Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Rekreasyonel Sosyal Sağlık Ölçeğinin Geçerlik Güvenirlik Çalışması

Researcher: Social Science Studies, ss.200-210, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üniversite Öğrencilerinin Rekreasyonel Fiziksel Aktivitelere Katılım Engellerinin Karşılaştırılması

Gelecek Vizyonlar Dergisi (fvj: Future Visions Journal), cilt.3, ss.12-19, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Turkish Validity and Reliability Study of the Leisure Constraint Questionnaire

Journal of Education and Learning, cilt.8, ss.150-157, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Comparison of Participation Constraints in Recreational Physical Activity of the Teachers Working Iğdir and Erzurum Provinces

Asian Journal of Education and Training, cilt.5, ss.18-24, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

PEDAGOGICAL EXPECTANCES FROM THE PLAYGROUNDS IN THE SCHOOL GARDENS IN CLASSROOM TEACHERS

The Online Journal of Recreation and Sport, ss.9-22, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

EVALUATION OF PHYSICAL EDUCATION TEACHERS ’xxTHOUGHTS ON IN-SERVICE EDUCATION

The Online Journal of Recreation and Sport, ss.31-48, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

EVALUATION OF COTERIE TEACHERS’ COMMITTEE ACCORDING TO THE VIEWS OF PHYSICAL EDUCATION TEACHERS

The Online Journal of Recreation and Sport, ss.16-31, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Tüm Vücut Titreşimi Antrenmanlarının Kilo Vermeye ve KasKütlesi Artışına Etkileri

Gelecek Vizyonlar Dergisi (fvj: Future Visions Journal), cilt.2, ss.52-60, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Examination and Comparison of Recreational Sports Centers With Regard to Quality of Services

INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED EXERCISE PHYSIOLOGY, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Özel spor işletmeleri için Q-sport-14 ölçeğinin uyarlama çalışması

International Journal of Sport, Exercise Training Sciences, cilt.2, ss.30-38, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

The effects of regular aerobic exercises on blood lipids and some physical fitness parameters of obese boys

Middle East Journal of Scientific Research, cilt.17, ss.837-841, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

TÜRK TOPLUMLARINDA ÇEVGEN/ÇÖĞEN/ÇEVGAN/POLO OYUNU

Uluslararası Herkes için Spor ve Wellness Kongresi, 5 - 08 Nisan 2018

Mücadele Sporlarıyla Uğraşan 18-25 Yaş Arası Bireylerin Spora Katılım Güdülerinin Belirlenmesi

Dünya Spor Bilimleri Araştırmaları Kongresi, Manisa, Türkiye, 23 - 26 Kasım 2017, ss.345-346

Iğdır, Ağrı, Erzurum İllerinde Futbol Antrenörlüğü Yapan Bireylerin Liderlik TarzlarınınBelirlenmesi

2. Uluslararası Avrasya Spor, Eğitim ve Toplum Kongresi, Antalya, Türkiye, 19 - 22 Ekim 2017

Farklı Branşlarda Spor Yapan Çocuklarda Dinamik Denge Yetenek Özellikleri

4th International Sport Sciences, Tourism and Recreation Congress of Students, 21 - 23 Nisan 2017

TURKISH VALIDITY AND RELIABILITY STUDY OF THE LEISURE CONSTRAINTSCALE

2nd International Scientific Researches Congress on Humanities and Social Sciences, İstanbul, Türkiye, 20 - 23 Nisan 2017, ss.214

GÜNDÜZ VE GECE OYNANAN FUTBOL MÜSABAKALARININ BAZI İSTATİSTİKLER AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

Multidisciplinary 1st international congress on sports education and health sciences, 1 - 03 Mayıs 2015

Kitap & Kitap Bölümleri

Intermittent Endurance And Anaerobic Power Ability In Professional Soccer Players

RESEARCH REVIEWS IN SPORT SCIENCES, Üyesi Özgür KARATAŞ, Üyesi Mehmet ILKIM, Üyesi Mustafa ALTINKÖK, Editör, Gece Akademi, 2019

LİSE DÜZEYİ ÖĞRENCİLERİNİN FİZİKSELAKTİVİTELERE KATILIM GÜDÜLERİNİNDEĞERLENDİRİLMESİ (IĞDIR İLİ ÖRNEĞİ)

Herkes İçin Spor ve Wellness Araştırmaları, Mehmet Ali ÖZTÜRK, Editör, Akademisyen Kitabevi, 2018

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜNYESİNDE YER ALANÖĞRETMENLERİN SPORA KATILIM GÜDÜLERİNİNBELİRLENMESİ VE KARŞILAŞTIRILMASI

Spor Bilimlerinde Güncel Akademik Çalışmalar, Meriç Eraslan, Editör, Gece Kitaplığı, ss.107-117, 2018

BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN SINIFYÖNETİMİNDE YAŞADIĞI SORUNLAR VE ÇÖZÜMÖNERİLERİ

Herkes İçin Spor ve Wellness Araştırmaları, Mehmet Ali Öztürk, Süleyman Gönülateş, Editör, Akademisyen Kitabevi, 2018