Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2019 - Devam Ediyor Dr.Öğr.Üyesi

  Karabük Üniversitesi, Eflani Meslek Yüksekokulu

Verdiği Dersler

 • Lisans Arıtma Tesislerinin Tasarımı ve İşletilmesi

 • Lisans Çevre Huku

 • Yüksek Lisans Çevre Sistemlerinde Koku Kirliliği

 • Lisans Çevre Projesi II

 • Yüksek Lisans Yüksek Lisans Seminer

 • Lisans Bitirme Tezi

 • Lisans Çevre Projesi I

 • Lisans Koku Kirliliğinin Kontrolü

 • Lisans Bitirme Tezi

 • Lisans Şehircilik ve Çevre Planlama