Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

BÜROKRASİDE TEMSİL SORUNU: TEMSİLİ BÜROKRASİ YAKLAŞIMI

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, ss.95-104, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Examining the Relationship Between Cooperation and Aristotle’s Techne

SADAB III. International Conference on Social Researches and Behavioral Sciences, 20 - 21 Nisan 2019

Avrupa Birliği Güvenlik Politikaları Üzerine Bir Değerlendirme

13. Uluslararası Kamu Yönetimi Sempozyumu (KAYSEM13), 18 Nisan 2019

Aristoteles ve Modern Zamanlar: Vatandaşlık ve Boş Zaman Üzerine Değerlendirme

International Symposium on Multidisiplinary Studies, 18 - 21 Mayıs 2017

KOOPERATİFÇİLİK VE ÇEVRE KORUMA İLİŞKİSİ: ENERJİ KOOPERATİFLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

21. TÜRK KOOPERATFİÇİLİK KONGRESİ, Karabük, Türkiye, 14 - 15 Mayıs 2014, cilt.1, no.1, ss.1-15