Prof.Dr.

HASAN SOLMAZ


Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Mikrobiyoloji

Eğitim Bilgileri

1994 - 1998

1994 - 1998

Doktora

Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

1986 - 1991

1986 - 1991

Lisans

Selçuk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

1998

1998

Doktora

Tavuk tifosuna karşı aşı geliştirilmesi üzerine çalışmalar

Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Araştırma Alanları

Mikoloji, Tıbbi Mikrobiyoloji, Viroloji, İmmünoloji

Akademik Unvanlar / Görevler

2020 - Devam Ediyor

2020 - Devam Ediyor

Prof.Dr.

Karabük Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri

2019 - 2020

2019 - 2020

Prof.Dr.

Karabük Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme Ve Diyetetik

2015 - 2019

2015 - 2019

Prof.Dr.

Adıyaman Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü

2014 - 2015

2014 - 2015

Prof.Dr.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Temel Bilimleri

2013 - 2014

2013 - 2014

Doç.Dr.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Temel Bilimleri

2010 - 2013

2010 - 2013

Doç.Dr.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Klinik Öncesi Bilimler Bölümü

2008 - 2010

2008 - 2010

Doç.Dr.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Klinik Öncesi Bilimler Bölümü

1999 - 2008

1999 - 2008

Yrd.Doç.Dr.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Klinik Öncesi Bilimler Bölümü

1998 - 1999

1998 - 1999

Araştırma Görevlisi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Klinik Öncesi Bilimler Bölümü

1994 - 1998

1994 - 1998

Araştırma Görevlisi

Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü

1992 - 1994

1992 - 1994

Araştırma Görevlisi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Klinik Öncesi Bilimler Bölümü

Yönetimsel Görevler

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Enstitü Müdürü

Karabük Üniversitesi

2020 - 2020

2020 - 2020

MYO Müdürü

Karabük Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

2020 - 2020

2020 - 2020

Merkez Müdürü

Karabük Üniversitesi, Rektörlük, Deneysel Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi

2018 - 2019

2018 - 2019

Dekan

Adıyaman Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi

2015 - 2019

2015 - 2019

Rektör Yardımcısı

Adıyaman Üniversitesi, Rektörlük

2015 - 2018

2015 - 2018

Bölüm Başkanı

Adıyaman Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Temel Bilimleri Bölümü

2015 - 2018

2015 - 2018

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

Adıyaman Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Temel Bilimleri Bölümü

2015 - 2015

2015 - 2015

Dekan Yardımcısı

Adıyaman Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi

2013 - 2015

2013 - 2015

Bölüm Başkanı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Temel Bilimleri

2013 - 2015

2013 - 2015

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Temel Bilimleri

2013 - 2015

2013 - 2015

Dekan Yardımcısı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi

2011 - 2013

2011 - 2013

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Klinik Öncesi Bilimler Bölümü

2010 - 2013

2010 - 2013

Dekan Yardımcısı

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Dekanlık Bölümü

2010 - 2010

2010 - 2010

Fakülte Sekreteri

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Dekanlık Bölümü

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2016

2016

Detection of Causative Agents in Goat Mastitis and their Antibiotic Resistance in Hatay Region

CANTEKİN Z., ÖZMEN G. Ö. , DEMİR M., YILMAZ ER Z., SOLMAZ H. , ERGÜN Y.

Van Veterinary Journal, cilt.27, ss.79-83, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2014

2014

A Duplex PCR for Detection of S aureus and Staphylococcus spp from Culture and Bovine Milk Samples

CANTEKİN Z., Saidi R., SOLMAZ H. , ERGÜN Y.

YYU Veteriner Fakultesi Dergisİ, cilt.25, ss.11-13, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2013

2013

Kriptokokkozis

ÖZMEN G. Ö. , SOLMAZ H.

AVKAE Derg., cilt.3, ss.58-68, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2012

2012

Kış Salkımı Erken Bozulan Arı Kolonilerinde Paraziter ve Bakteriyel Patojenler

MUZ M. N. , SOLMAZ H. , YAMAN M., KARAKAVUK M.

