Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Metropoliten Yönetim Modellerinin Karşılaştırmalı İncelenmesi: Paris Ve İstanbul Örneği

Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.11, ss.1988-1996, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Belediyelerin Hizmet Sunumunda E-Belediyecilik Kriterleri: Kocaeli İli ve Bazı İlçelerinden Bir Örnek

İktisadi Yenilik Dergisi, cilt.2, ss.32-43, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)