Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Surprise me with your ads! The impacts of guerrilla marketing in social media on brand image

ASIA PACIFIC JOURNAL OF MARKETING AND LOGISTICS, cilt.30, ss.1222-1238, 2018 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Using Scenario Analysis in Capital Allocation

Journal of Current Researches on Business and Economics, cilt.7, ss.269-278, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tüketicilerin Marka Tercihlerinin Marka Farkındalığı Üzerindeki Etkisi: Cep Telefonu Sektörü Üzerine Bir Araştırma

Journal of Current Researches on Business and Economics, cilt.7, ss.421-436, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Şehir Markalaşmasında Girişimciliğin Önemi Uşak İli Örneği

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, cilt.5, ss.2259-2276, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

The Influence of Retro Marketing Advertisements on Consumer Purchasing Behavior in Social Media

2nd. Business and Organization Research Conference, İzmir, Türkiye, 4 - 06 Eylül 2019

Sermaye Dağıtımında Maksimum Kaybın Kullanılması

3rd SCF International Conference on Economics and Social Impacts of Globalization, 5 - 07 Ekim 2017

Kararsız AHP Kullanarak Stres Testlerinin Portföy SeçimSürecine Entegre Edilmesi

3rd SCF International Conference on Economics and Social Impacts of Globalization, 5 - 07 Ekim 2017

CONCEPTUALISATION OF ECOPRENEURSHIP AND ITS TENDENCY FOR UNIVERSITY STUDENTS IN TURKEY

DMITRI YAVORINITSKI 1st INTERNATIONAL EUROPEAN CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES, 10 - 13 Ağustos 2017

EFFECTIVENESS OF LOCAL ADMINISTRATIONS ON CITY MARKETING: THE CASE OF USAK PROVINCE

DMITRI YAVORINITSKI 1st INTERNATIONAL EUROPEAN CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES, 10 - 13 Ağustos 2017

MATHEMATICAL MODELING FOR QUALITY LOSS

DMITRI YAVORINITSKI 1st INTERNATIONAL EUROPEAN CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES, 10 - 13 Ağustos 2017

Tüketicilerin Hızlı Yiyecek İçecek İşletmelerine Yönelik Tutumları Karabük Ölçeğinde Değerlendirme

Internetional Conference on Sciencetific Cooperation For the Future in the Social Sciences, Uşak, Türkiye, 22 - 23 Eylül 2016

Üniversite Öğrencilerinin Perakendeci İşletmelerin Hizmet Kalitesine Yönelik Algısı Karabük İli Örneği

Scientific Cooperation for the Future in the Social SciencesInternational Conference, Uşak, Türkiye, 22 - 23 Eylül 2016

The Effect of Organizational Creativity on Ecopreneurship

XI. European Conference on Social and Behavioral Sciences, ROMA, İtalya, 1 - 04 Nisan 2016

Örgütsel Yaratıcılığın Ekogirişimciliğe Etkis

XI.European Conference on Social and Behavioral Sciences, 1 - 04 Eylül 2016

Y Kuşağının Bireysel Öğrenme Etkinliğinde Sosyal Medyanın Rolü

XI.European Conference on Social and Behavioral Sciences, 1 - 04 Eylül 2016

The Role Of Social Media In Individual Learning Efficiency Of Y Generation

XI. European Conference on Social and Behavioral Sciences, ROMA, İtalya, 1 Eylül - 04 Nisan 2016, ss.241

Rekabetüstü Olmak İçin Etkili Bir Anahtar Yönetim İnovasyonu Konya İli Tekstil Sektöründe Bir Araştırma

XI. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 23 Haziran 2011 - 24 Haziran 2016

Kitap & Kitap Bölümleri

The Impacts of Facebook Ads on Brand Image, Brand Awareness, and Brand Equity

Handbook of Research on Entrepreneurship and Marketing for Global Reach in the Digital Economy, Carvalho Luísa Cagica, Isaías Pedro, Editör, IGI Global, ss.442-462, 2018