Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Does preemptive gabapentin modulate cytokine response in total knee arthroplasty? A placebo controlled study

Advances in Clinical and Experimental Medicine, cilt.27, ss.487-491, 2018 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Determination of structural femoral head allograft viability and integrity with a novel diagnostic tool: SPECT/CT. A preliminary study.

Hip international : the journal of clinical and experimental research on hip pathology and therapy, cilt.27, ss.558-563, 2017 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

How successful are Turkish orthopedists in complying with time limit in scientific presentations?

Eklem Hastaliklari ve Cerrahisi, cilt.28, ss.195-201, 2017 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

How do different designs of femoral stem affect total hip arthroplasty applied to Crowe type III and type IV dysplastic hips.

Hip international : the journal of clinical and experimental research on hip pathology and therapy, cilt.26, ss.374-9, 2016 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Debridement, antibiotics, irrigation, and retention (DAIR) of the prosthesis after hip hemiarthroplasty infections. Does it work?

The International journal of artificial organs, cilt.38, ss.454-60, 2015 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The effect of total synovectomy in total knee arthroplasty: A prospective randomized controlled study

Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy, cilt.19, ss.932-935, 2011 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Surgical management of post-SCIWORA spinal deformities in children

Journal of Children's Orthopaedics, cilt.5, ss.27-33, 2011 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

An unusual cause of recurrent joint effusions: Nonhemophilic hemosiderotic synovitis of the knee

Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica, cilt.44, ss.162-165, 2010 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Periprostetik Kırıklar Özel Sayısı Sınıflama

Türkiye Klinikleri Ortopedi Travmatoloji - Özel Konular, cilt.6, ss.1-6, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tümör Genlerine Bağlı Oluşan Aşırı Büyüme Sendromları (Nörofibromatozis, Beckwith-Wiedemann Sendromu, Russell-Silver Sendromu, Proteus Sendromu)

Türkiye Klinikleri Ortopedi Travmatoloji - Özel Konular, cilt.5, ss.16-22, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Konservatif Tedaviye Dirençli Koksidinili Olgularda Cerrahi Tedavinin Etkinliği

Journal of Inonu University Medical Faculty, cilt.19, ss.6-8, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Erişkin Tibia Cisim Kırıklarında Kilitli İntrameduller Çivi Uygulamaları

Van Tıp Dergisi, cilt.18, ss.20-26, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

El Parmağında Tendon Kılıfından Köken Alan Sİnovyal Hemanjiom

Turkish Journal Of Medical Sciences, cilt.4, ss.71-73, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ASETABULUM POSTERİOR KOLON KIRIKLARININ ERKEN DÖNEM CERRAHİ TEDAVİ SONUÇLARI

Turkish Journal Of Medical Sciences, cilt.4, ss.104-108, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tibia Pilon Kırıklarında Fonksiyonel Bir Tedavi Yöntemi: İlizarov Eksternal Fiksatör

Turkish Journal Of Medical Sciences, cilt.1, ss.17-21, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Motorlu testereye bağlı alt ekstremite yaralanmaları: bölgeselepidemiyolojik araştırma

29. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Türkiye, 22 - 27 Ekim 2019, cilt.53, ss.157

Schatzker tip V ve VI tibia plato kırıklarının çift plak ile tedavisi

25. ULUSAL TÜRK ORTOPEDİ ve TRAVMATOLOJİ KONGRESİ, Türkiye, 27 Ekim - 01 Kasım 2015, cilt.49

APPROACH TO PROSTHETİC JOİNT İNFECTİONS

7th Eurasia Congress of Infectious Diseases, TİFLİS, Gürcistan, 30 Eylül - 03 Ekim 2015

Akılda tutulması gereken nadir bir eklem patolojisi: Lipoma arboresan

24. ULUSAL TÜRK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KONGRESİ, Türkiye, 12 - 15 Kasım 2014, cilt.48, ss.284

Periprostetik kırık etyolojisinde bifosfonat kullanımının etkisi:Olgu sunumu

24. ULUSAL TÜRK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KONGRESİ, Türkiye, 12 - 15 Kasım 2014, cilt.48, ss.177-178

Genç hastada düşük enerjili travma ile oluşan anterior kalça çıkığı olgusu

24. ULUSAL TÜRK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KONGRESİ, Türkiye, 12 - 15 Kasım 2014, cilt.48, ss.177

Kemik bankası allogreftleri ile asetabulum defektlerinin rekonstrüksiyon sonuçları

24. ULUSAL TÜRK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KONGRESİ, Türkiye, 12 - 15 Kasım 2014, cilt.48, ss.190-191

İskiyofemoral sıkışma sendromu

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Türkiye, 31 Ekim - 05 Kasım 2011, cilt.45

Enfekte Morel-Lavallée lezyonunun vakum yardımlı kapama(VAC) ile tedavisi: olgu sunumu

XXII Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Türkiye, 31 Ekim - 05 Kasım 2011, cilt.45

Distal tibia kırıklarında perkütan biyolojik tespitin klinik avantaj ve dezavantajları

XXII Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Türkiye, 31 Ekim - 05 Kasım 2011, cilt.45

Patlayıcı yaralanma sonrası atipik ekstremite travması

XXII Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Türkiye, 31 Ekim - 05 Kasım 2011, cilt.45

Tibia kırığına kanal içi çivileme sonrasıperoneal sinir arazı

XXII Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Türkiye, 31 Ekim - 05 Kasım 2011, cilt.45

İçe basma şikayeti olan hastada iki taraflı iskiyofemoral sıkışmasendromu tanısı

XXII Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Türkiye, 31 Ekim - 05 Kasım 2011, cilt.45

Tekrarlayıcı eklem efüzyonlarına sebep olan sinovitlerin nadir gözüken altgrubu: Hemosiderotik sinovit

XXI. MİLLİ TÜRK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KONGRESİ, Türkiye, 3 - 08 Kasım 2009, cilt.43

Uzun yol yürümeye bağlı alt ekstremitede akut seyirli kompartman sendromu

XXI. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Türkiye, 3 - 08 Kasım 2009, cilt.43

6 yaşındaki kız hastada diskoid zeminde görülen kova sapı menisküs yırtığı

XXI. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Türkiye, 3 - 08 Kasım 2009, cilt.43

TREATMENT OF CLUBFOOT WİTH PONSETİ METHOD: EARLY EXPERİENCE RESULTS

SICOT/SIROT 2008 XXIV Triennial World Congress (Hong Kong TWC 2008), 24 Ağustos - 28 Nisan 2008

HUMERUS PROKSİMAL KIRIKLARINDA NEDEN ERKEN REHABİLİTASYON(KLİNİK ÇALIŞMA)

XX. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Türkiye, 23 - 28 Ekim 2007, cilt.41

HUMERUS CİSİM KIRIKLARINDA CERRAHİ TEDAVİ SONUÇLARIMIZ

XX. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Türkiye, 23 - 28 Ekim 2007, cilt.41

BILOBED FLAPS FOR PLANTAR ULCERS TERATMENT

4. Congress of European Foot and Ankle Society, 21 - 23 Mart 2002

FEMUR VE TİBİA KIRIKLARINDA İNTRAMEDÜLLER KİLİTLİ ÇİVİ UYGULAMAMIZ

16.MİLLİ TÜRK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KONGRESİ, Türkiye, 3 - 07 Kasım 1999, cilt.33

Kitap & Kitap Bölümleri

Femur Başı Osteonekrozu Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar

Türkiye Klinikleri Ortopedi ve Travmatoloji - Özel KonularEklem Hastalıkları Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar 2019, OSMAN ŞAHAP ATİK, Editör, Türkiye Klinikleri, Ankara, ss.37-43, 2019

Cerrahi Teknikler ve Yaklaşımlar

Campbell’s Operative Orthopaedics Türkçe, Canale, S. T., Beaty, J. H., Editör, GÜNEŞ TIP KİTAPEVİ, ss.4-129, 2011

Sternoklavikular Eklem Yaralanmaları

Rockwood ve Greens Erişkin Kırıkları, Bucholz, R. W., Editör, GÜNEŞ TIP KİTAPEVİ, ss.1366-1397, 2010