Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kaynak Tüketim Muhasebesinin Önemi: Bir Tekstil Üretim İşletmesinde Uygulama

Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.13, ss.634-647, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notlarının TOPSIS, Gri İlişkisel Analiz ve MAUT Yöntemleri ile Karşılaştırmalı Analizi

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırması Dergisi, cilt.9, ss.1992-2010, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Stratejik Maliyet ve Performans Yönetim Sistemlerinin Kurumsal Karne Modeli İle Entegrasyonu

BUSINESS & MANAGEMENT STUDIES: AN INTERNATIONAL JOURNAL, cilt.8, no.1533, ss.2449-2475, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yönetim Kararları Açısından Karbon Muhasebesi Bilgilerinin Önemi

Mali Çözüm, ss.73-88, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TFRS 15 MÜŞTERİ SÖZLEŞMELERİNDEN HASILAT STANDARDI: İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, cilt.12, ss.43-64, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

“TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat Standardı: İnşaat Sözleşmeleri Üzerine Bir Uygulama”

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, cilt.12, ss.43-64, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

NAKİT AKIŞI İLE KARLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİ: TAŞIT ARAÇLARI SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, cilt.20, ss.705-727, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Mesleki Bağlılığın İş Tatmini Üzerindeki Etkisi: Muhasebe Meslek Mensupları Üzerine Bir Araştırma

Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.9, ss.53-71, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

YATIRIMCILARA BİLGİ SAĞLAMA ARACI OLARAK ENTEGRE RAPORLAMA

Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, cilt.19, ss.915-936, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sustainability Principle of Business in Terms of Independent Audit: A Research about Independent Audit

Global Journal of Contemporary Research in Accounting, Auditing and Business Ethics, cilt.3, ss.515-524, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An Analysis of the Financial Performance of Turkish Sub-Basic Metals Sectors Using Ratio Analysis

International Review of Research in Emerging Markets and the Global Economy, cilt.3, ss.1074-1087, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Activity Based Costing Application in Turkish Hardcoal Authority

The Online Journal of Science and Technology, cilt.5, ss.1-13, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tam Zamanında Üretim Modeline Göre Maliyetlerin İzlenebilirliği

Muhasebe ve Finansman Dergisi, ss.251-263, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kaynak Tüketim Muhasebesinin Önemi: Bir Üretim İşletmesinde Uygulama

6. Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi, Niğde, Türkiye, 23 - 25 Ekim 2019, ss.86

YÖNETİM KARARLARI AÇISINDAN KARBON MUHASEBESİ BİLGİLERİNİN ÖNEMİ

18. Uluslararası İşletmecilik Kongresi, Osmaniye, Türkiye, 2 - 04 Mayıs 2019, ss.1098-1108

TMS-41 TARIMSAL FAALİYETLER STANDARDI: TAVUK VE YUMURTA ÜRETİMİ YAPAN BİR TARIM İŞLETMESİNDE UYGULAMA

18. Uluslararası İşletmecilik Kongresi, Osmaniye, Türkiye, 2 - 04 Mayıs 2019, ss.765

THE IMPORTANCE of SUSTAINABILITY PERFORMANCE FOR STRATEGIC MANAGEMENT ACCOUNTING: A RESEARCH ON OPERATING ENTERPRISES IN SUSTAINABILITY INDEX of BIST

2nd INTERNATIONAL TRAKYAACCOUNTINGFINANCE AND AUDITING SYMPOSIUM, Edirne, Türkiye, 17 Ekim 2107 - 19 Ekim 2017, ss.195

Muhasebe Meslek Mensuplarının Mesleki Bağlılık Ve İş Tatmini Seviyelerinin Demografik Faktörler Açısından Analizi

4. Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi, Erzurum, Türkiye, 13 - 17 Aralık 2017, ss.46

TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat Standardı: İnşaat Sözleşmeleri Üzerine Bir Uygulama

4. Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi, Erzurum, Türkiye, 13 - 17 Aralık 2017, ss.110-111

NAKİT AKIŞI İLE KARLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİ: TAŞIT ARAÇLARI SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Kongresi, Zonguldak, Türkiye, 7 - 09 Eylül 2017

PRINCIPAL OF SUSTAINABILITY OF BUSINESS ENTERPRISES IN TERMS OF INDEPENDENT AUDIT: A RESEARCH ON REPORT OF INDEPENDENT AUDIT

3rd International Conference on the Changing World and Social Research, ROMA, İtalya, 8 - 10 Ağustos 2017

An Analysis of the Financial Performance of Turkish Sub-Basic Metals Sectors Using Ratio Analysis

Sixth European Academic Research Conference on Global Business, Economics, Finance and Social Sciences, ROMA, İtalya, 1 - 03 Temmuz 2017

YATIRIMCILARA BİLGİ SAĞLAMA ARACI OLARAK ENTEGRE RAPORLAMA

13. Uluslararası Muhasebe Konferansı, İzmir, Türkiye, 20 - 21 Ekim 2016

Yatırımcılara Bilgi Sağlama Aracı Olarak Entegre Raporlama

The 13th Internatiionall Accountiing Conference, İzmir, Türkiye, 20 - 21 Ekim 2016

İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ETKİNLİĞİNİ ARTTIRMADA KISITLAR TEORİSİNİN ROLÜ

The 2nd International Conference on the Changing World and Social Research (ICWSR’2016), Barselona, İspanya, 14 - 16 Ekim 2016

Bölgesel Kalkınmada Dış Ticaret ve Lojistiğin Rolü Batı Karadeniz Bölgesi Üzerine Bir Araştırma

I. Uluslararası Kafkasya-Orta Asya Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi, Kars, Türkiye, 1 - 03 Ekim 2015, ss.191-211

Türkiye Taşkömürü Kurumunda Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Uygulaması

International Science and Technology Conference, DOHA, Qatar, 18 - 20 Kasım 2014, ss.634-647

Kitap & Kitap Bölümleri