Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Bir Taşıta Etki Eden Aerodinamik Direnç Kuvvetinin Bagaj Üstü Spoiler İle İyileştirilmesi

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.19, ss.470-479, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The experimentally and numerically determination of the drag coefficient of a bus model

International Journal of Automotive Engineering and Technologies, cilt.7, ss.117-123, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dizel Motorlarda Performans ve Egzoz Emisyonlarının n-hexadecane Katkı Maddesi ile İyileştirilmesi

Journal of Polytechnic, cilt.21, ss.701-706, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Investigation of Effect of n-hexane Additives in Biodiesel in Combustion and Exhaust Emissions in Diesel Engines

International Journal of AutomotiveEngineering and Technologies, cilt.6, ss.140-147, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

OTOMOTİV TEKNOLOJİSİNDE MEKATRONİK SİSTEMLERİN ÖNEMİ

2nd International Turkish World Engineering and Science Congress, Antalya, Türkiye, 7 - 10 Kasım 2019

The Determination of Effect of Turbulence Model Selection in Numerical Aerodynamic Analyses of Vehicles

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON AUTOMOTIVE SCIENCE AND TECHNOLOGY, Ankara, Türkiye, 5 - 06 Eylül 2019

Bir SUV Araç Modeli Etrafındaki 3 Boyutlu Akış Yapısının Numerik Olarak İncelenmesi

UTUFEM 19 Uluslararası Türk Dünyası Fen ve Mühendislik Kongresi, Niğde, Türkiye, 17 - 18 Haziran 2019

The Experimental Determination of Effect Of Door Mirror To Drag Force On A Bus Model in Wind Tunnel

5th International Conference On Sustainable Development, Belgrade, Sırbistan, 17 - 21 Nisan 2019

The Numerical Determination of Non-Smooth Surface to Drag Coefficient on a Minibus Model

5th International Conference On Sustainable Development, Belgrade, Sırbistan, 17 - 21 Nisan 2019

Bir Minibüs Modeline Etki Eden Sürükleme Kuvvetinin Pasif Akış Kontrol Yöntemi İle İyileştirilmesi

IV. International Academic ResearchCongress (INES), Antalya, Türkiye, 30 Ekim - 03 Kasım 2018

Bir Minibüs Modeli Etrafındaki Akış Yapısının CFD Yöntemi İle İncelenmesi

IV. International Academic ResearchCongress (INES), Antalya, Türkiye, 30 Ekim - 03 Kasım 2018

Bir Otobüs Modelinde Çoklu Spoiler Uygulamasının Sürükleme Kuvvetine Etkisinin Deneysel Olarak

3. International Mediterranean Science and Engineering Congress, Adana, Türkiye, 24 - 26 Ekim 2018, cilt.1, ss.558-562

Biyodizel Yakıt Özelliklerinin İyileştirilmesinin Motor Performansıve Emisyona Etkilerinin Araştırılması

3. International Mediterranean Science and Engineering Congress, Adana, Türkiye, 24 - 26 Ekim 2018, cilt.1, ss.846-849

Türkiye’nin Küresel Rekabet Gücü ve Cari Açık Sorununa Yüksek Katma Değerli Yerli Otomobil Adımı

V International Research Symposium On Turkic World, Almati, Kazakistan, 11 - 13 Ekim 2018, cilt.1, ss.283-288

Experimental Investigation of Effect of n-hexane Fuel Additive in Diesel Fuel on Engine Performance and Emissions

IV INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES, Kiev, Ukrayna, 2 - 06 Mayıs 2018, cilt.1, ss.813-817

The Determination of the Effect of Wheels and Fender Gap on Drag Force on a BusModel by Computational Fluid Dynamics(CFD) Method

IV INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES, Kiev, Ukrayna, 2 - 06 Mayıs 2018, cilt.1, ss.955-964

Drag Force Effecting of a Bus Model Investigation with CFDMethod

8th International Advanced Technologies Symposium, Elazığ, Türkiye, 19 - 22 Ekim 2017, cilt.1, ss.672-681

The Investigation of The Effects of n-hexane Additive in Biodiesel to Engine Performance and Emissions

8th International Advanced Technologies Symposium, Elazığ, Türkiye, 19 - 22 Ekim 2017, cilt.1, ss.4248-4252

Bir Otobüs Modelinde Kapı Aynasının Aerodinamik DirençKatsayısına Etkisinin CFD Yöntemi ile İncelenmesi

2. International Mediterranean Science and Engineering Congress, Adana, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2017, cilt.1, ss.47-56

Dizel motorlarda biyodizel ve yakıt katkısı kullanımının performans ve emisyonlara etkilerinin incelenmesi

2. International Mediterranean SCIENCE AND ENGINEERING CONGRESS, Adana, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2017, cilt.1, ss.380-386

Biyodizel İçerisine Etanol İlavesinin Motor Performansına Etkilerinin İncelenmesi

5.Internatioanl Vocational Schools Symposium, Saraybosna, Bosna-Hersek, 18 - 20 Mayıs 2017, cilt.2, ss.324-331

Türkiye Alternatif Yakıt Kullanımı Biyodizel ve Ekonomik Etkileri

III. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU, Baku, Azerbaycan, 25 Haziran - 27 Mayıs 2016, cilt.4, ss.307-314

Yakıt Katkı Maddesinin Biyodizel Yakıt Özelliklerine Etkisinin İncelenmesi

1st International Mediterranean Science and Engineering Congress, Adana, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2016, cilt.1, ss.1751-1759

Yakıt Katkı Maddesinin Yakıt Özellikleri Motor Performans ve Emisyon Karakteristiklerine Etkisinin İncelenmesi

1. International Mediterranean Science and Engineering Congress, Adana, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2016, cilt.1, ss.477-485

Increasing the Security Level Through Vehicle Micro Controllers (Electronic Control Unit) Simulation

1. International Symposium on Computing in Science and Engineering, Kuşadası/AYDIN, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2010, cilt.1, ss.517-520

Araçlardaki Güvenlik Seviyesinin Arttırılması Üzerine Bir Çalışma:Emniyet Kemeri Simülasyonu

1. Uluslararası 5. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Konya, Türkiye, 27 - 29 Mayıs 2009, cilt.1, ss.101-109

Biyomotorin Üretim Prosesinde Kullanılan Katalizör ve Yıkama Suyu Çeşitinin Yakıt Özelliklerine Etkisi Üzerine Bir Araştırma

1. Uluslararası 5. Ulusal Meslek Yüksekokulu Sempozyumu, Konya, Türkiye, 27 - 29 Mayıs 2009, cilt.1, ss.279-288

Biyomotorin Yakıtının Soğuk Akış Özellikleri Üzerine Bir İnceleme

Enerji Bitkileri ve Yeşil Yakıtlar Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 14 - 15 Aralık 2006, cilt.1, ss.147-157

Biyodizel Yakıt Özelliklerinin İyileştirilmesi Üzerine Bir Araştırma

Enerji Bitkileri ve Yeşil Yakıtlar Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 14 - 15 Aralık 2006, cilt.1, ss.113-124

Yıkama Fazının Biyodizel Yakıt Özelliklerine Etkisi

3. Ege Enerji Sempozyumu, Muğla, Türkiye, 24 - 26 Mayıs 2006, cilt.1, ss.202-212