YYÜ Vet. Fak. Derg. (VAN VETERINARY JOURNAL), cilt.23, ss.147-150, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2011

2011

Subklinik Mastitisli Keçi Sütlerinden Aerobik Bakterilerin İzolasyonu

İLHAN Z., TAŞAL İ., SAĞCAN S., SOLMAZ H.

YYÜ Vet. Fak. Derg. (VAN VETERINARY JOURNAL), cilt.22, ss.89-91, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2010

2010

Investigation of antibiotic susceptibility and presence of plasmids in staphylococci isolated from cow milk with subclinical mastitis

ÇELİK A., SOLMAZ H.

YYÜ Vet. Fak. Derg. (VAN VETERINARY JOURNAL), cilt.21, ss.141-145, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2009

2009

Hayvan Orijinli Escherichia coli Suşlarının Enterotoksin Tiplerinin LT ST Belirlenmesi

GÜLHAN T., İLHAN Z., AKSAKAL A., SOLMAZ H. , EKİN İ. H.

YYÜ Vet. Fak. Derg. (VAN VETERINARY JOURNAL), cilt.20, ss.27-31, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2009

2009

Avian İnfluenza Tip A Virüsleri Etiyoloji Teşhis ve Korunma

BOYNUKARA B., AKGÜL Y., SOLMAZ H. , AKSAKAL A.

YYÜ Vet Fak Derg. (VAN VETERINARY JOURNAL), cilt.20, ss.73-79, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2006

2006

Tavukların Kolibasillozu için Escherichia coli O1 O2 O78 ve O101 Serotiplerinden Aşı Geliştirilmesi Broyler Piliçler

ERGANİŞ O., HADİMLİ H. H. , SOLMAZ H.

Vet.Bil. Derg. (Eurasian Journal of Veterinary Sciences), cilt.22, ss.89-94, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2003

2003

Solunum Sistemi Semptomları Gösteren Koyunların Akciğerlerinden Aerobik Bakteri İzolasyonu

İLHAN Z., GÜLHAN T., SOLMAZ H. , BOYNUKARA B.

Vet. Hek. Mikrobiyol. Derg., cilt.3, ss.45-50, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2002

2002

İneklerin Sütlerinde Hareketli Aeromonas Türlerinin Varlığı

SOLMAZ H. , AKSAKAL A., GÜLHAN T.

Vet. Hek. Mikrobiyol. Derg., cilt.2, ss.29-32, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2002

2002

Van ve Yöresinde Atlarda Listeriozisin Seroprevalansı

SOLMAZ H. , AKKAN H. A. , TÜTÜNCÜ M., KARACA M., EKİN İ. H. , KUTLU İ.

Y.Y.Ü. Vet. Fak. Derg. (VAN VETERINARY JOURNAL), cilt.13, ss.62-63, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2002

2002

Van Yöresi Süt Sığırlarında Brusellozisin İnsidensi Üzerine İncelemeler

SOLMAZ H. , TÜTÜNCÜ M., EKİN İ. H. , TAŞAL İ.

Y.Y.Ü. Vet. Fak. Derg. (VAN VETERINARY JOURNAL, cilt.13, ss.54-56, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2001

2001

Van da Hindilerde Histomonas meleagridis Protozoa Monocercomonadidae Olgusu

AYAZ E., SOLMAZ H.

Acta Parasitologica Turcica, cilt.25, ss.278-279, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2001

2001

Bitlis Mezbahasında Kesilen Keçilerde Pnömoni Olguları Üzerinde Patolojik ve Bakteriyolojik Çalışmalar

YENER Z., GÜRTÜRK K., GÜLBAHAR M. Y. , SOLMAZ H.

Vet. .Bil. Derg. (Eurasian Journal of Veterinary Sciences), cilt.17, ss.13-20, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2000

2000

Tavuk Tifosuna Karşı Aşı Geliştirilmesi Üzerine Çalışmalar

SOLMAZ H. , ATEŞ M.

