Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Türkiye’nin Savunma Sanayi Alanındaki Gelişiminin Türk Dış Politikasına Olan Etkisi

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, cilt.7, ss.2344-2357, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye’de Protokol Eğitimi’nin Yetersizliği

Akademik İncelemeler Dergisi, cilt.13, ss.43-62, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ortadoğu’da Meydana Gelen Halk Ayaklanmalarının Türkiye’nin Ekonomik Güvenliğine Olan Olumsuz Etkileri

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, cilt.16, ss.127-138, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kudüs Tasarısı Oylaması ve Türkiye’nin Ortadoğu’daki İmajı

Journal of History Culture and Art Research, cilt.7, ss.683-699, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Role of National Media in Foreign Policy Formulation

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, cilt.7, ss.1904-1916, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Voting of Jerusalem Proposal and Turkey's Image in the Middle East

TARIH KULTUR VE SANAT ARASTIRMALARI DERGISI-JOURNAL OF HISTORY CULTURE AND ART RESEARCH, cilt.7, ss.683-699, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Amerika Birleşik Devletleri’nin Yumuşak Gücü ve Hollywood

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, cilt.6, ss.253-274, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Neorealizmin Güvenlik Olgularına Yönelik Varsayımları Bağlamında Türk Dış Politikasında Suriye Krizi Süreci

Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi E-Dergisi, cilt.3, ss.57-76, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gerçekçiliğin Çıkar ve Güvenlik Olgularına Yönelik Varsayımları Çerçevesinde 1 Mart Tezkeresi

Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisi, cilt.5, ss.42-55, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

DEMOKRAT PARTİ KOCAELİ MİLLETVEKİLİ ÖMER CEBECİ (1957-1960)

Orhan Gazi ve Kocaeli Tarihi-Kültürü Sempozyumu, Kocaeli, Türkiye, 9 - 11 Mart 2018, ss.1325-1333

ULUSLARARASI ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİNDE KARADENİZ

II. Uluslararası Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi, Üsküp, Makedonya, 5 - 08 Eylül 2018, ss.64-65

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ GÜVENLİĞİ

I.ULUSLARARASI İKSAD SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Mardin, Türkiye, 9 - 11 Mart 2018, ss.249

TÜRKİYE’NİN ULUSLARARSI ENERJİ GÜVENLİĞİNDEKİ ÖNEMİ

ISASOR ULUSLARARASI STRATEJİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU, İstanbul, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018, ss.29-30

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE VEKALET SAVAŞLARI VE ORTADOĞU

6. ULUSLARARASI ÇİN’xxDEN ADRİYATİK’E SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Ankara, Türkiye, 29 - 31 Mart 2018, ss.33

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ VE ULUSLARARASI MEDYA

IBANESS VII.INTERNATİONAL BALKAN AND NEAR EASTERN SOCİAL SCİENCES CONGRES SERİES TEKİRDAĞ/TURKEY, Tekirdağ, Türkiye, 24 - 25 Mart 2018, ss.609

AKILLI GÜÇ

2. ULUSLARARASI EL_RUHA SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Şanlıurfa, Türkiye, 9 - 11 Şubat 2018, ss.143

1965-1971 YILLARI ARASI DÖNEMDE TÜRK DIŞ POLİTİKASI: ÇOK YÖNLÜLÜĞE GEÇİŞ

1. Uluslararası Sosyal Beşeri ve Eğitim Bilimleri Kongresi, İstanbul, Türkiye, 22 - 23 Aralık 2017, ss.97-98

TÜRKİYE-ORTA ASYA TÜRK CUMHURİYETLERİ İLİŞKİLERİ (2002-2017)

II. ULUSLARARASI TARİH VE KÜLTÜR KONGRESİ, Gaziantep, Türkiye, 6 - 07 Ocak 2018, ss.3

TÜRKİYE’NİN NÜKLEER ENERJİ ATILIMININ TÜRK DIŞ POLİTİKASI AÇISINDAN ÖNEMİ

1. ULUSLARARASI SOSYALBEŞERİ VE EĞİTİMBİLİMLERİ KONGRESİ, İstanbul, Türkiye, 22 - 23 Aralık 2017, ss.22-23

ULUSLARARASI ENERJİ PROJELERİ VE TÜRKİYE-AZERBAYCAN İŞBİRLİĞİ

II. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, Baku, Azerbaycan, 19 - 21 Ağustos 2017, ss.234-239

Kitap & Kitap Bölümleri

Social Media and the Turkish Foreign Policy

The Current Perspective on Social Media, Yalçın Kahya, Editör, Peter Lang Publishing, Berlin, ss.25-33, 2019

Global Climate Change and Enviromental Security

Security in Contemporary World: Theories and Issues, Sibel Turan ve Latif Pınar, Editör, Siyasal Kitabevi, Ankara, ss.223-234, 2019

Türk Dış Politikasında 1960’lı Yıllar: Çok Yönlülüğe Geçiş

Darbeden Muhtıraya Türk Dış Politikası (1960-1971), Latif PINAR, İsmail Şahin, Ersin Müezzinoğlu, Editör, İmaj Yayınevi, Ankara, ss.1-20, 2019

Atatürk’ün Kişilik Özelliklerinin Türk Dış Politikasına Yansımaları

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası II, İsmail Şahin ve Ersin Müezzinoğlu, Editör, İdeal Kültür Yayıncılık, İstanbul, ss.11-42, 2018

Neorealizm Bağlamında Türk Dış Politikası (1945-1965)

Uluslararası İlişkilerde Güvenlik Kuramları ve Sorunlarına Temel Yaklaşımlar, Sibel Turan ve Nergiz Özkural Köroğlu, Editör, Transnational Press London, Londrina, ss.21-36, 2017

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikasında Güvenlik Arayışları: İdealizm-Realizm Kıskacında Türkiye

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası I, İsmail Şahin, Editör, İdeal Kültür Yayıncılık, İstanbul, ss.11-56, 2017