineering Symposium, Karabük, Türkiye, 2 - 03 Mayıs 2019 Creative Commons License

Artificial Bee Colony Algorithm for Container Loading Problem

International Data Science Engineering Symposium, Karabük, Türkiye, 2 - 03 Mayıs 2019 Creative Commons License

Smart and Green Supply Chain Applications in Enterprises

International Data Science Engineering Symposium, Karabük, Türkiye, 2 - 03 Mayıs 2019 Creative Commons License

Cost Estimation in the Iron and Steel Industry

International Data Science Engineering Symposium, Karabük, Türkiye, 2 - 03 Mayıs 2019

A Comparison Between Artificial Bee Colony Algorithm and Genetic Algorithm on Container Loading Problem

16th International Logistics and Supply Chain Congress, Denizli, Türkiye, 18 - 20 Ekim 2018

COMPARISON OF OECD COUNTRIES WITH CLUSTERINGALGORITHMS ACCORDING TO THE ECONOMICFREEDOM INDEX

RTU 59TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON ECONOMICS AND ENTREPRENEURSHIPSCEE’2018, Riga, Letonya, 18 - 19 Ekim 2018 Creative Commons License

Bulanık AHP Yöntemiyle İşletmelerin Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Değerlendirmesi

2nd International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies, Ankara, Türkiye, 19 - 21 Ekim 2018, ss.10-16

Talaşlı İmalat Sektöründe Hata Etkenlerinin Lojistik Regresyon Yöntemi ile Araştırılması

2nd International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies, Ankara, Türkiye, 19 - 21 Ekim 2018, ss.4-9

Information Discovery with Financial Data Mining

2nd International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies, Ankara, Türkiye, 19 - 21 Ekim 2018, ss.17-22

Research of Industry 4.0 Awareness: A Case Study in Turkey (Bu bildiri makale olarak yayınlamıştır. Beyannamede puanlamaya dahil edilmemiştir).

59th International Scientific Conference of RTU on Economics and Entrepreneurship” (SCEE’2018), Riga, Letonya, 18 - 19 Ekim 2018

Research on Factors Affecting Real Estate Values By Data Mining (Bu bildiri makale olarak yayınlamıştır. Beyannamede puanlamaya dahil edilmemiştir).

59th International Scientific Conference of RTU on Scientific Conference on Economics and Entrepreneurship, Riga, Letonya, 18 - 19 Ekim 2018

Mobilya İşletmesinde Süreç İyileştirme: Simülasyon Çalışması

3rd International Congress on 3D Printing Technologies and Digital Industry 2018, Antalya, Türkiye, 19 - 21 Nisan 2018

Montaj Hattı Analizi ve Dengeleme Çalışması: Beyaz Eşya Sektörü Benzetim Uygulaması

3rd International Congress on 3D Printing Technologies and Digital Industry 2018, Antalya, Türkiye, 19 - 21 Nisan 2018

Process Improvement in Furniture Manufacturing: A Case Study

59th International Scientific Conference on Information Technology and Management Science of Riga-Technical-University (ITMS), Riga, Letonya, 10 - 12 Ekim 2018 Creative Commons License identifier identifier

Biyokütleden Elektrik Enerjisi Üretiminin OECD Ülkeleri Arasında Araştırılması

1st International Conference on Energy Systems Engineering, Karabük, Türkiye, 2 - 04 Kasım 2017

Kapalı Otopark Sisteminde Benzetim Uygulaması ve Performans İyileştirme

International Symposium on Industry 4.0 and Applications (ISIA 2017), Karabük, Türkiye, 12 - 14 Ekim 2017

Lojistik Sektöründe Benzetim Modeli ile Süreç İyileştirme

International Symposium on Industry 4.0 and Applications (ISIA 2017), Karabük, Türkiye, 12 - 14 Ekim 2017

Terazi İmalatı Yapan Bir Fabrikada Montaj Hattı Dengeleme Çalışması

XVIII. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu 2017, Trabzon, Türkiye, 5 - 07 Ekim 2017

İnşaat Malzemesi Lojistiğinde Benzetim ve Modelleme Yaklaşımı: Bir Uygulama

XVIII. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu 2017, Trabzon, Türkiye, 5 - 07 Ekim 2017

Demir – Çelik Sektöründe Meydana Gelen İş Kazalarının Veri Madenciliiği Kullanarak Analizi

3. Ulusal Sigorta ve Aktüerya Kongresi (USAK2017), Karabük, Türkiye, 28 - 29 Eylül 2017

Karabük İli Trafik Kazalarında Risk Analizi ve Veri Madenciliği Uygulaması

3. Ulusal Sigorta ve Aktüerya Kongresi (USAK2017), Karabük, Türkiye, 28 - 29 Eylül 2017

Qualitative Data Analysis for Health Care Services

ICITA 2017 : International Conference on Information Technology and Applications, Stockholm, İsveç, 13 - 14 Temmuz 2017

An Evaluation of ISO 9001:2008 and ISO 9001:2015 Standard Changes in Quality Management System

ICITA 2017 : International Conference on Information Technology and Applications, Stockholm, İsveç, 13 - 14 Temmuz 2017

