Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Studying Abroad: A Phenomenological Study of Lived Experiences of International Students in Turkey

Journal of International Students, cilt.10, ss.1-19, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Derslerde Neden Cep Telefonu Kullanıyorum? Bir Olgubilim Araştırması

VIth International EurasianEducational Research Congress, Ankara, Türkiye, 19 - 22 Haziran 2019, ss.1573-1580

Öğretim Elemanlarının Gözüyle Yabancı Öğrenciler: Fenomenolojik Bir Çözümleme

14. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, İzmir, Türkiye, 2 - 04 Mayıs 2019, ss.56-61

Kitap & Kitap Bölümleri

Paylaşılan Liderlik

Liderlik: Kuram-Araştırma-Uygulama, Kürşad Yılmaz, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.601-616, 2020