Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Heavy metal content of total suspended air particles in the heavily industrialized town of Gebze, Turkey

Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, cilt.92, ss.90-95, 2014 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

CUT DIAMETER OF CYCLONE SEPARATORS: PART I. MULTIPLE NONLINEAR REGRESSION

SIGMA JOURNAL OF ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES-SIGMA MUHENDISLIK VE FEN BILIMLERI DERGISI, cilt.38, ss.613-622, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Olfaktometrik Yöntem ile Atıksu Arıtma Tesisi Ünitelerinde Koku Düzeylerinin Belirlenmesi

Dokuz EylulUniversity-Faculty of EngineeringJournal of ScienceandEngineering, cilt.19, ss.867-877, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Effects of Inlet and Outlet Heights on Clean Pressure Drop in a Cyclone

1ST INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENVIRONMENT, TECHNOLOGY AND MANAGEMENT(ICETEM), 27 - 29 Haziran 2019

Assessment of Air Quality in Zonguldak According to PM10 Values

Uluslararası Çevre Mühendisliği Kongresi, 10 - 12 Ekim 2019

Characterizatıon Of Volatile Organic Compound Emissions From A Wastewater Treatment Plant

9. International Conference On Environmental Science And Technology, Houston, Amerika Birleşik Devletleri, 25 - 29 Haziran 2018, ss.263-269

Ozonation Of VOCs In A Wastewater Treatment Plant

3. International Conference On Civil And Environmental Engineering (icocee), 24 - 27 Nisan 2018

Determination Of Effect Area Of VOCs Source From A Wastewater Treatment Plant With Aermod Dispersion Modeling

3. International Conference On Civil And Environmental Engineering (icocee), 24 - 27 Nisan 2018

Çevresel Kokunun Atık Su Arıtma Tesisi Yakınında Kentsel Yaşam Kalitesine Etkisi

VII. Ulusal Hava Kirliliği Ve Kontrolü Sempozyumu, Türkiye, 1 - 03 Kasım 2017

GEBZE ORTAM HAVASI KALİTESİNİN PARTİKÜL MADDE BAZINDA İNCELENMESİ

İTÜ 12. ENDÜSTRİYEL KİRLENME KONTROLÜ SEMPOZYUMU, İstanbul, Türkiye, 18 Haziran 2010, ss.449-456

GEBZE ORTAM HAVA KALİTESİ: TOPLAM PARTİKÜL MADDE KİRLİLİĞİNE DAİR ÖNSONUÇLAR

TÜRKİYE’xxDE ÇEVRE KİRLENMESİ ÖNCELİKLERİ SEMPOZYUMU VI, Türkiye, 28 - 29 Mayıs 2009

Kitap & Kitap Bölümleri

Koku Kirliliği

Koku ve Tat Algısı, Esin Yalçınkaya, Editör, US Akademi, İzmir, ss.285-302, 2019