Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Implementation of European Union (EU) SEVESO Directive and Liabilities for governments and Businesses

International Science and Engineering Applications Symposium on Hazards 2019, 25 - 27 Eylül 2019

Safranbolu’da Turizm Sektörünün Stratejik Analizi: Fırsatlar ve Tehditler

Business and Organization Research (International Conference, 12 - 14 Eylül 2018

INDUSTRIALIZATION AND CANCER RISKS A REVIEW

3. International Iron and Steel Symposium, 3 - 05 Nisan 2017

industrialization and cancer risks

3rd International Iron Steel Symposium 2017, 3 - 05 Nisan 2017

FUTURE PERSPECTIVES IN IRON AND STEEL SECTOR IN KARABUK

13th International Strategic Management Conference (ISMC), Podgorica, Sırbistan Ve Karadağ, 6 - 08 Temmuz 2017, cilt.34, ss.423-434 identifier

Strategic Capabilities of Retail Market Managers: A Field Research in Karabuk

12th International Strategic Management Conference (ISMC), Antalya, Türkiye, 28 - 30 Ekim 2016, cilt.235, ss.93-100 identifier

Relations Between Self-Leadership And Critical Thinking Skills

11th International Strategic Management Conference, Vienna, Avusturya, 23 - 25 Temmuz 2015, cilt.207, ss.29-41 identifier

Problem solving approach at organizational development activities: A Research at Karabuk University

9th International Strategic Management Conference, Riga, Letonya, 27 - 29 Haziran 2013, cilt.99, ss.322-331 identifier