Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hafif Metal Ana Fazlı Kompozit Malzeme Üretim Sisteminin Tasarım, İmalat Ve Performansının İncelenmesi

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji, cilt.7, ss.63-79, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Friction Coefficient and Compression Behavior of Particle Reinforced Aluminium Matrix Composites

ENGINEERING TECHNOLOGY & APPLIED SCIENCE RESEARCH, no.1, ss.3782-3785, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Friction Coefficient and Compression Behavior of Particle Reinforced Aluminium Matrix Composites

Engineering Technology Applied Science Research, cilt.9, ss.3781-3784, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

CUTTING TOOL GEOMETRY IN THE DRILLING OF CFRP COMPOSITE PLATES AND TAGUCHI OPTIMISATION OF THE CUTTING PARAMETERS AFFECTING DELAMINATION

SIGMA JOURNAL OF ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES-SIGMA MUHENDISLIK VE FEN BILIMLERI DERGISI, cilt.36, ss.619-628, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

INVESTIGATION OF THE MACHINABILITY OF VANADIS 30 POWDER METALLURGICAL STEEL WITH TAGUCHI METHOD

International Journal of Mechanical And Production Engineering, cilt.5, ss.29-32, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sıcak Presleme Yöntemi Kullanılarak Kompozit Malzemelerin Üretilebilirliği Üzerine Bir Değerlendirme

Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi, cilt.3, ss.56-65, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ergimiş metal karıştırma ve basınçlı döküm yöntemi ile alüminyum esaslı tanecik takviyeli kompozitlerin üretimi

Journal Of The Faculty Of Engineering And Architecture Of Gazi University, cilt.20, ss.233-238, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kaplamasız Sementit Karbür Kesici Takım ve Kesme Parametrelerinin Yüzey Pürüzlülüğüne Etkisinin Deneysel Olarak incelenmesi

PAMUKKALE UNIVERSITY JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES-PAMUKKALE UNIVERSITESI MUHENDISLIK BILIMLERI DERGISI, cilt.12, ss.59-64, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

FONKSİYONEL DERECELENDİRİLMİŞ AL7075/ Al2O3KOMPOZİTLERİN MİKROYAPISININ İNCELENMESİ

4th INTERNATIONAL CONGRESS ON 3D PRINTING (ADDITIVE MANUFACTURING) TECHNOLOGIES AND DIGITAL INDUSTRY, Antalya, Türkiye, 11 - 14 Nisan 2019, cilt.1, ss.93-98

3B YAZICILARDA İNŞA PARAMETRELERİNİN ÜRÜN MUKAVEMETİNE ETKİSİ

4th INTERNATIONAL CONGRESS ON 3D PRINTING (ADDITIVE MANUFACTURING) TECHNOLOGIES AND DIGITAL INDUSTRY, Antalya, Türkiye, 11 - 14 Nisan 2019, ss.99-105

MATKAP GEOMETRİSİ VE DELME YÖNTEMİNİN AISI 1050 MALZEMESİNİN DELİNMESİNE ETKİSİ

8th International Conference of Strategic Research on Scientific Studies and Education 2018, Viyana, Avusturya, 13 - 15 Mayıs 2018, cilt.1, ss.333-350

Fabrication of Sic Reinforced AA6060 Metal Matrix Composite by Squeeze Assisted Stir Casting Technique

1st International Symposium on Light Alloys and Composite Materials, 22 - 24 Mart 2018

AISI 304 Çeliğinin Lazer İle Kesilmesinde Kesme Parametrelerinin Yüzey Pürüzlülüğüne Etkisinin İncelenmesi

5. Uluslararası Mühendislik Ve Bilim Alanında Yenilikçi Teknolojiler Sempozyumu (ISITES-2017), Baku, Azerbaycan, 29 Eylül - 01 Ekim 2017

Al B4C Kompozitlerin Tribolojik Özelliklerinin Taguchi Metodu ve Gri İlişkisel Analiz Yardımıyla Değerlendirilmesi

16th International Materials Symposium (IMSP'2016), Denizli, Türkiye, 12 - 14 Ekim 2016, ss.216-225

Effect of Cementite Carbide Tool Coating Type and Tool Radius on Cutting Performance

7th International Conference on Mechanical and Aerospace Engineering (ICMAE), London, Kanada, 18 - 20 Temmuz 2016, ss.78-82 identifier identifier