Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Increasing the Impregnability of Oriental Spruce wood via Microwave Pretreatment

Bioresources, cilt.16, ss.2513-2523, 2021 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

Adhesive bond performance of heat-treated wood at various conditions

JOURNAL OF ENVIRONMENTAL BIOLOGY, cilt.37, ss.557-564, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Predicting Wood Strength using Dielectric Parameters

BIORESOURCES, cilt.10, ss.6496-6511, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

The Thermal Conductivity of Fir and Beech Wood Heat Treated at 170, 180, 190, 200, and 212 degrees C

JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE, cilt.121, ss.2473-2480, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Some technological properties and uses of paulownia (Paulownia tomentosa Steud.) wood

JOURNAL OF ENVIRONMENTAL BIOLOGY, cilt.31, ss.351-355, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Laminated veneer lumber from Rowan (Sorbus aucuparia Lipsky)

AFRICAN JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH, cilt.4, ss.1101-1105, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

The transverse thermal conductivity coefficients of some hardwood species grown in Turkey

Forest Products Journal, cilt.59, ss.58-63, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Dielectric Constant of Turkish Timbers in Longitudinal Direction at 9 8 GHz Frequency

Forest Products Journal, cilt.54, ss.65-68, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Dielectric Properties of Hardwood Species at Microwave Frequencies

Journal Of Wood Science, cilt.50, ss.375-380, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Doğu Ladini Picea orientalis L Link Odununda Gövde Yüksekliğinin İç Morfolojik Özellikleri Üzerine Etkisi

Turkish Journal Of Agriculture And Forestry, cilt.23, ss.375-382, 1999 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Doğu Ladini Picea orientalis L Link Öz Odun ve Diri Odununun İç Morfolojik Özelliklerinin İncelenmesi

Turkish Journal Of Agriculture And Forestry, cilt.22, ss.203-207, 1998 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

SOME SURFACE CHARACTERISTIC OF ARTIFICIALLY WEATHERED HEAT-TREATED WOOD

Journal of Advanced Technology Sciences, cilt.6, ss.831-838, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

EFFECT OF HEAT TREATMENT ON THE MECHANICAL PROPERTIES AND DIMENSIONAL STABILITY OF BEECH WOOD

Journal of Advanced Technology Sciences, cilt.6, ss.820-830, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Properties of Laminated Veneer Lumber Manufactured from Heat Treated Veneer

Pro Ligno, cilt.12, ss.3-8, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effect of Heat Treatment on Insulating Properties in Wooden Material

Journal of Advanced Technology Sciences, cilt.51, ss.173-180, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Properties Of Lamınated Veneer Lumber Manufactured From Heat Treated Veneer

Proligno, cilt.12, ss.3-8, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Thermal Conductivity Of Poplar Impregnated With Some Fire Retardant

TECHNOLOGY, cilt.11, ss.239-251, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bonding Strength Of Scotch Pine Bonded With Different Adhesive After Aging Test

ENGINEERING SCIENCE AND TECHNOLOGY-AN INTERNATIONAL JOURNAL-JESTECH, cilt.11, ss.287-295, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Odunun Dielektrik Özelliklerini Etkileyen Faktörler

İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, cilt.54, ss.21-36, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Paulownia Odununun Özellikleri ve Kullanım Alanları

Mobilya Dekorasyon Dergisi, cilt.54, ss.98-110, 2003 (Hakemsiz Dergi)

Doğu Ladini Picea orientalis L Link Odununda Bazı Organik Çözücülerin Geçit Aspirasyonu Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi

Kafkas Üniversitesi Artvin Orman Fakültesi Dergisi, cilt.4, ss.52-62, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bahçe Mobilyaları için Uygun Ahşap Malzeme

Laminart, Mobilya&Dekorasyon&Sanat&Tasarım Dergisi, ss.50-56, 2003 (Hakemsiz Dergi)

Hızlı Gelişen Bir Tür Duglas Pseudotsuga menziesii Mirb Franco var Menziesii

Laminart, Mobilya&Dekorasyon&Sanat&Tasarım Dergisi, cilt.20, ss.116-118, 2002 (Hakemsiz Dergi)

