Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Does Previous Failed Shockwave Lithotripsy Treatment Have an Influence on Retrograde Intrarenal Surgery Outcome?

JOURNAL OF LAPAROENDOSCOPIC & ADVANCED SURGICAL TECHNIQUES, cilt.29, ss.627-630, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Wunderlich Syndrome, Tuberous Sclerosis-Related Giant Renal Angiomyolipoma Rupture: Case Report

UROONKOLOJI BULTENI-BULLETIN OF UROONCOLOGY, cilt.17, ss.76-78, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

A New Method for Fragmented Ureteral Stent Extraction: Flexible Renoscopy

Urology Case Reports, cilt.3, ss.190-192, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Endovascular Treatment of a Blunt Trauma which Caused Massive Perineoscrotal Haematoma in a Child

Erciyes Tıp Dergisi/Erciyes Medical Journal, cilt.37, ss.116-118, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Malfunctioned and Fractured Penile Prosthesis Caused by Cross Placement: Case Report

Urology Case Reports, cilt.3, ss.80-81, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Migration of a forgotten intrauterine device into the urinary bladder.

Gülhane Tıp Dergisi, cilt.55, ss.220-223, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Primer lokalize üretral amiloidozisli nadir bir olgu.

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.15, ss.35-37, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Balayı impotansının tek doz 50mg sildenafil (Viagra) ile tedavisi.

TURKISH JOURNAL OF UROLOGY, cilt.27, ss.90-92, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

PARATESTİKÜLER LEİOMYOSARKOM: CERRAHİ SONRASI NÜKS

13.ÜROONKOLOJİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 08 Kasım 2017 - 12 Kasım 2018

Primer Testis Lenfoması: Olgu Sunumu

13. Üroonkoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 8 - 12 Kasım 2017, ss.241

Paratestiküler Leiomyosarkom: Cerrahi Sonrası Lokal Nüks.

13. Üroonkoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 8 - 12 Kasım 2017, ss.227-229

Prostatın Diffüz B Hücreli Lenfomasına Bağlı Akut Renal Yetmezlik.

13. Üroonkoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 8 - 12 Kasım 2017, ss.164-166

Radikal prostatektomide üretral sonda sütürizasyonu ve çıkarılması

4. Ulusal Minimal İnvaziv Ürolojik Cerrahi Kongresi, Antalya, Türkiye, 3 - 06 Mart 2016

The role of ejaculation frequency in the etiology of stable angina in young males

16th Annual Congress of the European Society for Sexual Medicine (ESSM) and the 12th Congress of the European Sexology Fedetration (EFS), İstanbul, Türkiye, 29 Ocak - 01 Şubat 2014, cilt.11, ss.58

Treatment of upper ureteral stones: Comparison of three manners; antegrade, retrograde andlaparoscopic approaches.

3rd International Meeting Challenges in Endourology and Functional Urology (CIE) 2013, Paris, Fransa, 26 - 28 Haziran 2013, ss.7

The management of proximal ureteral Stones: Comparison of antegrade and laparoscopic approaches.

30th World Congress of Endourology and SWL (WCE 2012), İstanbul, Türkiye, 4 - 08 Eylül 2012, cilt.26, ss.84-85

Is preoperative computed tomography necessary in percutaneous renal surgery?

30th World Congress of Endourology and SWL (WCE 2012), İstanbul, Türkiye, 4 - 08 Eylül 2012, cilt.26, ss.237-238

Mesaneye rahimiçi araç migrasyonu

22. Ulusal Üroloji Kongresi, Girne, Kıbrıs (Kktc), 2 - 06 Mayıs 2012, ss.121

Removal of the broken ceramic beak of TUR-resectoskope from urethra - an amazing and troublesome event

27th World Congress of Endourology & SWL (WCE 2009), Munich, Almanya, 6 - 10 Ekim 2009, cilt.23, ss.347-348

A novel and easy technique to remove stitched urethral foley catheter after radical retropubic prostatectomy

26th World Congress of Endourology & SWL (WCE 2008), Shanghai, Çin, 30 Ekim - 03 Kasım 2008, cilt.22, ss.2

Nefron koruyucu cerrahide tümör yatağından biyopsi almak gerekli midir?

Nefron koruyucu cerrahide tümör yatağından biyopsi almak gerekli midir?, Antalya, Türkiye, 10 - 15 Haziran 2006, ss.365

Vezikoüreteral reflü tedavisinde endoskopik tedavi deneyimlerimiz

6.Ulusal Endoüroloji Kongresi, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Aralık 2005, ss.93

Renal transplantasyonda Lich-Gregoir tekniği ile ekstravezikal üreteroneosistostomi.

Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyonu Derneği II. Kongresi, İstanbul, Türkiye, 25 - 29 Ekim 2000, ss.74

Anti-HCV (+) ve HCV-RNA hastalarında transplantasyonun erken dönem sonuçları.

Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyonu Derneği 1. Kongresi, Antalya, Türkiye, 11 - 15 Kasım 1998, ss.25

Renal tranplantasyon yapılan ilk 53 vakamızın analizi ve erken dönem sonuçlarımız.

Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyonu Derneği 1. Kongresi, Antalya, Türkiye, 11 - 15 Kasım 1998, cilt.38

Renal transplantasyonda ürolojik komplikasyonlar

15. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 25 - 29 Ekim 1998, ss.120

Kitap & Kitap Bölümleri

Benign ProstatHiperplazisinde Fitoterapinin Yeri.

Benign Prostat Hiperplazisi., ERSOY HAMİT, Editör, Türkiye Klinikleri, Ankara, ss.37-44, 2018

Üroonkolojide İmmunolojik Mekanizmalar ve İmmunoterapiler

ÜROONKOLOJİ KİTABI, Haluk Özen, Levent Türkeri, Yaşar Bedük, Çağ Çal, Editör, Pelin Ofset Tipo Matbaacılık, Ankara, ss.89-112, 2017

Üreterorenoskopi

Üroloji Masaüstü Başvuru Kitabı, Tekgül Serdar, Türkeri Levent, Esen Adil, Alıcı Bülent, Editör, Öz-san Matbaacılık Ltd. Şti, Ankara, ss.365-397, 2016

Mesane Kanserinin Epidemiyolojisi, Etiyolojisi, Tarama, Erken Tanısı ve Önlenmesi

Mesane Kanseri Güncelleme, Tuncel Altuğ, Editör, No-bel Matbaacılık, İstanbul, ss.13-17, 2015

Laparoskopik Transperitoneal Üreterolitotomi

Laparoskopik Üroloji, Özgök Yaşar, Teber Doğu, Gözen Ali Serdar, Tunç Lütfi, Ateş Mutlu, Editör, Ankara GATA Komutanlığı Basımevi, Ankara, ss.837-844, 2012

Erkekte Üretrektomi

Üroonkolojik Açık Cerrahi Atlası, Mungan N. Aydın, Akdoğan Bülent, Çam H. Kamil, , Editör, Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Basımevi, Ankara, ss.181-188, 2011