Dr.Öğr.Üyesi

İSMAİL YÜCEDAĞ


Edebiyat Fakültesi

Felsefe

Türk islam Düşünce Tarihi

Eğitim Bilgileri

1992 - 1999

1992 - 1999

Doktora

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Ve Din Bilimleri (Dr), Türkiye

1982 - 1985

1982 - 1985

Yüksek Lisans

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, Türkiye

Yaptığı Tezler

1999

1999

Doktora

Tanzimat Sonrası Osmanlı Düşünce Yapısının Gelişimi ve Bu Gelişmede Çevirinin Rolü

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Ve Din Bilimleri (Dr)

1985

1985

Yüksek Lisans

Ehl-i Sünnet'e Göre Bilgi Edinme Yolları (Haber-i Sadık)

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Ve Din Bilimleri Anabilim Dalı

Araştırma Alanları

Türk İslam Düşünce Tarihi

Akademik Unvanlar / Görevler

2012 - Devam Ediyor

2012 - Devam Ediyor

Yrd.Doç.Dr.

Karabük Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü

Yönetimsel Görevler

2012 - Devam Ediyor

2012 - Devam Ediyor

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

Karabük Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü

2012 - Devam Ediyor

2012 - Devam Ediyor

Bölüm Başkan Yardımcısı

Karabük Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü

2016 - 2019

2016 - 2019

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

Karabük Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi

2016 - 2019

2016 - 2019

Fakülte Kurulu Üyesi

Karabük Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi

Verdiği Dersler

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Etiğin Temel Problemlerinin Meşşâî ve Gazzâlî Felsefeleri Açısından Karşılaştırılması

Lisans

Lisans

Türk-İslam Düşüncesi-II

Lisans

Lisans

Bitirme Tezi-I

Lisans

Lisans

İslam Felsefesi

Lisans

Lisans

Osmanlıca-I

Lisans

Lisans

İslam Felsefesinin Batı Felsefesine Etkileri

Lisans

Lisans

Bitirme Tezi-II

Lisans

Lisans

Türk Mitolojisi

Lisans

Lisans

Osmanlı Düşünce Yapısı

Lisans

Lisans

Türk-İslam Düşüncesi-I

Lisans

Lisans

Osmanlıca-II (Felsefe Metinleri)

Lisans

Lisans

Antikçağ Felsefesi ve Metinleri II

Lisans

Lisans

Antikçağ Felsefesi ve Metinleri I

Lisans

Lisans

Osmanlıca Arşiv Metinleri

Lisans

Lisans

Osmanlı Türkçesi-IV

Lisans

Lisans

Epigrafi

Lisans

Lisans

Osmanlı Türkçesi-III

Lisans

Lisans

Türk Düşünce ve Kültür Tarihi-II

Lisans

Lisans

Türk Düşünce ve Kültür Tarihi-I

Yönetilen Tezler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

Birinci Dünya Savaşı'nın Son Yıllarında Millî Hazîne-i Evrâk Kurulması Girişimlerinin Tanin Gazetesindeki Yansımaları (1917-1918)

KARACAKAYA R., YÜCEDAĞ İ.

Hazine-i Evrak Arşiv ve Tarih Araştırmaları Dergisi, cilt.2, ss.3-21, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Osmanlı Eğitiminde Kalitenin Artırılması Sorunu

YÜCEDAĞ İ. , ERDOĞAN H.

Contemporary Educational Researches Education and Human Rights, ss.531-549, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Belgeler Işığında Osmanlı Eğitiminde Yeni Sistem Arayışları

YÜCEDAĞ İ. , ERDOĞAN H.

TARIH KULTUR VE SANAT ARASTIRMALARI DERGISI-JOURNAL OF HISTORY CULTURE AND ART RESEARCH, cilt.7, ss.621-631, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Mainstream Education Requests with Alphabet Discussions between the Albanian and Attitudes of the Ottoman State

YÜCEDAĞ İ. , KOÇ N.