Çevre Kirliliğinin Odunun Anatomik Fiziksel ve Mekanik Özellikleri Üzerine Etkisi

Gazi Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, cilt.2, ss.66-77, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Douglas Göknarı Pseudotsuga menziesi Mirb Franco Odununun Yonga Levha Üretimi için Uygunluğunun Belirlenmesi

Kafkas Üniversitesi Artvin Orman Fakültesi Dergisi, cilt.3, ss.17-23, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yat ve Tekne Üretiminde Kullanılan Ağaç Türlerinin Özellikleri Laminart Mobilya Dekorasyon Sanat Tasarım Dergisi

Laminart, Mobilya Dekorasyon Sanat Tasarım Dergisi, cilt.17, ss.134-135, 2002 (Hakemsiz Dergi)

Maçka Çatak Bölgesi Anadolu Kestanesi

Kafkas Üniversitesi Artvin Orman Fakültesi Dergisi, cilt.3, ss.87-95, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Maçka Çatak Bölgesi Anadolu Kestanesi Castanea sativa Mill Odununun Bazı Fiziksel Özellikleri

Kafkas Üniversitesi Artvin Orman Fakültesi Dergisi, cilt.3, ss.63-71, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Karaağaç Ulmus glabra Huds Odununun Bazı Fiziksel ve Mekanik Özellikleri

Güneydoğu Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi, cilt.4, ss.104-115, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Müzik Aletleri Yapımında Kullanılan Ağaç Türleri

Mobilya Dekorasyon Dergisi, cilt.44, ss.130-138, 2001 (Hakemsiz Dergi)

İğne Yapraklı Ağaçlarda Geçit Aspirasyonu

Pamukkale University Engineering College, Journal of Engineering Sciences, cilt.3, ss.383-388, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

COLOUR IN THERMALLY MODIFIED WOOD OF PINE, ASH AND SPRUCE

International Forest Products Congress (ORENKO), Trabzon, Türkiye, 26 - 29 Eylül 2018

Combined Effect of Heat Treatment and Varnishes on Thermal Conductivity of Fir and Beech Wood

International Forestry Symposium (IFS 2016), Kastamonu, Türkiye, 7 - 10 Aralık 2016, ss.819-826

Effects of Heat treatment on Thermal Conductivity of Ash and Birch Wood

IInd International Furniture Congress (IFC 2016), Muğla, Türkiye, 13 - 15 Eylül 2016, ss.345-350

The Thermal Conductivity of Heat Treated Wood Manufactured by ThermoWood Method

Proceedings of International Conference on Material Science and Technology in Cappadocia (IMSTEC’16), Nevşehir, Türkiye, 6 - 08 Nisan 2016, ss.942-945

Effect of Heat treatment on the mechanical properties dimensional stability of fir wood

The XXVII International Conference Reseaech for furniture Industry, Ankara, Türkiye, 17 - 18 Eylül 2015, ss.269-279

Effect of heat treatment on the mechanical properties and dimensional stability of fir wood

XXVIIth International Conference Research for Furniture Industry, 17 - 18 Eylül 2015

Effects of heat treatment on abrasion properties of fir and beech wood

International Confeand Natural Sciencerence on Engineering, Skopje, Makedonya, 15 - 19 Mayıs 2015, ss.610-616

Ökseotu (Viscum album L.)’ nun Sarıçam (Pinus sylvestris L.) Odununun Mekanik Özellikleri Üzerine Etkisi

Cumhuriyetimizin 75. Yılında Ormancılığımız Sempozyumu , İ.Ü. Orman Fak, Türkiye, 21 - 23 Ekim 1998, ss.531-537

Rize Çayeli Bölgesi Kızılağaç Alnus glutinosa subsp Barbata C A Mey Yalt Odununun Fiziksel ve Mekanik Özellikleri

Doğu Karadeniz Bölgesinde Orman Mülkiyet Sorunları Sempozyumu, KTÜ Orman Fak, Türkiye, 8 - 10 Ekim 1998, ss.472-479