Doç.Dr.

HAMDİ KIZILER


İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Tasavvuf

Eğitim Bilgileri

1995 - 2004

1995 - 2004

Doktora

Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tasavvuf (Dr), Türkiye

1989 - 1993

1989 - 1993

Yüksek Lisans

Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri (Dr), Türkiye

1984 - 1989

1984 - 1989

Lisans

Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Pr., Türkiye

Yaptığı Tezler

2004

2004

Doktora

CÂHİDİ AHMED EFENDİ VE TASAVVUF ANLAYIŞI

Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tasavvuf (Dr)

1993

1993

Yüksek Lisans

İSLAM HUKUKUNDA MUHAKEME ŞEKLİ

Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri (Dr)

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

Arapça

B1 Orta

B1 Orta

İngilizce

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, İlahiyat , Tasavvuf, Temel İslam Bilimleri, Eğitim, Sosyal Bilimler Eğitimi, Din ve Ahlak Eğitimi

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Doç.Dr.

Karabük Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri

2011 - 2018

2011 - 2018

Yrd.Doç.Dr.

Karabük Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü

2010 - 2011

2010 - 2011

Yrd.Doç.Dr.

Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

TASAVVUF II

Lisans

Lisans

DEĞERLER EĞİTİMİ

Lisans

Lisans

TASAVVUF I

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

TASAVVUF KLASİKLERİ

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

GÜNÜMÜZ TÜRKİYE’SİNDE TASAVVUF

Yönetilen Tezler

Devam Ediyor

Devam Ediyor

Yüksek Lisans

Aristo ve Mevlana Düşüncesinde Mutluluk Erdemi

Kızıler H. (Danışman)

Ş.ÖKSÜZOĞLU(Öğrenci)

Devam Ediyor

Devam Ediyor

Yüksek Lisans

Tarikatlarda Kullanılan Musiki Aletleri

Kızıler H. (Danışman)

Y.Emre(Öğrenci)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

HAYATI ALGILAMADA DEĞERLERİ UYGULAMA YÖNTEMİ TASAVVUF

KIZILER H.

TÜRKİYE İLAHİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ (TİAD), cilt.3, ss.320-338, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Tasavvuf Düşüncesinde Kibir

KIZILER H.

AŞIKANE, ss.30-31, 2018 (Hakemsiz Dergi)

2017

2017

ÇERKEŞÎ MUSTAFA EFENDİ NİN ‘RİSALE FÎ TAHKÎKİ T-TASAVVUF ADLI ESERİNİN TASAVVUFÎ MUHTEVA AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Kızıler H.

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ (İTOBİAD), cilt.6, ss.1461-1473, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

AHMED YESEVÎ’DE ÖLÜM ALGISI

Kızıler H.

TARIH KULTUR VE SANAT ARASTIRMALARI DERGISI-JOURNAL OF HISTORY CULTURE AND ART RESEARCH, cilt.5, ss.129-151, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2016

2016

ÖMER YILMAZ GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TASAVVUF VE TARİKATLAR

KIZILER H.

İTOBİAD (İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ ARAŞTIRMA DERGİSİ), cilt.5, ss.1224-1228, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Uşşakîlik Geleneğinde Tövbe

KIZILER H.

AŞIKANE, ss.10-11, 2016 (Hakemsiz Dergi)

2016

2016

Tasavvuf Düşüncesinde Muhasebe

KIZILER H.

AŞIKANE, ss.10-11, 2016 (Hakemsiz Dergi)

2015

2015

ÖMER FARUK HABERGETİREN İSLAM HUKUKU NDA SERMAYE VE SERMAYE HAREKETLERİ SERMAYENİN OLUŞUMU BİRLEŞMESİ VE BÜTÜNLEŞMESİ

KIZILER H.

İTOBİAD (İNSAN VE TOPLUM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ), cilt.4, ss.1052-1054, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

MUSTAFA YİĞİTOĞLU DİNLERDE DUA SUNU VE SUNAKLAR FİZİKÎ ÂLEMDEN SANAL ÂLEME

KIZILER H.

İTOBİAD (İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ), cilt.4, ss.1049-1051, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2015

2015

OSMANLI TOPLUMUNUN SOSYAL DİNAMİKLERİNDEN AHİLİK KURUMU

Kızıler H.

