Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

MARKETING PROBLEMS OF ACCOMMODATION ESTABLISHMENTS: A RESEARCH IN THE DISTRICT OF SAFRANBOLU

ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ İNCELEMELER DERGİSİ, cilt.13, ss.167-180, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Marka Değerini Oluşturan Faktörlerin Analizi: A Grubu SeyahatAcentaları Müşterileri Üzerine Bir Araştırma

Tüketici ve TüketimAraştırmaları Dergisi, cilt.11, ss.379-406, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ŞEHİR PAZARLAMASINDA MARKA DEĞERİ ALGISININ ÖNEMİ: SİVAS İLİ ÖRNEĞİ

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.20, ss.394-409, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Marka Kimliği, Marka Kişiliği, Marka İmajı ve Marka Konumlandırma Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlere Yönelik Bir İnceleme

Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.9, ss.224-240, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Turizm İşletmelerinin Etkinliklerinde Pazarlama Giderlerinin Rolü

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.20, ss.261-270, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

İçsel Markalaşma Faaliyetleri İle İç Müşterinin Markayı Benimsemesi

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, cilt.7, ss.3168-3183, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bütünleşik AHS VIKOR Yöntemi İle Otel Seçimi

AİBÜ - İİBF Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.10, ss.103-117, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

GREEN MARKETING AND RESEARCH ON GREEN MARKETING ACTIVITIES OF ENTERPRISES

3rd International Conference On The Changing World And Social Research (ICWSR 2017), Roma, İtalya, 8 - 20 Ağustos 2017

THE ROLE OF MARKETING EXPENSES IN THE EFFECTIVENESS OF TOURISM ENTERPRISES

3rd International Congress on Political, Economic and Management Sciences, Belgrade, Sırbistan Ve Karadağ, 8 - 12 Kasım 2017

MARKETING PROBLEMS OF ACCOMMODATION ENTERPRISES: A RESEARCH IN SAFRANBOLU

3rd International Congress on Political, Economic and Management Sciences (ICPEMS 2017), Belgrade, Sırbistan Ve Karadağ, 8 - 12 Kasım 2017

Sosyal Pazarlama Ve Türkiye deki Sosyal Pazarlama Uygulamaları Ağız Diş Sağlığı Üzerine Bir Araştırma

2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON THE CHANGING WORLD AND SOCIAL RESEARCH (ICWSR 2016), Barselona, İspanya, 14 - 16 Ekim 2016, ss.519-528