Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A new subclass of the meromorphic harmonic gamma-starlike functions

APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION, cilt.218, ss.683-688, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A new subclass of the meromorphic harmonic starlike functions

APPLIED MATHEMATICS LETTERS, cilt.23, ss.1027-1032, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

A New Subclass of alpha-starlike functions

International Congress in Honour of Professor H. M. Srivastava on his 70th Birth Anniversary, 18 Ağustos 2010 - 21 Ağustos 2005

SAKAGUCHI TİPLİ MEROMORF HARMONİK YALINKAT FONKSİYONLAR

V. Ankara Matematik Günleri, Türkiye, 3 - 04 Haziran 2010

A new subclass of the Meromorphic Harmonic Starlike Functions

International Symposium on Analysis and Theory of Functions, 24 - 26 Ağustos 2009

A Subclass of the meromorphic p-valent harmonic functions

Computatıonal methods and Functıon theory, 8 - 12 Haziran 2009

NEW CLASSES OF MEROMORPHIC HARMONIC FUNCTIONS

XVIII: Ulusal Matematik Sempozyumu Bildiri Kitabı, Türkiye, 5 - 08 Eylül 2005

On Meromorphic Harmonic Starlike Functions with Missing Coefficients

The 20th International Congress of the Jangjeon Mathematical Society, 21 - 23 Ağustos 2008

On Some Results On Meromorphic Starlike Functions with Respect to Symmetric Conjugate Points

International Symposiyum on Geometric Function Theory and Applications, 20 - 24 Ağustos 2007

Meromorf Harmonik Fonksiyonların Simetrik Noktaya Göre Yıldızıl Alt Sınıfları

II. Türk Dünyası Matematik Sempozyumu, Türkiye, 4 - 07 Temmuz 2007

Meromorf Harmonik Fonksiyonların Bir Sınıfı Üzerine

XIX. Ulusal Matematik Sempozyumu, Türkiye, 22 - 25 Ağustos 2006

Kitap & Kitap Bölümleri