Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A Duplex PCR for Detection of S aureus and Staphylococcus spp from Culture and Bovine Milk Samples

YYU Veteriner Fakultesi Dergisİ, cilt.25, ss.11-13, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kriptokokkozis

AVKAE Derg., cilt.3, ss.58-68, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kış Salkımı Erken Bozulan Arı Kolonilerinde Paraziter ve Bakteriyel Patojenler

YYÜ Vet. Fak. Derg. (VAN VETERINARY JOURNAL), cilt.23, ss.147-150, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Subklinik Mastitisli Keçi Sütlerinden Aerobik Bakterilerin İzolasyonu

YYÜ Vet. Fak. Derg. (VAN VETERINARY JOURNAL), cilt.22, ss.89-91, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Investigation of antibiotic susceptibility and presence of plasmids in staphylococci isolated from cow milk with subclinical mastitis

YYÜ Vet. Fak. Derg. (VAN VETERINARY JOURNAL), cilt.21, ss.141-145, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hayvan Orijinli Escherichia coli Suşlarının Enterotoksin Tiplerinin LT ST Belirlenmesi

YYÜ Vet. Fak. Derg. (VAN VETERINARY JOURNAL), cilt.20, ss.27-31, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Avian İnfluenza Tip A Virüsleri Etiyoloji Teşhis ve Korunma

YYÜ Vet Fak Derg. (VAN VETERINARY JOURNAL), cilt.20, ss.73-79, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tavukların Kolibasillozu için Escherichia coli O1 O2 O78 ve O101 Serotiplerinden Aşı Geliştirilmesi Broyler Piliçler

Vet.Bil. Derg. (Eurasian Journal of Veterinary Sciences), cilt.22, ss.89-94, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Solunum Sistemi Semptomları Gösteren Koyunların Akciğerlerinden Aerobik Bakteri İzolasyonu

Vet. Hek. Mikrobiyol. Derg., cilt.3, ss.45-50, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İneklerin Sütlerinde Hareketli Aeromonas Türlerinin Varlığı

Vet. Hek. Mikrobiyol. Derg., cilt.2, ss.29-32, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Van ve Yöresinde Atlarda Listeriozisin Seroprevalansı

Y.Y.Ü. Vet. Fak. Derg. (VAN VETERINARY JOURNAL), cilt.13, ss.62-63, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Van Yöresi Süt Sığırlarında Brusellozisin İnsidensi Üzerine İncelemeler

Y.Y.Ü. Vet. Fak. Derg. (VAN VETERINARY JOURNAL, cilt.13, ss.54-56, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Van da Hindilerde Histomonas meleagridis Protozoa Monocercomonadidae Olgusu

Acta Parasitologica Turcica, cilt.25, ss.278-279, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bitlis Mezbahasında Kesilen Keçilerde Pnömoni Olguları Üzerinde Patolojik ve Bakteriyolojik Çalışmalar

Vet. .Bil. Derg. (Eurasian Journal of Veterinary Sciences), cilt.17, ss.13-20, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tavuk Tifosuna Karşı Aşı Geliştirilmesi Üzerine Çalışmalar

Y.Y.Ü. Vet. Fak. Derg. (VAN VETERİNARY JOURNAL), cilt.11, ss.49-56, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Van ve Yöresinde Yavru Atan Koyunlarda Bakteriyolojik ve Serolojik İncelemeler

Y.Y.Ü. Vet. Fak. Derg. (VAN VETERİNARY JOURNAL), cilt.11, ss.19-22, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Büyük Ruminantlarda Çeşitli Apse Olgularının Bakteriyolojik İncelenmesi

Vet. Bil. Derg, cilt.10, ss.101-104, 1994 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Detection of Causative Agents in Camel Mastitis in Algeria

2nd international congress of veterinary microbiology, 16 - 19 Ekim 2018

USAGE OF A CHROMOGENIC MEDIA FOR FARM LEVEL DETECTION OF BOVİNE MASTITIS AGENTS

Prospects for The 3rh Millenium Agriculture The 16th International Symposium Cluj Napoca, Cluj-Napoca, Romanya, 28 Eylül - 30 Aralık 2017

Van Gölü Hidrojeokimyası ve Su Kirliliği Değerlendirmesi

Ulusal Çevre, Deniz ve Kıyı Kirliliği Sempozyum, Bursa, Türkiye, 10 - 12 Ekim 2017, ss.55

Investigation of mycotic mastitis agents in cattle sheep and goats

XXVI International Congress of the Hungarian Association for Buiatrics, Budapest, Macaristan, 9 - 12 Ekim 2016

Sığır Koyun Ve Keçilerde Mikotik Mastitislerin Araştırılması

XII. Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 30 Ağustos - 02 Eylül 2016

Distrubution of Antibiotic and Antisepic Resistance Genes in Isolated Stahpylococci from Bovine Mastitis

ICENS(International Conference on Engineering and Natural Science), Skopje, Makedonya, 15 - 19 Mayıs 2015

Detection of Neuraminidase Activities in Bovine and Human Group B Streptococci

ICENS(International Conference on Engineering and Natural Science), Skopje, Makedonya, 15 - 19 Mayıs 2015