TARIH KULTUR VE SANAT ARASTIRMALARI DERGISI-JOURNAL OF HISTORY CULTURE AND ART RESEARCH, cilt.7, ss.506-526, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2018

2018

Searching for New System in Ottoman Education in the Light of Documents

YÜCEDAĞ İ. , ERDOĞAN H.

TARIH KULTUR VE SANAT ARASTIRMALARI DERGISI-JOURNAL OF HISTORY CULTURE AND ART RESEARCH, cilt.7, ss.621-631, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2017

2017

The Use of Equipments in the Pursuit of New System in Ottoman Education in the Lights of Documents

Erdogan H. , Yucedag I.

TARIH KULTUR VE SANAT ARASTIRMALARI DERGISI-JOURNAL OF HISTORY CULTURE AND ART RESEARCH, cilt.6, ss.461-481, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2014

2014

Ehl-i Sünnet Açısından Bilgi ve Değeri

Yücedağ İ.

Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi, cilt.3, no.1065244, ss.151-182, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2018

2018

Osmanlı Eğitiminde Kalitenin Artırılması Çabaları

YÜCEDAĞ İ. , ERDOĞAN H.

3rd Internatıonal Contemporary Educational Research Congress, Oswiecim, Polonya, 5 - 08 Temmuz 2018, ss.531-549

2018

2018

Belgeler Işığında Osmanlı’da Yurt Dışı Eğitimi

YÜCEDAĞ İ. , ERDOĞAN H.

3rd International Contemporary Educational Research Congress, Oswiecim, Polonya, 5 - 08 Temmuz 2018

2017

2017

BELGELER IŞIĞINDA OSMANLI EĞİTİMİNDE YENİ SİSTEM ARAYIŞLARI

ERDOĞAN H. , YÜCEDAĞ İ.

1st Internarional Congress on Social Sciences, Malaga, İspanya, 18 - 24 Eylül 2017

2017

2017

BELGELER IŞIĞINDA OSMANLI EĞİTİMİNDE YENİ SİSTEM ARAYIŞLARI SÜRECİNDE ARAÇ-GEREÇ KULLANIMI

ERDOĞAN H. , YÜCEDAĞ İ.

3rd. International Conference of Social Sciences and Education Research, Roma, İtalya, 27 - 29 Nisan 2017, ss.167

2014

2014

Osmanlı Arşiv Belgelerinde Eğitim Denetimi

ERDOĞAN H. , YÜCEDAĞ İ.

EYFOR, V. Eğitim Yönetimi Forumu, Konya, Türkiye, 11 - 13 Eylül 2014

Kitap & Kitap Bölümleri

2020

2020

Kıbrıs Türk Vakıfları ve Mal Varlıkları

Yücedağ İ.

Belgelerle Osmanlı Yönetiminde Kıbrıs, Uğur Ünal,Serkan Kayalar, Editör, Başbakanlık Osmanlı Arşivi Daire Bşk Yayınları, İstanbul, ss.247-322, 2020

2019

2019

Osmanlı Arşiv Vesikaları

Karacakaya R., Yücedağ İ.

İdeal Kültür Yayıncılık, İstanbul, 2019

2017

2017

Osmanlı Epigrafisi Kitabeler ve Mezar Taşları

YÜCEDAĞ İ.

İdeal Kültür, İstanbul, 2017

2015

2015

Safranbolu 1831 Nüfus Kayıtları

KARACAKAYA R., YÜCEDAĞ İ.

Seçil Ofset, İstanbul, 2015

2013

2013

Arşiv Belgelerinde Karabük

Yücedağ İ. , Karacakaya R., Yılmaz N.

Seçil Ofset, İstanbul, 2013

2013

2013

Safranbolu Kitabeleri

Yücedağ İ. , Karacakaya R., Kılavuz B. N.

Seçil Ofset, İstanbul, 2013