İTOBİAD (İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ ARAŞTIRMA DERGİSİ), cilt.4, ss.408-423, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2015

2015

Mahviyetin Yolu Alçak Gönüllülük

KIZILER H.

AŞIKANE, ss.18-19, 2015 (Hakemsiz Dergi)

2015

2015

Müridin Rehberi: Rol Model Şahsiyetler

KIZILER H.

AŞIKANE, ss.10-11, 2015 (Hakemsiz Dergi)

2015

2015

İrfan Geleneğinde Merhamet

KIZILER H.

AŞIKANE, ss.18-19, 2015 (Hakemsiz Dergi)

2014

2014

AHLAKÎ DEĞERLERİN ŞAHSİYET OLUŞUMUNA ETKİSİ

KIZILER H.

MİLLÎ EĞİTİM, ss.5-17, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

2014

2014

XVII YÜZYILDA YAŞAYAN BİR SUFÎ NİN TASAVVUF KARŞITLARINA VERDİĞİ CEVAPLARA DAİR BİR ÖRNEK ÖMER FUADÎ NİN TÜRBENÂME RİSALESİ

Kızıler H.

İSLAMÎ ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, cilt.24, ss.137-145, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2014

2014

Tasavvuf Geleneğinde Kalb/Gönül

KIZILER H.

AŞIKANE, ss.38-39, 2014 (Hakemsiz Dergi)

2014

2014

Dervişliğin Göstergesi: İstikâmet

KIZILER H.

AŞIKANE, ss.40-41, 2014 (Hakemsiz Dergi)

2013

2013

Suflî Benliğin Arındırılması

KIZILER H.

AŞIKANE, ss.10-11, 2013 (Hakemsiz Dergi)

2012

2012

OSMANLILARDA İLK YEREL MANEVÎ OLUŞUM HACI BAYRAM VELÎ VE BAYRAMİYYE EKOLÜNÜN ANADOLU YA ETKİSİ

Kızıler H.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ OSMANLI TARİHİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ DERGİSİ (OTAM), ss.67-80, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2012

2012

Mana Boyutuyla İnsan

KIZILER H.

AŞIKANE, ss.10-11, 2012 (Hakemsiz Dergi)

2012

2012

Hac: Kulun Varlığından Soyutlanması

KIZILER H.

AŞIKANE, ss.10-11, 2012 (Hakemsiz Dergi)

2006

2006

CÂHİDÎ AHMED EFENDİ NİN ABDEST NAMAZ VE HAC İBADETLERİNE DAİR BAZI BATINÎ YORUMLARI

Kızıler H.

TASAVVUF İLMİ VE AKADEMİK ARAŞTIRMA DERGİSİ, ss.151-159, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2005

2005

MEVLANA YA GÖRE İNSAN VE DEĞERİ

Kızıler H.

TASAVVUF İLMİ VE AKADEMİK ARAŞTIRMA DERGİSİ, ss.473-481, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2004

2004

MUHAMMED TANCÎ, İSLAM TASAVVUFU ÜZERINE

KIZILER H.

TASAVVUF İLMİ VE AKADEMİK ARAŞTIRMA DERGİSİ, ss.324-325, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

SAFRANBOLULU BİR SÛFÎ OLAN SADIK VİCDANÎ’xxNİN ŞERİAT - TARİKAT ANLAYIŞI

KIZILER H.

ULUSLARARASI GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE KARABÜK VE ÇEVRESİNDE DİNÎ İLMÎ VE KÜLTÜREL HAYAT SEMPOZYUMU, Karabük, Türkiye, 11 - 12 Ekim 2019, ss.396-403

2019

2019

DEĞERLER EĞİTİMİ KURUMU OLARAK TASAVVUF ve TARİKATLAR

KIZILER H.

II. ULUSLARARASI İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI KONGRESİi, BANDIRMA, Türkiye, 4 - 06 Ekim 2019, ss.578-585

2019

2019

HACI BAYRAM VELÎ’NİN ELE ALDIĞI DEĞERLER

KIZILER H.

IV. ULUSLARARASI HACI BAYRAM-I VELÎ SEMPOZYUMU, Ankara, Türkiye, 11 Mart 2019, ss.27-37

2018

2018

HACI BAYRAM VELÎ’NİN TASAVVUFDÜŞÜNCESİNE ETKİSİ

KIZILER H.