Savunma Sanayinde NATO Bilimsel İş Birliği Faaliyetlerİ

Savunma Teknolojileri Kongresi (SAVTEK), Ankara, Türkiye, 5 - 07 Haziran 2002, ss.187-194

Dünyada ve Türkiye’de İnovasyon Göstergelerinin Analizi

International Conference on Science anf Technology, Ankara, Türkiye, 3 - 06 Ekim 2016

Electricity Generation from Renewables and Targets: An Application of Multivariate Statistical Techniques

ICKEDM 2016 : International Conference on Knowledge Engineering and Data Mining, Copenhagen, Danimarka, 27 - 28 Haziran 2016

Determination of the Bank’s Customer Risk Profile: Data Mining Applications

ICKEDM 2016 : International Conference on Knowledge Engineering and Data Mining, Copenhagen, 27 Haziran 2017 - 28 Haziran 2016

Linear Regression and Applications of MIP for Optimal Selection of Variables

Workshop on Risk Management Approaches in Engineering Applications, Gainesville, Amerika Birleşik Devletleri, 9 - 10 Kasım 2015, ss.18

Applying Data Mining Technique to Sales Forecast

The International Conference on OR for Development (ICORD), 9 - 11 Temmuz 2014

Household Water Consumption in Turkey An Application of Data Mining

10 th International Scientific Conference, People, Buildings and Environment 2012, LEDNICE, Çek Cumhuriyeti, 07 Kasım 2011

GATF Eğitim Hastanesi nde MRSA İnfeksiyonu Gelişiminde Rol Oynayan Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi ve Antibiyotik Kullanımının MRSA İnfeksiyonu Gelişimi Üzerindeki Rolü

15. Türk klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi konferansı dahilinde KLİMİK 2011, Antalya, Türkiye, 1 - 03 Mart 2011, ss.200-201

Çok Kriterli Karar Verme Problemlerinde MOORA Yöntemi

YAEM 2011 konferansı dahilinde Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 31. Ulusal Kongresi, Sakarya, Türkiye, 5 - 07 Temmuz 2011, ss.78-87

Kamu ve Özel Sektör Çalışanlarının Motivasyon Algılamaları

Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 29. Ulusal Kongresi, Ankara, Türkiye, 2 - 04 Haziran 2010

11 Eylül den Önce ve Sonra Dünya Savunma Harcamaları ve İlişki Analizi

Savunma Teknolojileri Kongresi (SAVTEK), Ankara, Türkiye, 2 - 04 Haziran 2010, ss.895-906

Optimal Selection of Subset of Variables in Linear Regression

INFORMS, Minnesota, Amerika Birleşik Devletleri, 6 - 09 Ekim 2009

Clustering Cities in Turkey with Using Cluster and Discriminant Analysis for Some Demographic Educational and Health Indicators

HDM-2008 International Conference on Multivariate Statistical Modelling High Dimensional Data, Kayseri, Türkiye, 1 - 03 Haziran 2008, ss.127

Multidimensional Scaling Examination of Social Economics Indicators in Turkey and European Union Member States

56 th Session of the International Statistical Institute, LİZBON, Portekiz, 1 - 03 Ağustos 2007, ss.328

Effect of Consumption Expenditures on the Determination of Income Levels An Application of Multivariate Statistics

56 th Session of the International Statistical Institute, LİZBON, Portekiz, 1 - 03 Ağustos 2007, ss.329

An Evaluation of European Countries Using Principal Component Analysis According to Some Social Economical and Environmental Indicators

56 th Session of the International Statistical Institute, LİZBON, Portekiz, 1 - 03 Ağustos 2007, ss.592

ZMA GZPT Sürücü Eğitim Simülatörü Geçerlilik Analizi

Savunma Teknolojileri Kongresi (SAVTEK), Ankara, Türkiye, 2 - 04 Haziran 2004, ss.531-538

Tatbikat Merkezi Projesi Risk Yönetimi Uygulaması

Savunma Teknolojileri Kongresi (SAVTEK), Ankara, Türkiye, 2 - 04 Haziran 2004, ss.547-554

Atış Eğitim Simülatörleri Tedarik Kriterlerinin Belirlenmesi

Savunma Teknolojileri Kongresi (SAVTEK), Ankara, Türkiye, 2 - 04 Haziran 2004, ss.515-523

Proje Yönetimine Genel Bir Bakış

Savunma Sanayinde Stratejik İlişkiler Konferansı, Ankara, Türkiye, 5 - 07 Haziran 2002, ss.229-237

Kitap & Kitap Bölümleri

İstatistik-II

Seçkin Yayınevi, Ankara, 2019

İstatistik-I

Seçkin Yayınevi, Ankara, 2019

DİJİTALLEŞME ÇAĞINDA BÜYÜK VERİ VE SEKTÖRLEREGÖRE VERİ ANALİTİĞİ UYGULAMALARI

Sanayi 4.0 Teknolojik Alanları ve Uygulamaları, Kerim ÇETİNKAYA, Pınar DEMİRCİOĞLU, Koray ÖZSOY, Burhan DUMAN, Editör, PEGEM AKADEMİ, Ankara, ss.271-298, 2019

BENZETİM VE MODELLEME (ProModel ve Arena Uygulamalarıyla)

72 Tasarım Dijital Basım ve Yayınevi, Ankara, 2017