Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Safranbolu ve Yörük Köyü Evlerindeki Kalem İşleri Üzerine Bir İnceleme

1. Ulusal Tarih İçinde Safranbolu Sempozyumu, Karabük, Türkiye, 4 - 06 Mayıs 1999, ss.100-105