Araştırma Alanları

  • Tarımsal Bilimler

  • Ormancılık

  • Orman Endüstri Mühendisliği

  • Odun Mekaniği ve Teknolojisi

  • Çevre Mühendisliği

  • Çevre Teknolojisi

  • Endüstriyel ve Tehlikeli Atık Yönetimi

  • Toprak ve Yeraltısuyu Kirliliği ve Kontrolü

  • Mühendislik ve Teknoloji