Y.Y.Ü. Vet. Fak. Derg. (VAN VETERİNARY JOURNAL), cilt.11, ss.49-56, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2000

2000

Van ve Yöresinde Yavru Atan Koyunlarda Bakteriyolojik ve Serolojik İncelemeler

GÜRTÜRK K., SOLMAZ H. , EKİN İ. H. , AKSAKAL A., GÜLHAN T.

Y.Y.Ü. Vet. Fak. Derg. (VAN VETERİNARY JOURNAL), cilt.11, ss.19-22, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1999

1999

Ortodontik Tedavinin Dişeti Sağlığına Etkisi Klinik ve Mikrobiyolojik Gözlemler

ALPTEKİN N. Ö. , UÇAN U. S. , SOLMAZ H. , ERGANİŞ O., ERDEMİR E. O. , BAŞÇİFTÇİ F. A.

Ankara Univ. Diş. Hek. Fak. Derg., cilt.26, ss.167-178, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1994

1994

Van ve Yöresinde Koyun ve Sığır Brusellozisinin İnsidensi Üzerinde Sero epidemiyolojik Araştırmalar

GÜRTÜRK K., ALAN M., BOYNUKARA B., SOLMAZ H.

Y.Y.Ü. Vet. Fak. Derg., cilt.5, ss.121-125, 1994 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1994

1994

Büyük Ruminantlarda Çeşitli Apse Olgularının Bakteriyolojik İncelenmesi

ALKAN İ., BOYNUKARA B., SOLMAZ H. , ŞINDAK N.

Vet. Bil. Derg, cilt.10, ss.101-104, 1994 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2018

2018

Detection of Causative Agents in Camel Mastitis in Algeria

Radhwane S., Messaouda B., Aissaoui F. Z. , Amina B., CANTEKİN Z., Djamel K., et al.

2nd international congress of veterinary microbiology, 16 - 19 Ekim 2018

2017

2017

USAGE OF A CHROMOGENIC MEDIA FOR FARM LEVEL DETECTION OF BOVİNE MASTITIS AGENTS

CANTEKİN Z., ÜRER E. K. , SOLMAZ H. , ERGÜN Y.

Prospects for The 3rh Millenium Agriculture The 16th International Symposium Cluj Napoca, Cluj-Napoca, Romanya, 28 Eylül - 30 Aralık 2017

2017

2017

Van Gölü Hidrojeokimyası ve Su Kirliliği Değerlendirmesi

AYDIN H., ÖĞÜN E., AYDIN F., SELÇUK ZORER Ö., ATICI A. A. , GÜLTEKİN A., et al.

Ulusal Çevre, Deniz ve Kıyı Kirliliği Sempozyum, Bursa, Türkiye, 10 - 12 Ekim 2017, ss.55

2016

2016

Investigation of mycotic mastitis agents in cattle sheep and goats

DEMİR M., CANTEKİN Z., SOLMAZ H. , ERGÜN Y., ALAM M. I.

XXVI International Congress of the Hungarian Association for Buiatrics, Budapest, Macaristan, 9 - 12 Ekim 2016

2016

2016

Sığır Koyun Ve Keçilerde Mikotik Mastitislerin Araştırılması

DEMİR M., CANTEKİN Z., SOLMAZ H. , ERGÜN Y., ALAM M. I.

XII. Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 30 Ağustos - 02 Eylül 2016

2015

2015

Distrubution of Antibiotic and Antisepic Resistance Genes in Isolated Stahpylococci from Bovine Mastitis

CANTEKİN Z., SOLMAZ H. , GÜRTÜRK K., EKİN İ. H. , ÖZTÜRK D., ERGÜN Y.

ICENS(International Conference on Engineering and Natural Science), Skopje, Makedonya, 15 - 19 Mayıs 2015

2015

2015

Detection of Neuraminidase Activities in Bovine and Human Group B Streptococci

EKİN İ. H. , GÜRTÜRK K., EKİN S., İLHAN Z., GÜLAYDIN Ö., çiğdem a., et al.

ICENS(International Conference on Engineering and Natural Science), Skopje, Makedonya, 15 - 19 Mayıs 2015