III. ULUSLARARASI HACI BAYRAM-I VELÎ SEMPOZYUMU, Ankara, Türkiye, 2 - 04 Mayıs 2018, ss.25-35

2018

2018

MUHAMMED B. GAZÎ EL-MALATYAVÎ’DE HİKMET TASAVVURUNUN TASAVVUFÎ AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Kızıler H.

I. ULUSLARARASI İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 23 - 25 Kasım 2018, ss.441-454

2018

2018

TASAVVUF DÜŞÜNCESİNDE ROL MODEL YÖNTEMİNİN KARAKTER İNŞASINA ETKİSİ

KIZILER H.

ULUSLARARASI İSLAM VE MODEL İNSAN SEMPOZYUMU, Kahramanmaraş, Türkiye, 26 - 27 Nisan 2018, cilt.2, ss.181-190

2017

2017

ŞERİAT-TARİKAT BAĞLAMINDA MUSTAFA ÇERKEŞÎ’NİN ’RİSALE FÎ TAHKİKİ’T-TASAVVUF’ ADLI ESERİNE GÖRE TASAVVUFÎ GÖRÜŞLERİ

Kızıler H.

ULUSLARARASI ÇANKIRI’xxNIN MANEVİ MİMARLARI SEMPOZYUMU, Çankırı, Türkiye, 12 Mayıs 2017 - 14 Ocak 2018, ss.63-73

2017

2017

SUFÎ DÜŞÜNCEDE İNSAN ANLAYIŞI

KIZILER H. , KUNDAKÇI M.

MUASIR DÜNYADA İNTEQRASİYA VE ELMİN AKTUAL PROBLEMLERİ, LENKERAN, Azerbaycan, 22 - 23 Aralık 2017, ss.79-83

2017

2017

HACI BAYRAM VELÎ’DE MARİFETULLAH DÜŞÜNCESİ

KIZILER H.

II. ULUSLARARASI HACI BAYRAM-I VELÎ SEMPOZYUMU, Ankara, Türkiye, 3 - 04 Mayıs 2017, cilt.1, ss.211-222

2016

2016

BAYRAMİYYE TARİKATI NIN ORTAYA ÇIKIŞI BAĞLAMINDA BAYRAMÎLİK HALVETÎLİK İLİŞKİSİ

Kızıler H.

ULUSLARARASI HACI BAYRAM-I VELİ SEMPOZYUMU, Ankara, Türkiye, 25 - 26 Mayıs 2016

2012

2012

ŞA’BÂNİYE TEMSİLCİLERİNDEN ÖMER FUADÎ’NİN ‘TÜRBENÂME’ RİSALESİ: TASAVVUF KARŞITLARINA VERİLEN CEVAPLARA BİR ÖRNEK

Kızıler H.

I. Uluslararası Şeyh Şa’xxban-ı Velî Sempozyumu, Kastamonu, Türkiye, 4 - 06 Mayıs 2012, cilt.1, ss.373-389

2013

2013

AHMED ZİYAÜDDİN GÜMÜŞHANEVÎ DE VELAYET TASAVVURU

Kızıler H.

ULUSLARARASI AHMED ZİYAÜDDİN GÜMÜŞHANEVÎ SEMPOZYUMU, Gümüşhane, Türkiye, 3 - 04 Ekim 2013, ss.245-250

2013

2013

HÂCE MUHAMMED LÜTFİ DE DEĞER KAVRAMI VE ELE ALDIĞI DEĞERLERİN KİŞİLİK GELİŞİMİNDE ROLÜ

KIZILER H.

ULUSLARARASI HÂCE MUHAMMED LUTFÎ (ALVARLI EFE) SEMPOZYUMU, Erzurum, Türkiye, 25 - 26 Nisan 2013, cilt.1, ss.117-128

2013

2013

DEĞERLER VE MODERNİZM PARADİGMASI

KIZILER H.

DEĞERLER EĞİTİMİNDE ÖĞRETMENİN ROLÜ, KATABÜK, Türkiye, 23 Şubat 2013

2012

2012

TASAVVUFUN KURUMSALLAŞMASI SÜRECİNDE EBU L HASAN HARAKANÎ VE DÖNEME ETKİSİ

Kızıler H.

I.ULUSLARARASI HARAKANÎ SEMPOZYUMU, Kars, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2012, ss.188-199

Desteklenen Projeler

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Sufi Düşüncede İnsan Anlayışı

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

KIZILER H. (Yürütücü)