Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Determination of financial performances of tourism companies traded at istanbul stock exchange

Actual Problems of Economics, cilt.147, ss.519-533, 2013 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

İşletmelerin Finansal Performans ve Marka Değerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma

EKONOMİ BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.12, ss.210-232, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

BİST Gıda ve İçecek Sektöründe Nakit Akım Odaklı Finansal Performansın TOPSIS ve ARAS Yöntemleri ile Karşılaştırmalı Ölçümü

Journal of Humanities and Tourism Research, cilt.10, ss.587-609, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Emeklilik ve Menkul Kıymet Yatırım Fonlarının Gri İlişkisel Analiz Yöntemi ile Karşılaştırmalı Performans Analizi

Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.11, ss.298-320, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

FİNANSAL TUTUM VE DAVRANIŞIN YATIRIM KARARLARINA ETKİSİ: BARTIN-KARABÜK-ZONGULDAK İLLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Business Management Studies: An International Journal, cilt.7, ss.2669-2700, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Safranbolu İlçesindeki Konaklama İşletmelerinin Finansal Sorunları Üzerine Bir Araştırma

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, cilt.22, ss.758-773, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Turizm İşletmelerinin Etkinliklerinde Pazarlama Giderlerinin Rolü

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.20, ss.261-270, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

NAKİT AKIŞI İLE KARLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİ: TAŞIT ARAÇLARI SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, cilt.20, ss.705-727, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Mesleki Bağlılığın İş Tatmini Üzerindeki Etkisi: Muhasebe Meslek Mensupları Üzerine Bir Araştırma

Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.9, ss.53-71, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Analysis of Funders Motivations in Crowdfunding Projects with Analytic Network Process

EGE ACADEMIC REVIEW, cilt.18, ss.537-547, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

SPOT VE VADELİ PİYASALAR ARASINDA RİSK DURUMUNDA NEDENSELLİK İLİŞKİSİ

Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.10, ss.737-756, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIKLARININ LİKİDİTE VE KARLILIK PERFORMANSLARININ COPRAS YÖNTEMİ İLE ANALİZİ

Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.9, ss.637-650, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Analysis of Factors Affecting Growth of Pension Mutual Funds in Turkey

International Journal of Economics and Financial Issues, cilt.5, ss.427-433, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Türkiye deki A Grubu Seyahat Acentalarının Tercih Sıralamasının PROMETHEE Yöntemi ile Belirlenmesi

Business and Economics Research Journal, cilt.6, ss.141-155, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bankaların İnternet Şubelerinin Bulanık MOORA Yöntemi İle Değerlendirilmesi

ULUSLARARASI YÖNETİM İKTİSAT VE İŞLETME DERGİSİ, cilt.11, ss.115-128, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bütünleşik AHS VIKOR Yöntemi İle Otel Seçimi

AİBÜ - İİBF Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.10, ss.103-117, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Finansal Performansın TOPSIS Çok Kriterli Karar Verme Yöntemi ile Belirlenmesi Ana Metal Sanayi İşletmeleri Üzerine Bir Uygulama

ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITESI IIBF DERGISI-ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITY JOURNAL OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES, cilt.7, ss.95-115, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Deniz Taşımacılığı İşletmelerinin Finansal Performansının TOPSIS Yöntemi İle Belirlenmesi

Mersin SMMMO Mali Ufuklar Dergisi, cilt.4, ss.35-54, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye deki Emeklilik Fonlarının Performans Ölçümü ve Fon Yöneticilerinin Zamanlama Yeteneği

Akdeniz İİBF Dergisi, cilt.7, ss.66-93, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türk Emeklilik Fonlarının Performans Ölçümünde Regresyon Analizinin Kullanılması

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.3, ss.37-52, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Muhasebe Meslek Mensuplarının Mesleki Bağlılık Ve İş Tatmini Seviyelerinin Demografik Faktörler Açısından Analizi

4. Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi, Erzurum, Türkiye, 13 - 17 Aralık 2017, ss.46

THE EFFECTS OF REGULATIONS IN THE INDIVIDUAL PENSION SYSTEM ON DEVELOPMENT OF THE SYSTEM

3rd International Conference On The Changing World And Social Research, Roma, İtalya, 8 - 10 Ağustos 2017

THE ROLE OF MARKETING EXPENSES IN THE EFFECTIVENESS OF TOURISM ENTERPRISES

3rd International Congress on Political, Economic and Management Sciences, Belgrade, Sırbistan Ve Karadağ, 8 - 12 Kasım 2017

NAKİT AKIŞI İLE KARLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİ: TAŞIT ARAÇLARI SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Kongresi, Zonguldak, Türkiye, 7 - 09 Eylül 2017

Comparative Analysis of Operating Performance of Energy Sector Companies Traded on Borsa Istanbul

The 2nd International Conference on the Changing World and Social Research (ICWSR’2016), Barselona, İspanya, 14 - 16 Ekim 2016, ss.466-472

Spot ve Vadeli Piyasalar Arasında Risk Durumunda Nedensellik İlişkisi

Scientific Cooperation for the Future in the Social Sciences-2016, Uşak, Türkiye, 22 - 23 Eylül 2016

Enflasyon Belirsizliği ile Pay Senedi Getirisi ve Volatilitesi Arasındaki İlişki Türkiye Örneği

3.Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi, Zonguldak, Türkiye, 12 - 14 Mayıs 2016

Bölgesel Kalkınmada Dış Ticaret ve Lojistiğin Rolü Batı Karadeniz Bölgesi Üzerine Bir Araştırma

I. Uluslararası Kafkasya-Orta Asya Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi, Kars, Türkiye, 1 - 03 Ekim 2015, ss.191-211

Kitap & Kitap Bölümleri

FİNANSAL PİYASALAR

PARA, BANKACILIK VE FİNANSAL SİSTEM, Durmuş Çağrı Yıldırım, Emrah İsmail Çevik, Editör, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa, ss.267-296, 2018

Çokuluslu Firmaların Finansal Yönetimi

ULUSLARARASI PARA ve FİNANS, Süleyman Değirmen , Hüseyin Mahir Fisunoğlu , Ahmet Şengönül, Editör, NOBEL Akademik Yayıncılık, Ankara, ss.167-184, 2016