Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2012 - 2014 Yüksek Lisans

  Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yönetim Bilimleri, Türkiye

 • 2008 - 2014 Lisans

  Sakarya Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2014 Yüksek Lisans

  E-devlet uygulamalarında coğrafi bilgi sisteminin yeri: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi örneği

  Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi