Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Endüstri 4.0 ve Sendikalar

Econder Uluslararası Akademik Dergi, cilt.4, ss.248-275, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Sigorta Hukukunda Sözleşme Özgürlüğü ve Zorunlu Sigortalar

Mestek 2016 III.Ulusal Meslek Yüksekokulları Sosyal ve Teknik Bilimler Kongresi, Türkiye, 28 - 30 Nisan 2016, ss.236-249