Genel Bilgiler

Biyografi

Lisans derecesini Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği; yüksek lisans derecesini Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Rehberlik ve Psikolojik Danışma Eğitiminde tamamlamıştır. Halen Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Çocuk Gelişimi Bölümünde doktora eğitimine devam etmektedir. Araştırma alanları arasında çocuklarda davranış yönetimi, anne baba tutumları, öznel iyi oluş, okul öncesi eğitimde öğrenme ve öğretme teknikleri ve erken çocuklukta beden eğitimi ve spor alanında çeşitli konular yer almaktadır.

Kurum Bilgileri

Birim
Safranbolu Meslek Yüksekokulu
Bölüm
Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü

İletişim