Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Bonding strength of oak with different adhesives after humid-water-heat tests

JOURNAL OF ADHESION SCIENCE AND TECHNOLOGY, cilt.28, ss.690-701, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The effect of steam treatment on bonding strength of impregnated wood materials

JOURNAL OF ADHESION SCIENCE AND TECHNOLOGY, cilt.27, ss.896-904, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Türkiye’de Odun Esaslı Levha Endüstrisinin Durumu ve Sektöre Yönelik Mesleki Eğitim Olanaklarının Araştırılması

Bartın orman fakültesi dergisi, cilt.20, ss.110-115, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Investigation of factors influencing on wood adhesion capability

KASTAMONU UNIVERSITY JOURNAL OF FORESTRY FACULTY, cilt.18, ss.99-107, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

The effects of liquid nitrogen treatment on the some physical and mechanical properties of scots pine and oriental spruce wood

Turkish Journal of Forestry Türkiye Ormancılık Dergisi, cilt.18, ss.309-313, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Tarihi Ahşap Yapılarda Hizmet Ömrünün Denge Rutubet Miktarına, Yoğunluğa Ve Boyutsal Değişikliğe Etkisi

İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi, cilt.6, ss.1308-1314, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hybrid Road Barrier Design AsAesthetic Safety Feature and Urban Furniture

International Journal of System Modeling and Simulation, cilt.2, ss.23-26, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiyedeki orman endüstri alanının eğitim ve sektör olarak son gelişmeler

İLERİ TEKNOLOJİ BİLİMLER DERGİSİ, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The effects of different variables on the direct screw withdrawal strength in plywood

KASTAMONU UNIVERSITY JOURNAL OF FORESTRY FACULTY, cilt.17, ss.325-333, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

The ınvestıgatıon of thermal conductıvıty of waste polyethylene ın manufacture of orıented strandboards

Journal of Selcuk University Natural and Applied Science, cilt.5, ss.15-22, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Investıgatıon Of Thermal Conductıvıty Of Waste Polyethylene In Manufacture Of Orıented Strandboards

Journal of Selcuk University Natural and Applied Science, cilt.5, ss.15-22, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çimentolu Yonga Levhanın Bazı Özelliklerine Rutubet Değişimin Etkisinin Belirlenmesi

Turkish Journal of Forestry, cilt.15, ss.61-64, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Emprenye edilmiş ağaç malzemenin yapışma direncinin etkilen faktörler

Bartın orman fakültesi dergisi, cilt.12, ss.99-106, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Investigation of the Construction of Historical Wooden Structures: Safran Mansion

Internation Science and Engineering Aplications Symposium on Hazards, Karabük, Türkiye, 26 - 28 Eylül 2019, ss.1-6

The Evaluation of Roadside Barriers as Urban Street Furniture

The XXIX th International Conference, Research For Furniture Industry 19-20 Eylül 2019, 19 - 20 Eylül 2019

Indoor Air Quality Measurement of Wooden Structures: Safranbolu Houses

XXIXTH International Conference Research for Furniture Industry, Ankara, Türkiye, 19 - 20 Eylül 2019, ss.1-6

PHYSICAL AND THERMAL PROPERTIES OF RECYCLED CAST POLYAMIDE 6 ADDITIVE WOOD PLASTIC COMPOSITES

XXIXTH International Conference Research for Furniture Industry, Ankara, Türkiye, 19 - 20 Eylül 2019, ss.1-6

SIVI AZOT UYGULAMASININ MEŞE AĞAÇ MALZEMENİN BÜKÜLEBİLME ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ

III. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ, Gaziantep, Türkiye, 21 - 22 Haziran 2018, cilt.6, ss.4035-4042

TARİHİ KÜRE-İ HADİD CAMİSİNİN AHŞAP YAPISI

3. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 21 - 22 Haziran 2018

Tarihi Küre-i Hadid Camisinin Ahşap Yapısı

3. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 21 - 22 Haziran 2018, ss.1

THE INVESTIGATION OF WATER ABSORPTION PROPERTIES OF PINUS SYLVESTRIS -TEXTILE WASTE ADDITIVE COMPOSITES

1st International Symposium on Light Alloys and Composite Materials, Karabük, Türkiye, 22 - 24 Mart 2018

THE EFFECTS ON THE MECHANICAL PROPERTIES OF THE COMPOSITE MATERIAL OBTAINED FROM WASTE FIBER

1st International Symposium on Light Alloys and Composite Materials, Karabük, Türkiye, 22 - 24 Mart 2018

Effects on retention by applying liquid nitrogen to some woods

International Symposium on New Horizons in Forestry, 18 - 20 Ekim 2017, ss.469

EFFECT OF SURFACE ROUGHNESS ON WETTABILITY OF ADHESIVE ON WOOD SUBSTRATES

3rdINTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENCE, ECOLOGY AND TECHNOLOGY, 14 - 16 Ağustos 2017

Hybrid Road Barrier Design AsAesthetic Safety Feature and Urban Furniture

Eighth International Conference on Applied Science, ICASMT 2017, 4 - 05 Haziran 2017

TESTS TO INCREASE RETENTION IN FIR WOOD

International Science and Technology Conference, Viyana, Avusturya, 13 - 15 Temmuz 2016

Evaluatıon Of Wood Plastic Composites Use in Children Playground

The IIth International Furniture Congress, 13 Eylül - 15 Ekim 2016

Finite element analysis fatigue of wooden furniture strength

The XXVIIth International Conference Research for Furniture Industry, Ankara, Türkiye, 17 - 18 Eylül 2015

Finite Elements Fatigue Analysis Of Wooden Furniture Strength

The XXVIITH International Conference Research for Furniture Industry, Ankara, Türkiye, 17 - 18 Eylül 2015, ss.336-342

Ahşap Yapılara Genel Bir Bakış

3.Ulusal Mobilya Kongresi, Türkiye, 10 Mart - 12 Nisan 2015

Ahşap Yel Değirmeninin Tasarımı Üzerine Bir Araştırma

I. Uluslararası Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Sempozyumu (ISIDE14), 8 - 09 Mayıs 2014

Emprenyesi Güç Ağaç Malzemelerde Retensiyonu Artırıcı İşlemler Ve Sistem Tasarımı

I. Uluslararası Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Sempozyumu (ISIDE14), 8 - 09 Mayıs 2014

Tahribatsız Test Tekniklerinde Isı İletkenlik Cihazı Tasarımı ve Kullanılması

I. Uluslararası Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Sempozyumu (ISIDE14), 8 - 09 Mayıs 2014

Tarihi Ve Turistik Mekanlar İçin Ahşap Oto korkuluk Tasarımı

I. Uluslararası Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Sempozyumu (ISIDE14), 8 - 09 Mayıs 2014

The Effects Of Cast Polyamıde On The Modulus Of Rupture And Modulus Elastıcıty Of Orıented Strength Board Osb Manufactured From Scotch Pıne

Wood is Good - User Orıented Materıal, Technology And Design, 24. International Scientific Conference, Zagrep, Hırvatistan, 18 - 20 Ekim 2013 identifier

Mobilya Sektöründe Dış Ticaret Dengesi

II. Ulusal Mobilya Kongresi, Denizli, Türkiye, 11 - 13 Nisan 2013