Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Crimes of Civil Servants in the Ottoman Countryside (Case of Safranbolu in 19th and 20th Centuries)

AMME IDARESI DERGISI, cilt.53, ss.37-57, 2020 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

OSMANLI DEVLETİ’NDE KİMSESİZ ÇOCUKLARA YÖNELİK YABANCI ve GAYRİMÜSLİM MÜDAHALELERİ (1840-1922)

HISTORY STUDIES International Journal of History, cilt.12, ss.2577-2597, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

XX. YÜZYIL BAŞLARINDA GEREDE HAPİSHANESİ

BELGİ DERGİSİ, cilt.2, ss.2823-2840, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

XX. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI HAPİSHANELERİ (Ereğli Hapishanesi Örneği)

TURKISH STUDIES Historical Analysis, cilt.15, ss.261-272, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

XIX. YÜZYIL KARABÜK ve ÇEVRESİNDE MUHACİRLER MESELESİ

HISTORY STUDIES International Journal of History, cilt.11, ss.2087-2104, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

OSMANLI DEVLETİ’NDE DEMOKRATİKLEŞME ve KANUN-I ESASİ’NİN DEMOKRATİK HÜVİYETİ

VAKANÜVİS - Uluslararası Tarih Araştırmaları Dergisi, cilt.3, ss.364-379, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ASKERÎ MECMUAYA GÖRE ÇANAKKALE CEPHESİNDE TÜRK-ALMAN İTTİFAKI

VAKANÜVİS - Uluslararası Tarih Araştırmaları Dergisi, cilt.2, ss.271-283, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ASKERÎ MECMUA’DA ÇANAKKALE CEPHESİ

YENİ TÜRKİYE, ss.215-222, 2015 (Hakemsiz Dergi)

OSMANLI DEVLETİ’NDE MODERN ANAYASAL HAREKETLERİN BAŞLANGICI ve OSMANLI ANAYASA DÜŞÜNCESİNE RİGAS FERRİOS’UN ETKİSİ

HISTORY STUDIES International Journal of History, cilt.5, ss.221-231, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

OSMANLI DEVLETİ’NDE MUHTAÇ VE KİMSESİZ ÇOCUKLARIN KARŞILIKSIZ EĞİTİMİ

VI. ULUSLARARASI TARİH EĞİTİMİ SEMPOZYUMU, Bolu, Türkiye, 10 - 12 Ekim 2019, ss.474-480

OSMANLI TAŞRASINDA VERGİ ANLAŞMAZLIKLARI (XIX. YÜZYIL BOLU ÖRNEĞİ)

ECONDER 2019: I. ULUSLARARASI İKTİSAT, İŞLETME VE SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Karabük, Türkiye, 18 - 20 Ekim 2019, cilt.1, ss.710-713

XIX. YÜZYIL OSMANLI ANADOLU’SUNDA MACARLAR

2. ULUSLARARASI İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, BANDIRMA, Türkiye, 4 - 06 Ekim 2019, ss.548-558

XIX. VE XX. YÜZYIL OSMANLI SAFRANBOLU’SUNDA ANTİK ESER KAZILARI VE KÜLTÜREL MİRAS AÇISINDAN ÖNEMİ

ULUSLARARASI TURİZM VE KÜLTÜREL MİRAS KONGRESİ III, MARMARİS, Türkiye, 24 - 28 Nisan 2019, ss.375-380

Kitap & Kitap Bölümleri

OSMANLI DEVLETİ’NDE MUHACİR UYUŞMAZLIKLARI (XIX. Yüzyıl Bolu Örneği)

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TARİH ARAŞTIRMALARI, Mutlu Adak, Editör, Gazi Kitabevi, Ankara, ss.157-177, 2020

XX. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI HAPİSHANELERİ (Mudurnu Hapishanesi Örneği)

”TARİH YOLUNDA BİR ÖMÜR” PROF. DR. HALE ŞIVGIN’A ARMAĞAN, NEJLA GÜNAY,, NEJDET HAYATA,, MUSTAFA CAN, Editör, Gazi Kitabevi, Ankara, ss.1041-1058, 2020

XIX. YÜZYIL OSMANLI TAŞRASINDA GAYRİMÜSLİMLER (Safranbolu Örneği)

TÜRKİSTAN’DAN ANADOLU’YA TARİHİN İZİNDE -PROF. DR. MEHMET ALPARGU’YA ARMAĞAN-, Zeynep İskefiyeli -Muhammed Bilal Çelik, Editör, Nobel Yayınevi, Ankara, ss.1028-1039, 2020

DEVRALINAN MİRAS: SON DÖNEM OSMANLI DIŞ POLİTİKASI ve DİPLOMASİSİ

ANA HATLARI İLE ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI, İsmail ŞAHİN, Ersin MÜEZZİNOĞLU, Latif PINAR, Editör, İdeal Kültür Yayıncılık, İstanbul, ss.5-45, 2019

SAFRANBOLU MUHASSILI MUSTAFA AĞA’NIN AHALİYE ZULÜM ve TAADDİYATI

TARİH YOLUNDA BİR ÖMÜR PROF. DR. İSMAİL ÖZÇELİK’E ARMAĞAN, BURAK KOCAOĞLU, Editör, Berikan Yayınevi, Ankara, ss.337-348, 2019

TARİH ÖĞRETİMİ VE ARAŞTIRMALARINDA DÜŞÜNSEL FAALİYET SORUNU

TARİH YAZIMI ÜZERİNE (Yöntemler-Yaklaşımlar-İlkeler-Yorumlar), Özçelik İsmail, Editör, Berikan Yayınevi, Ankara, ss.321-336, 2017